StoryEditorASF

Skąd problemy ze sprzedażą bydła w strefach ASF?

04.09.2018., 12:09h
W artykule "Afrykański pomór świń dotyka także hodowców bydła" pisaliśmy o utrudnieniach w obrocie bydłem, z jakimi spotkali się hodowcy z powiatu mińskiego po wyznaczeniu na ich terenie strefy zapowietrzonej związanej z afrykańskim pomorem świń. Zapytaliśmy wojewodę mazowieckiego, czym jest to uzasadnione. 

Zakaz zapobiega dalszemu rozprzestrzenianiu się ASF

Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii na podstawie przeprowadzonej analizy epizootycznej, zakazał przywożenia do gospodarstw lub wywożenia z nich świń oraz innych zwierząt bez zgody powiatowego lekarza weterynarii w Mińsku Mazowieckim.

Jak wyjaśnia, nałożenie zakazu przywożenia do gospodarstw lub wywożenia z nich świń oraz innych zwierząt służy zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusa ASF za pośrednictwem środków transportu przewożących pasze, zwierzęta żywe, zwłoki zwierząt czy za pośrednictwem osób trzecich.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (par. 9 ust. 1 pkt 3) powiatowy lekarz weterynarii może wyrazić zgodę na przywożenie do gospodarstwa lub wywożenie z niego zwierząt niebędących świniami. Podejmuje on decyzję na podstawie każdorazowo przeprowadzanej analizy ryzyka.

Dominika Stancelewska
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
25. czerwiec 2024 04:17