Z takiej pożyczki mogą skorzystać również ci, którzy utrzymywali trzodę chlewną w 2020 rokuDominika Stancelewska
StoryEditorPieniądze dla rolników

Do 1 mln zł nieoprocentowanej pożyczki z ARiMR dla hodowców świń

07.08.2023., 14:10h
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udziela nieoprocentowanych pożyczek na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych rolnikom utrzymującym świnie na obszarach ASF. Jest to forma pomocy, o którą już wcześ­niej mogli się ubiegać producenci, którzy utrzymywali odpowiednią liczbę świń w 2018 roku.

Hodowcy świń mogą starać się o pieniądze z ARiMR. Na jakich zasadach?

Po zmianie zasad z takiej pożyczki mogą skorzystać również ci, którzy utrzymywali trzodę chlewną w 2020 roku. Maksymalna kwota pożyczki uzależniona jest od liczby świń w stadzie. Nie może przekroczyć kwoty zobowiązań cywilnoprawnych i wynosić więcej niż:

  • 50 tys. zł, jeśli utrzymywano średniorocznie do 50 świń;
  • 100 tys. zł, jeśli średniorocznie utrzymywano powyżej 50 do 100 świń;
  • 300 tys. zł, jeśli średniorocznie było utrzymywanych powyżej 100 do 500 świń;
  • 500 tys. zł na siedzibę stada, w której było średniorocznie powyżej 500 do 1000 świń;
  • 1 mln zł, jeśli utrzymywano średniorocznie powyżej 1000 świń.

Maksymalny okres, na który udzielane są pożyczki to 10 lat, a ich wysokość uzależniona jest także od wysokości dostępnego limitu pomocy de minimis. Pożyczka jest nieoprocentowana, a ARiMR nie pobiera prowizji.

Do końca roku rolnicy, którzy ponieśli starty w wyniku ASF, mogą się starać o wsparcie z PROW

Do 29 grudnia br. rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk atmosferycznych lub ASF, mogą ubiegać się również o środki finansowe na „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”. Kwota pomocy w ramach tego działania finansowanego z PROW 2014–2020 to maksymalnie 300 tys. zł, nie może jednak przekroczyć 80% kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji. O pomoc mogą starać się rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał zabicie świń lub ich utylizację. Szkoda powinna wynosić co najmniej 30% trzody chlewnej posiadanej przez rolnika, a inwestycje realizowane z dofinansowaniem nie mogą być związane z produkcją świń.

Komisja Europejska zatwierdziła też polski program pomocy w wysokości około 500 mln zł na wsparcie sektora produkcji trzody chlewnej w kontekście agresji Rosji na Ukrainę. Pomoc w formie dotacji bezpośrednich nie przekroczy 250 tys. euro na beneficjenta oraz zostanie przyznana nie później niż do 31 grudnia 2023 roku.

Dominika Stancelewska

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
15. czerwiec 2024 07:49