Transport zwierząt, rolnictwoJustyna Czupryniak/Canva
StoryEditorDobrostan zwierząt

Dobrostan zwierząt: KE chce zaostrzyć przepisy. Co się zmieni?

07.12.2023., 14:30h
Komisja Europejska wydała decyzję w sprawie nowelizacji obowiązujących od 20 lat przepisów unijnych dotyczących dobrostanu zwierząt podczas transportu oraz udzieliła odpowiedzi na europejską inicjatywę obywatelską „Europa wolna od futer”. Co się zmieni po nowelizacji przepisów?

Europejski Zielony Ład – co obejmą nowelizacje?

Biuro prasowe KE poinformowało o przyjętych 7 grudnia postanowieniach. Jak się okazuje zgodnie z zapowiedzią zawartą w strategii „Od pola do stołu” będącej programem działań na rzecz zrównoważonego rolnictwa i produkcji żywności w ramach Europejskiego Zielonego Ładu KE podjęła decyzję o nowelizacji przepisów dotyczących:

 • transportu zwierząt,
 • dobrostanu i identyfikowalności psów i kotów.

Poprawa dobrostanu 1,6 mld zwierząt

Jak podaje KE, co roku na terytorium UE transportowanych i wywożonych poza granice Europy jest 1,6 mld zwierząt, o których poprawę transportu postanowiono się zatroszczyć. Po 20 lat znowelizowane zostaną przepisy dotyczące sposobu i formy ich transportu.

Transport zwierząt w UE – jak zmienią się przepisy?

Jak wynika z wniosku legislacyjnego, który stanowi projekt zmian obecnie obowiązujących przepisów dotyczących transportu zwierząt, KE uzgodniła, że:

 1. Skróceniu ulegnie czas przewozu, a w przypadku długich tras wymagane będą przerwy, podczas których należy wyprowadzić zwierzęta z pojazdu, zapewnić im odpoczynek, nakarmić i napoić. Szczególne zasady dotyczyć będą zwierząt przeznaczonych do uboju oraz zwierząt wrażliwych, takich jak nieodsadzone cielęta i zwierzęta ciężarne.
 2. Minimalna dopuszczalna przestrzeń przeznaczona dla różnych zwierząt zostanie zwiększona i dostosowana do poszczególnych gatunków.
 3. Transport w ekstremalnych temperaturach będzie podlegał rygorystycznym ograniczeniom, np. jeżeli temperatura przekroczy 30 stopni, możliwy będzie jedynie transport nocny. Ponadto, gdy temperatura spadnie poniżej 0 stopni, pojazdy drogowe muszą być zakryte, a część, w której znajdują się zwierzęta, powinna mieć regulowaną temperaturę w celu ochrony zwierząt przed wiatrem i chłodem podczas podróży. Jeżeli temperatura spadnie poniżej -5 stopni, poza powyższymi środkami czas transportu nie może przekraczać 9 godzin.
 4. Zaostrzone zostaną przepisy dotyczące eksportu żywych zwierząt z Unii, m.in. poprzez ściślejsze kontrole w państwach trzecich pozwalające sprawdzić, czy stosowane tam normy są równoważne normom obowiązującym w UE.
 5. Zwiększy wykorzystanie narzędzi cyfrowych, aby ułatwić egzekwowanie przepisów transportowych (np. pozycjonowanie pojazdów w czasie rzeczywistym, centralna baza danych).

– Ponad 80 proc. obywateli UE chce lepszej ochrony zwierząt. Dziś przyjmujemy bardzo ważny pakiet przepisów, które zapewniają lepszy dobrostan zwierząt podczas transportu. Czas podróży, przestrzeń i temperatura podróży zostaną dostosowane w celu poprawy tego dobrostanu. Ponadto po raz pierwszy przedstawiamy przepisy, które zapewnią, by w zakładach hodowli i sklepach zoologicznych lepiej traktowano najlepszych przyjaciół człowieka: koty i psy. Sposób, w jaki traktujemy przyrodę, w tym zwierzęta, mówi wiele o tym, jakiego rodzaju ludźmi jesteśmy, i cieszę się, że dziś czynimy postępy w zakresie dobrostanu zwierząt – powiedział Maroš Šefčovič, wiceprzewodniczący wykonawczy do spraw Europejskiego Zielonego Ładu, stosunków międzyinstytucjonalnych i prognozowania.

Co z hodowlami zwierząt futerkowych?

KE udzieliła również odpowiedzi na europejską inicjatywę obywatelską „Europa wolna od futer”, w której wzywa się Komisję do podjęcia następujących działań:

 • zakazania: utrzymywania i zabijania zwierząt wyłącznie lub głównie w celu produkcji futra,
 • wprowadzania do obrotu w UE futer pochodzących od zwierząt utrzymywanych w warunkach fermowych oraz produktów zawierających takie futro.

Mając na względzie Europejczyków troszczących się o bezpieczeństwo zwierząt futerkowych, KE zleciła Europejskiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) opracowanie opinii naukowej dotyczącej dobrostanu zwierząt hodowanych na futro. Po zakończeniu badań wyniki zostaną poddane analizie i ocenie skutków gospodarczych i społecznych, a następnie zostanie podjęta decyzja o dalszych działaniach.

Do dalej z dobrostanem?

Przygotowane przez KE wnioski ustawodawcze zostaną skierowane do Parlamentu Europejskiego i Rady. Natomiast EFSA rozpocznie swoje badania nad dobrostanem zwierząt futerkowych i do marca 2025 r. wyda opinię naukową na ten temat. KE zaś będzie pracowała nad przygotowaniem nowych wniosków w sprawie dobrostanu zwierząt.

Nowe przepisy dla hodowców psów i kotów

KE poświęciła również uwagę dobrostanowi psów i kotów. Jeśli proponowane przepisy zostaną wcielone w życie, to po raz pierwszy w historii będą obowiązywały unijne normy dotyczące hodowli i utrzymywania psów i kotów oraz postępowania z nimi w zakładach hodowlanych, sklepach zoologicznych i schroniskach. Ulepszony zostanie również system identyfikowalności psów i kotów, dzięki któremu możliwe będzie zwalczanie nielegalnego handlu. Jako główne punkty KE wskazała:

 1. Wprowadzenie minimalnych norm w odniesieniu do hodowli, utrzymywania, pielęgnacji i traktowania tych zwierząt w całej UE.
 2. Rygorystyczne wymogi w zakresie identyfikowalności obejmujące zautomatyzowane kontrole sprzedaży przez internet pomogą właściwym organom kontrolować hodowlę i sprzedaż psów i kotów, a nabywcom pozwolą sprawdzać prawidłowość identyfikacji i rejestracji tych zwierząt.
 3. Zobowiązanie państw członkowskich do oferowania szkolenia osobom zajmującym się zwierzętami, a każda osoba kupująca psa lub kota będzie informowana o związanej z tym odpowiedzialności.
 4. Import psów i kotów podlegający równoważnym normom dobrostanu.

image
Krowy a środowisko

Nie taka krowa straszna, jak ją ekolodzy malują. 4 Fakty i Mity o hodowli bydła

Oprac. Justyna Czupryniak

Źródło: ec.europa.eu

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
24. luty 2024 04:12