Przy utrzymaniu świń na użytek własny wciąż obowiązuje wyłożenie mat o odpowiednich rozmiarach przed wejściem do chlewniDominika Stancelewska
StoryEditorBioasekuracja gospodarstw

Chów świń na własny użytek: jakie wymogi musi przestrzegać rolnik?

27.06.2023., 14:00h
Od 10 maja obowiązują zmniejszone wymagania bioasekuracyjne dotyczące gospodarstw utrzymujących świnie wyłącznie w celu produkcji mięsa na użytek własny. Jakich zasad muszą przestrzegać hodowcy świń?

Jakie obowiązki dalej obowiązują rolników, którzy utrzumują świnie na własny użytek?

W nowych przepisach odstąpiono od części wymagań związanych ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń, jednak nie wszystkie wymogi zostały zniesione. W związku z wątpliwościami przypominamy, jakie zasady pozostały. Wciąż wszystkich rolników obowiązuje:

  • utrzymywanie świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne;
  • zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt wolno żyjących i domowych;
  • wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość – nie mniejsza niż 1 m, a także stałego utrzymywania tych mat w stanie zapewniającym skuteczność działania środka dezynfekcyjnego;
  • karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących i domowych;
  • używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonych wyłącznie do wykonywania tych czynności;
  • karmienie świń zielonką lub ziarnem pochodzącymi z obszarów objętych ograniczeniami II i III, jeśli poddano je obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 30 dni przed ich podaniem świniom;
  • wykorzystywanie w pomieszczeniach, w których są utrzymywane świnie, słomy na ściółkę dla zwierząt pochodzącej z obszarów objętych ograniczeniami II i III tylko wówczas, gdy poddano ją obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 90 dni przed jej wykorzystaniem;
  • zakaz wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem afrykańskiego pomoru świń;
  • zakaz wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 48 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub w odłowie takich zwierząt.

Mięso pochodzące ze świń musi być przeznaczone na włas­ne, domowe potrzeby i nie może być wprowadzane do obrotu. Liczba świń, które będą utrzymywane dla zaspokojenia potrzeb danego gospodarstwa, musi być ograniczona możliwościami konsumpcyjnymi tego gospodarstwa. W opinii ministerstwa rolnictwa, należy przyjąć, że z punktu widzenia przeciętnego gospodarstwa domowego liczba świń przeznaczonych do chowu w celu produkcji mięsa na własny użytek wynosić może przeciętnie 10 sztuk w danym roku, przy czym dopuszcza się utrzymywanie w takim gospodarstwie lochy.

image

Przy utrzymaniu świń na użytek własny wciąż obowiązuje wyłożenie mat o odpowiednich rozmiarach przed wejściem do chlewni

FOTO: Dominika Stancelewska

Dominika Stancelewska

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
22. czerwiec 2024 07:20