pixabay
StoryEditorHodowla świń

Chów świń na własny użytek: które wymagania wciąż obowiązują?

01.06.2023., 11:23h
W gospodarstwach, w których rolnicy hodują świnie wyłącznie na własny użytek, z dniem 10 maja przestała obowiązywać część wymagań związanych ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń. Niektóre obostrzenia pozostają jednak aktualne dla wszystkich hodowców trzody chlewnej. Z czego zwolniono rolników, którzy hodują świnie na własny użytek?

Jakie wymagania w związku z ASF zniesiono dla chowu świń na własny użytek? 

Z dniem 10 maja zniesiono część obostrzeń, związanych z zapobieganiem i zwalczaniem ASF. Luźniejsze przepisy dotyczą głównie rolników, którzy hodują świnie wyłącznie w celu produkcji mięsa na użytek własny. Od tej pory nie muszą oni między innymi prowadzić aktualnego spisu posiadanych zwierząt ani rejestru wjeżdżających na teren gospodarstwa środków transportu do przewozu świń, paszy lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Tę grupę rolników zwolniono także z prowadzenia rejestru wejść do chlewni. Od tej pory mogą tam przebywać również osoby postronne, zniesiono także nakaz wykonywania w danym gospodarstwie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie. 

Hodowla trzody na własny użytek - co może robić rolnik? 

Od tej pory rolnicy, którzy hodują świnie na własny użytek, nie muszą także

 • stosować przed obsługą świń środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się ASF; 
 • monitorować i zwalczać gryzoni; 
 • wykładać mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami do gospodarstwa, a także przed wjazdami i wyjazdami z takich gospodarstw. 

Co więcej, przy uboju świń na użytek własny badanie laboratoryjne w kierunku ASF, dla wszystkich obszarów objętych ograniczeniami, będzie wykonywane tylko w przypadku podejrzenia wystąpienia choroby. Decyzję w tej sprawie będzie podejmować Inspekcja Weterynaryjna. 

Czy świnie można transportować między gospodarstwami? 

Zgodnie z obowiązującymi zasadami, w przypadku obszarów, które są wolne od ASF obniżone wymagania dotyczą również gospodarstw utrzymujących świnie na własny użytek, w sytuacji przemieszczenia świń z tego gospodarstwa do innego, w którym utrzymuje się świnie wyłącznie w celu produkcji mięsa na użytek własny, jeżeli gospodarstwa te są położone na terenie tej samej lub sąsiedniej gminy. 

Należy pamiętać, że mięso pochodzące ze świń hodowanych na własny użytek nie może być wprowadzane do obrotu handlowego. Liczba zwierząt, hodowanych w danym gospodarstwie, jest ograniczona możliwościami konsumpcyjnymi tego gospodarstwa. Przeciętnie jest to 10 sztuk w roku. 

Zwalczanie ASF: jakie obostrzenia nadal obowiązują? 

Nie wszystkie obostrzenia związane ze zwalczaniem ASF zostały zniesione. Część z nich wciąż obowiązuje i dotyczy zarówno rolników, którzy prowadzą hodowlę na dużą skalę, jak i tych, którzy utrzymują trzodę na własne potrzeby. 

Wszystkich rolników nadal dotyczą obowiązki w zakresie: 

 • utrzymywania świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne; 
 • zabezpieczenia budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt wolno żyjących i domowych; 
 • wyłożenia mat dezynfekcyjnych przed wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość – nie mniejsza niż 1 m, a także stałego utrzymywania tych mat w stanie zapewniającym skuteczność działania środka dezynfekcyjnego; 
 • karmienia świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących i domowych; 
 • używania przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonych wyłącznie do wykonywania tych czynności. 

Czego nie mogą robić hodowcy świń? 

Wciąż obowiązujące zakazy dotyczą: 

 • karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącymi z obszarów objętych ograniczeniami II i III, chyba że tę zielonkę lub to ziarno poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 30 dni przed ich podaniem świniom; 
 • wykorzystywania w pomieszczeniach, w których są utrzymywane świnie, słomy na ściółkę dla zwierząt pochodzącej z obszarów objętych ograniczeniami II i III, chyba że tę słomę poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 90 dni przed jej wykorzystaniem; 
 • wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem afrykańskiego pomoru świń; 
 • wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 48 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub w odłowie takich zwierząt. 

Zuzanna Ćwiklińska

fot. pixabay

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
14. lipiec 2024 13:34