Dodatek dla sołtysówEnvatoelements
StoryEditorDodatek dla sołtysów

Rusza dodatek Sołtys plus. Co dołączyć do wniosku do KRUS?

30.06.2023., 10:00h
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina, że od 1 lipca 2023 r. będzie przyznawała pieniądze dla sołtysów w związku z pełnioną przez nich funkcją. Fundusze otrzymają również sołtysi pobierający świadczenia emerytalno-rentowe z ZUS, jak i innego organu rentowego.

Co trzeba zrobić, by dostać pieniądze dla sołtysa?

Każdy z sołtysów zainteresowanych świadczeniem pieniężnym powinien złożyć wniosek osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej. Wzór dokumentu zostanie przedstawiony w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, które będzie wydane w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej.

Gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie dla sołtysów?

Miejsce przyjmowania wniosków od sołtysów będą stanowiły oddziały regionalne lub placówki terenowe KRUS-u. Wnioski będzie można składać od 1 lipca 2023 r.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o świadczenie dla sołtysa?

Sołtysi, którzy będą składali wnioski o przyznanie świadczenia, powinni dołączyć do niego następujące dokumenty:

  • zaświadczenie wydane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego dla sołectwa, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa, potwierdzające okres pełnienia tej funkcji,
  • oświadczenie wnioskodawcy o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Co w przypadku, gdy wójt nie wystawi potwierdzenia pełnienia funkcji sołtysowi?

Jeżeli organ sprawujący władzę nad wsią, w której swoją funkcję pełnił sołtys, ubiegający się o wypłacenie świadczenia pieniężnego z KRUS, nie dysponuje danymi potwierdzającymi okres pracy, to powinien wystawić postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia.

W jaki sposób potwierdzić, że było się sołtysem, jeśli nie ma dokumentów w gminie?

To, że wójt czy inny organ sprawujący władzę, nie wystawi potwierdzenia o pełnieniu funkcji przez sołtysa, nie wyklucza go z udziału w naborze. Wystarczy, że wnioskodawca zastąpi dokument potwierdzający pełnienie funkcji przez nie mniej niż 8 lat pisemnym oświadczeniem o spełnieniu tego wymogu, pod którym podpisało się minimum 5 osób mieszkających w sołectwie w czasie, w którym pełnił funkcję sołtysa. Decyzja o przyznaniu świadczenia powinna zostać wydana w terminie 60 dni od złożenia wniosku.

Którzy sołtysi otrzymają wypłatę świadczenia za pełnienie funkcji?

Pieniądze za pełnienie funkcji sołtysa otrzymają osoby, które:

  • pełniły funkcję sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez okres co najmniej dwóch kadencji, lecz nie mniej niż 8 lat,
  • uzyskały odpowiedni wiek: w przypadku kobiet 60 lat, w przypadku mężczyzn 65 lat,
  • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Przeczytaj również: Wkrótce startuje dodatek Sołtys plus. Kto dostanie pieniądze?

Oprac. Justyna Czupryniak

Źródło: krus. gov.pl

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
15. czerwiec 2024 16:50