więcej osób dostanie dodatek sołtys plusCanva
StoryEditorZmiany dobre dla sołtysów?

Sołtys plus: więcej osób dostanie dodatek ponad 300 złotych?

01.07.2024., 15:27h
Sołtys plus to dodatek dla emerytów, którzy pełnili funkcję sołtysa. Ale nie każdy były sołtys go dostaje. Dlatego Senat chce zmienić prawo tak aby więcej osób dostało ponad 300 zł do emerytury, Kto dostałby dodatek "Sołtys plus"?

Niemal 31,5 tys. osób dostanie dodatek Sołtys plus

Sołtys plus to dodatek emerytalny dla osób pełniących funkcję sołtysa przez co najmniej dwie kadencje. Rok temu dodatek wynosił 300 zł. W marcu tego roku został podniesiony o ponad 12% do kwoty 336,36 zł. i będzie waloryzowany co roku na takich samych zasadach jak emerytury.

Dodatek emerytalny Sołtys plus został wprowadzony w celu docenienie pracy sołtysów i poprawy sytuacji finansowej osób pełniących tę funkcję.

Według danych ze stycznia 2024 roku przyznano łącznie 31 457 świadczeń dla sołtysów. Jednak w drugiej połowie 2023 roku było niemal 2,5 tysiąca decyzji odmownych.

Więcej osób będzie miało szansę na świadczenie Sołtys plus

Celem nowelizacji jest przede wszystkim wyeliminowanie powodów, dla których część osób nie otrzymuje świadczenia.

Dodatek emerytalny dla sołtysów został wprowadzony w 2023 roku. Jednak już na etapie prac nad tą ustawą sygnalizowano problemy. Niektóre osoby nie otrzymały świadczenia, ponieważ ich kadencja skończyła się np. tydzień wcześniej, a nie spełniano wymogu pełnych 8 lat pełnienia funkcji sołtysa. Autorzy zmian zauważyli, że gminy często ogłaszały wybory na nową kadencję, skracając formalnie okres sprawowania funkcji sołtysa. Jeżeli zmiany zaproponowane przez Senat wejdą w życie, wówczas osoby będą miały prawo do świadczenia Sołtys plus.

Według danych KRUS, decyzje odmowne stanowią około 8% ogólnej liczby przyznanych świadczeń z tytułu pełnienia funkcji sołtysa. Autorzy zmian zakładają, że około 3 tysiące dodatkowych osób będzie uprawnionych do świadczenia. W związku z tym wydatki budżetu państwa z tytułu wypłaty omawianych świadczeń wzrosną o około 12 milionów złotych. Każde kolejne 1000 osób uprawnionych spowoduje dodatkowy wzrost wydatków o 4 miliony złotych.

Co dokładnie zmieni się w kwestii dodatku Sołtys plus?

Nowelizacja przepisów ma na celu rozszerzenie grupy osób uprawnionych do dodatku Sołtys plus. Oto najważniejsze zmiany:

  1. Staż sprzed 1990 roku – osoby, które pełniły funkcję sołtysa przed 27 maja 1990 roku, czyli przed wejściem w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, teraz również mogą ubiegać się o świadczenie.
  2. Krótszy wymagany staż – wymagana liczba lat pełnienia funkcji sołtysa, aby otrzymać dodatek, skróciła się z 8 do 7 lat. To oznacza, że osoby, które pełniły funkcję sołtysa przez co najmniej 7 lat, będą mogły ubiegać się o dodatek.
  3. Bez przesłanki kadencyjności – zrezygnowano z wymogu pełnienia określonej długości kadencji ze względu na różnice w poszczególnych sołectwach.

Łatwiejsze postępowanie dowodowe

W nowelizacji zauważono również potrzebę wprowadzenia zmian ułatwiających przeprowadzenie postępowania dowodowego. W sytuacji, gdy wójt, burmistrz lub prezydent miasta nie dysponuje danymi potwierdzającymi okres pełnienia funkcji sołtysa przez wnioskodawcę, konieczne jest uzyskanie oświadczeń od 3 osób zamieszkujących w sołectwie w czasie, gdy wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa. Do tej pory było to 5 osób.

Ustawa będzie procedowana w Sejmie, a treść nowelizacji przepisów może jeszcze ulec zmianie. Jak na razie trudno także określić kiedy nowe prawo mogłoby wejść w życie. 

Magdalena Chajzler

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
20. lipiec 2024 19:27