StoryEditorPieniądze dla rolnika

Będą wyższe dotacje na ogrodzenie chlewni. O ile wzrosną?

08.11.2022., 11:11h
Dominika StancelewskaDominika Stancelewska
Do konsultacji publicznych skierowano projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa, w którym zaproponowano podwyższenie wysokości standardowych stawek na wykonanie ogrodzenia chlewni mającego zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa ASF.

Będą wyższe dopłaty do ogrodzeń chlewni. Nowy projekt rozporzędzania trafił do konsultacji publicznych

Do konsultacji publicznych skierowano projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”. Zaproponowano w nim podwyższenie wysokości standardowych stawek na wykonanie ogrodzenia chlewni mającego zapobiegać rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń.

Nowe stawki dopłat mają uwzględniać obecną sytuację rynkową

Jak podkreślono w uzasadnieniu, pierwotnie stawki za wykonanie ogrodzenia były ustalone według danych z 2020 roku. Dokonano ich aktualizacji z uwagi na zmianę cen rynkowych. W projekcie rozporządzenia proponuje się przyjąć wysokość stawek za wykonanie metra bieżącego ogrodzenia 290 zł (wcześniej było 230 zł), za wykonanie bramy 2630 zł (zamiast 2100 zł), a koszt wykonania furtki wyliczono na 890 zł (dotychczas było 710 zł). Jak zaznaczono, aktualizacja cen budowy ogrodzenia została przeprowadzona w oparciu o powszechnie obowiązujący standard wykonywania kosztorysów, tj. Polski Standard Kosztorysowania Robót Budowlanych.

Przypomnijmy, że dofinansowanie obejmuje do 80% kosztów kwalifikowalnych. Wyższe stawki jednostkowe będą obowiązywały od najbliższego naboru wniosków o przyznanie pomocy.

Dominika Stancelewska
Zdjęcie: Dominika Stancelewska

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
01. grudzień 2023 18:30