StoryEditorŻywienie

65% paszy dla bydła mięsnego pochodzi z pastwiska

10.04.2018., 19:04h
Po wypędzeniu na pastwisko, mięsne mamki bardzo szybko odbudowują swoją kondycję i zwiększają masę ciała. W ciągu roku dobre pastwisko może dostarczyć 65% paszy dla jednostki krowa–cielę. Pastwisko ma za zadanie zapewnić krowom produkcję mleka wystarczającą dla odpajania cieląt, przy czym krowa powinna odbudować swoje rezerwy ciała, dojść do zdolności rozpłodowej i zacielić się po okresie kojarzeń.

Masa mamek nie powinna zmieniać się powyżej 20% w ciągu roku

Po wycieleniu produkcja mleka zwiększa się stopniowo osiągając maksimum między pierwszym a trzecim miesiącem laktacji. Wydajność mleka mięsnych wieloródek wynosi przeważnie 1–2% ich masy ciała, zaś pierwiastek jest o około 20% mniejsza. Na każdy 1 kg zmniejszonej ilości mleka cielęta są w stanie pobrać około 0,14 kg suchej masy porostu, co jednak nie rekompensuje wartości pokarmowej mleka i przyrosty zmniejszają się o około 80 g/dzień. Przy niedoborze zielonki pastwiskowej można cielęta dokarmiać stosując dodatek paszy treściwej.

W dobrze prowadzonych stadach mięsnych masa ciała krów mamek nie powinna zmieniać się w ciągu roku więcej niż o około 20%. W okresie zimy, gdy kondycja krów spada, krowa traci 50–65% tłuszczu i 5–10% białka. Żywienie podczas zasuszenia jest najbardziej dietetyczne, ale jeżeli krowa jest niedożywiona w ciągu 3 ostatnich miesięcy ciąży, cielęta mogą mieć mniejszą masę ciała, gorszą przeżywalność i tempo wzrostu.

Należy uzupełnić minerały

Dawki pokarmowe dla krów mięsnych powinny być uzupełnione brakującymi składnikami mineralnymi. Zaleca się stosowanie mieszanek mineralnych lub lizawek solnych. W późnym okresie ciąży i we wczesnej laktacji warto stosować dodatek witaminy A. Mieszanki mineralne powinny zawierać odpowiedni poziom soli (najlepiej jodowanej). Bydło żywione dawkami z niedoborem soli zjada kurz, kał, pije mocz.

Andrzej Rutkowski
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
09. grudzień 2023 20:13