StoryEditorWiadomości rolnicze

Rolnik musi sporządzić spis stada zwierząt do końca roku. Kogo to dotyczy?

21.12.2022., 15:12h
Część rolników prowadzących chów zwierząt gospodarskich musi co najmniej raz do roku przeprowadzić spis stanu stada. Taki dokument rolnik musi sporządzić najpóźniej do 31 grudnia. Jakie zwierzęta trzeba objąć spisem stada? Kto musi przekazać spis do ARiMR?

Kto musi stworzyć spis zwierząt, a kto musi go złożyć w ARiMR?

Rolnicy hodujący takie zwierzęta gospodarskie jak owce, kozy, świnie mają obowiązek dokonać raz na dwanaście miesięcy spisu stanu stada. Taki spis należy wykonać najpóźniej 31 grudnia. Co istotne, spisów dokonuje się odrębnie dla każdego gatunku. Obowiązek dokonania spisu stada nie dotyczy bydła.

W przypadku spisu owiec i kóz ustaloną liczbę zwierząt umieszcza się w księdze rejestracji stada danego gatunku. Z kolei w przypadku spisu świń, ustaloną liczbę świń umieszcza się w księdze rejestracji stada oraz przekazuje kierownikowi biura powiatowego ARiMR w terminie 7 dni od dnia sporządzenia spisu. Spis stanu stada świń można złożyć: poprzez Portal IRZplus, osobiście w Biurze Powiatowym ARiMR lub za pośrednictwem poczty.

 

Kiedy rolnik musi prowadzić Księgę rejestracji zwierząt?

Oprócz sporządzania raz do roku spisu stada, rolnicy prowadzący gospodarstwo hodowlane muszą prowadzić Księgi rejestracji w formie książkowej lub elektronicznej odrębnie dla każdego stada i poszczególnych gatunków zwierząt. W Księdze umieszcza się m.in. numer siedziby stada oraz liczbę zwierząt gospodarskich. Dotyczy to rolników hodujących:  

  • bydło,
  • owce,
  • kozy,
  • świnie.

– Wpisu do księgi rejestracji, dokonuje się bezpośrednio po zaistnieniu zdarzenia objętego obowiązkiem wpisu, nie później jednak niż w terminie 7 dni. Dane zwierzęcia, zawarte w księdze rejestracji lub wydrukach, przechowuje się przez okres, co najmniej 3 lat od dnia ubycia tego zwierzęcia ze stada. Wpisy w księdze rejestracji są dokonywane w języku polskim, w sposób czytelny i trwały. Wszelkich zmian wpisów w księdze rejestracji dokonuje się w sposób umożliwiający odczytanie zmienianego wpisu – podaje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Paweł Mikos
Fot. pixabay
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
25. maj 2024 10:47