StoryEditorASF w Polsce

Na ile walka z wirusem ASF w Polsce jest skuteczna?

30.10.2022., 11:10h
Walka z wirusem ASF trwa w Polsce nieprzerwanie od 2014 roku. Zdaniem opozycji obecny rząd nie radzi sobie panującą od 8 lat epidemią afrykańskiego pomoru świń, natomiast resort rolnictwa zdecydowanie temu zaprzecza. Jak obecnie wygląda sytuacja z ASF w Polsce?

Jaka jest obecna sytuacja z wirusem ASF w Polsce?

Zdaniem posła PSL Stefana Krajewskiego, nadal nie widać rezultatów rządowej walki z ASF w kraju.

Pomimo licznych zapowiedzi rządu na przestrzeni ostatnich lat, o działaniach dotyczących zwalczania afrykańskiego pomoru świń, widoczny jest brak ich rezultatu. Zwłaszcza obecnie, kiedy konieczne jest zabezpieczenie produkcji żywności w odpowiedniej ilości, a także łańcucha jej dostaw, rząd powinien szybko i skutecznie reagować na wszelkiego rodzaju niebezpieczeństwo zamykania hodowli – napisał do MRiRW poseł, który zapytał o szczegóły podejmowanych przez ministerstwo rolnictwa działań.

W odpowiedzi MRiRW podało statystyki ognisk ASF występujących w kraju, z. których wynika, że pomimo żniw i sezonu wzmożonych prac polowych, liczba ognisk u świń pozostaje na stałym poziomie 14 przypadków od początku roku. Biorąc pod uwagę zeszłoroczną ilość potwierdzonych przypadków u świń, która wyniosła 124 ognisk, można stwierdzić, że rozprzestrzenianie się wirusa afrykańskiego pomoru świń w Polsce wykazuje tendencję spadkową.

Jakie działania podejmuje rząd w walce z ASF w Polsce? Ministerstwo rolnictwa odpowiada

Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, obecnie w Polsce realizowane są następujące działania zmierzające do walki z ASF:

 • redukcja populacji dzików w ramach planowej gospodarki łowieckiej oraz w ramach odstrzału sanitarnego
 • prowadzenie akcji poszukiwania padłych dzików i ich szczątków na terenach występowania ASF oraz terenach zagrożonych występowaniem choroby celem ich eliminacji ze środowiska,
 • budowanie sztucznych barier mających na celu spowalnianie przemieszczania się dzików, w szczególności w okresie inkubacji choroby (ogrodzenia i zamykanie przejść dla zwierząt wzdłuż dróg ekspresowych i autostrad, bariery w postaci ogrodzeń siatkowych, bariery zapachowe, odłownie żywołowne),
 • prowadzenie monitoringu aktywnego i pasywnego u dzików i świń w celu wczesnego wykrywania zakażenia i szybkiego wdrożenia działań zmierzających do przerwania łańcucha szczerzenia się choroby i jej zwalczenia,
 • wykonywanie kontroli punktów przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików w zakresie weryfikacji spełniania zasad bioasekuracji,
 • niezwłoczne reagowanie na podejrzenia ASF (dochodzenie epizootyczne, zabezpieczenie miejsca podejrzenia, pobranie próbek i ich wysyłka do laboratorium diagnostycznego, przekazanie informacji do władz zwierzchnich o podejrzeniu),
 • działania nakierowane na szybkie (o ile to możliwe w ciągu 48 godzin) i efektywne zwalczanie nowo pojawiających się ognisk ASF u świń, a także ograniczanie rozprzestrzeniania się choroby w gospodarstwach kontaktowych,
 • wykonywanie kontroli gospodarstw utrzymujących świnie w zakresie spełniania wymagań bioasekuracji,
 • działania informacyjne
W ramach Programu wczesnego wykrywania wirusa i poszerzenia wiedzy na jego temat realizowane są takie działania jak:
 • dofinansowywanie pozyskiwania dzików w ramach ich odstrzału,
 • dofinansowywanie kosztów transportu i utylizacji padłych dzików,
 • wypłata środków uprawnionym osobom za zgłoszenie znalezienia zwłok dzików padłych na całym terytorium Polski,
 • finansowanie unieszkodliwiania pozyskanych w ramach polowań i odstrzałów sanitarnych tusz dzików, które nie mogą być zagospodarowane przez myśliwych, na całym terytorium Polski,
 • finansowanie:
  • a. zbudowania i umieszczenia w terenie odłowni żywołownych do odłowu dzików,
  • b. usług pomocnych w zwalczaniu ASF u dzików oraz świń, w tym wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych lub fotopułapek służących do ustalania miejsc bytowania dzików.

Nowe działania resortu rolnictwa w Walce z ASF wprowadzone w 2022 roku

W tym roku Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poszerzyło zakres działań o nowe strategie w walce z wirusem ASF, które obejmują:

 • wzrost kwoty wypłacanej za znalezienie zwłok padłego dzika poza obszarami objętymi ograniczeniami do 200 zł,
 • zakup 500 kontenerów chłodniczych do przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików,
 • stosowanie systemu informatycznego do zgłaszania każdego znalezionego padłego lub odstrzelonego (w tym sanitarnie) dzika.
Zdaniem wiceministra rolnictwa Lecha Kołakowskiego wdrożone działania mające na celu walkę z rozprzestrzenianiem się wirusa ASF przynoszą pozytywne rezultaty, które mają swoje potwierdzenie w liczbach.

 Działania związane z ograniczaniem szerzenia się ASF na terytorium Polski są realizowane w sposób stały i systematyczny z zastosowaniem dostępnych metod i środków, na wielu płaszczyznach, w tym we współpracy z różnymi resortami i instytucjami. Wykorzystywane są przy tym także dotychczas zdobyte doświadczenia oraz przyjmowane są rozwiązania zastosowane w innych państwach UE, w sposób uwzględniający specyficzne warunki panujące na terytorium Polski. Dzięki podejmowanym działaniom, a także dobrej współpracy rolników świadomych roli, jaką odgrywa bioasekuracja w zabezpieczeniu gospodarstw przed wnikaniem czynnika zakaźnego do stad utrzymywanych świń, liczba stwierdzanych ognisk ASF w takich gospodarstwach zmniejszyła się w znaczący sposób w porównaniu z analogicznym okresem w ubiegłym roku. Wyrażam nadzieję, że trend ten zostanie utrzymany przy dobrej współpracy wszystkich podmiotów zaangażowanych w chów i hodowlę świń zarówno na poziomie administracyjnym, jak i operacyjnym – napisał wiceminister.

kd
Zdjęcie: Józef Nuckowski

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
14. czerwiec 2024 15:18