StoryEditorWiadomości rolnicze

Rolnik, który trzyma świnie na własny użytek, będzie zwolniony z części obowiązków bioasekuracyjnych

23.02.2023., 11:02h
Rolnicy, którzy trzymają w gospodarstwach do 10 sztuk świń wyłącznie w celu produkcji mięsa na użytek własny, zostaną zwolnieni z części obowiązków bioasekuracyjnych. Zwolnienie obejmie także gospodarstwa położone w strefach objętych ograniczeniami. MRiRW twierdzi, że zmiany nie wpłyną negatywnie na poziom bioasekuracji i rozprzestrzenianie się ASF.

Kto jest zwolniony z obowiązków bioasekuracyjnych?

Ministerstwo rolnictwa przygotowało projekt rozporządzenia, zmieniającego rozporządzenie „w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń”. Projekt ten wprowadza zmiany dla rolników, którzy hodują zwierzęta na własny użytek. Złagodzenie przepisów obejmie również gospodarstwa, zlokalizowane na obszarach objętych ograniczeniami I, II i III, pod warunkiem, że utrzymują one nie więcej niż 10 sztuk świń w roku kalendarzowym wyłącznie w celu produkcji mięsa na użytek własny

Dlaczego MRiRW łagodzi przepisy związane z bioasekuracją?

Jak uzasadnia MRiRW, nowy projekt ma na celu dostosować wymagania związane z bioasekuracją do funkcjonowania małych gospodarstw przy równoczesnym zachowaniu poziomu bezpieczeństwa.

- Wprowadzone zmiany mają na celu uproszczenie wymagań w zakresie bioasekuracji związanej z ASF dla małych gospodarstw z uwzględnieniem ich specyfiki funkcjonowania, przy jednoczesnym zachowaniu w nich odpowiedniego poziomu bioasekuracji i zabezpieczenia przed ewentualnym wprowadzeniem do gospodarstwa wirusa ASF. Gospodarstwa utrzymujące kilka sztuk zwierząt to gospodarstwa oparte o pracę własną, a ruch pojazdów i osób ogranicza się do domowników. W związku z powyższym odstąpienie od części wymagań, w tym konieczności prowadzenia rejestrów oraz wykładania mat dezynfekcyjnych, nie wpłynie na poziom zabezpieczenia tych gospodarstw, a jednocześnie pozwoli na ułatwienie ich funkcjonowania – możemy przeczytać w uzasadnieniu projektu. 

Jakie zmiany w bioasekuracji wprowadzono?

W gospodarstwach, w których utrzymuje się nie więcej niż 10 sztuk świń wyłącznie w celu produkcji mięsa na użytek własny, odstąpiono od obowiązku wykładania mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami oraz wjazdami i wyjazdami z gospodarstwa. 

Ponadto w tych gospodarstwach nie będzie konieczności sporządzenia przez hodowcę spisu posiadanych świń z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki oraz bieżące aktualizowanie tego spisu. Przy tak małej liczbie utrzymywanych zwierząt nie jest konieczne sporządzanie tego dokumentu.  

Odstąpiono również od obowiązku prowadzenia rejestru wjeżdżających na teren gospodarstwa środków transportu do przewozu świń, paszy lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie.  

Jednocześnie wprowadzony został zakaz utrzymywania loch do rozrodu i knurów, ponieważ z założenia w gospodarstwach tych utrzymuje się wyłącznie świnie w celu produkcji mięsa na użytek własny.

Jakie zmiany obejmą małe gospodarstwa w strefach ASF?

Podobnie jak w przypadku gospodarstw zlokalizowanych poza obszarami objętymi ograniczeniami, w strefach I, II i III rolnicy utrzymujący do 10 sztuk świń do produkcji mięsa na użytek własny zwolnieni będą z obowiązku wykładania mat dezynfekcyjnych

Zmiany wprowadzone zostały również w kwestii wykonywania badania laboratoryjnego w kierunku afrykańskiego pomoru świń (ASF) w gospodarstwach zlokalizowanych na obszarach objętych ograniczeniami, wykonywanych przy uboju świń na użytek własny. Badanie to dla wszystkich obszarów objętych ograniczeniami będzie wykonywane tylko w przypadku podejrzenia wystąpienia ASF. Decyzja odnośnie konieczności wykonania takiego badania będzie podejmowana przez organy Inspekcji Weterynaryjnej. 

Małe gospodarstwa wreszcie dostaną wsparcie?

Resort rolnictwa podkreśla, że proponowany projekt ma duże znaczenie dla małych gospodarstw, które szczególnie mocno odczuwają rosnące koszty produkcji oraz konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów na bioasekurację. Z tego powodu MRiRW chce, by rozporządzenie weszło w życie jak najszybciej, najlepiej z dniem następującym po dniu jego ogłoszenia, gdyż tego wymaga interes społeczny. 


fot. Pixabay

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
26. maj 2024 00:45