StoryEditorKOWR

Jakie straty poniosło polskie rolnictwo przez ptasią grypę?

15.01.2023., 11:01h
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) powołał zespół do oszacowania strat w drobiarstwie z powodu wystąpienia grypy ptaków. Na jego podstawie zostanie opracowany wniosek do Komisji Europejskiej o uruchomienie nadzwyczajnych środków wsparcia dla sektora drobiarskiego.

Zarządzeniem dyrektora generalnego KOWR powołano do życia Zespołu ds. sporządzenia szacunków strat w sektorze drobiarstwa w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu w roku 2021 oraz 2022. Na jego czele stanęła Małgorzata Gośniowska-Kola Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR.

Czy będzie się zajmował zespół KOWR do oszacowania szkód w drobiarstwie?

Do zadań Zespołu należy m.in.:

  • wypracowanie dokumentacji (ankiety), która umożliwi pozyskanie niezbędnych danych do sporządzenia wniosku do Komisji Europejskiej (KE) w sprawie zastosowania nadzwyczajnych środków wsparcia dla sektora drobiarskiego w Polsce z tytułu wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu w roku 2021 oraz 2022;
  • wypracowanie metody pozyskiwania danych oraz sposobu szacowania strat gospodarstw utrzymujących drób;
  • zebranie i analiza pozyskanych danych oraz sporządzenie szacunków strat;
  • określenie zasad współpracy oraz odpowiedzialności i kompetencji poszczególnych instytucji wchodzących w skład Zespołu;
  • opracowanie harmonogramu prac oraz zasad wzajemnego przekazywania informacji i dokumentacji będących w kompetencji poszczególnych instytucji wchodzących w skład Zespołu;
  • podejmowanie rozmów z przedstawicielami branży drobiarskiej.

Jakie działania podejmie KOWR?

Dyrektorzy Oddziałów Terenowych KOWR w terminie pięciu dni roboczych od wejścia w życie zarządzenia zostali zobowiązani do wyznaczenia Koordynatora lub Koordynatorów ds. pozyskiwania danych do sporządzenia szacunków strat w sektorze drobiarstwa w związku z wystąpieniem HPAI.

Zespół zakończy swoje prace w momencie zrealizowania zadań związanych z ustanowieniem przez KE nadzwyczajnych środków wsparcia dla sektora drobiarskiego w Polsce z tytułu wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).

wk, fot. pixabay

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
30. wrzesień 2023 02:15