W 2023 r. JHARS przeprowadził 1370 wizyt kontrolnych w zakładach ubojowych objętych nadzorem. W ich trakcie sprawdzono poprawność klasyfikacji tusz.Dominika Stancelewska
StoryEditorIJHARS kontroluje zakłady ubojowe

Kontrole w ponad 170 ubojniach. Jakie nieprawidłowości wykryto?

19.04.2024., 17:30h
IJHARS przedstawił wyniki przeprowadzonej kontroli w zakresie klasyfikacji tusz wieprzowych w systemie EUROP w 2023 r. Jak wysoki jest procent nieprawidłowo klasyfikowanych tusz wieprzowych?

IJHARS skontrolował polskie ubojnie pod kątem klasyfikacji tusz wieprzowych

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) każdego roku kontroluje zakłady ubojowe pod kątem prawidłowego określania klas jakości tusz wieprzowych.

W ubiegłym roku JHARS przeprowadził 1370 wizyt kontrolnych w zakładach ubojowych objętych nadzorem. W ich trakcie sprawdzono poprawność klasyfikacji tusz przeprowadzonej przez 256 rzeczoznawców na podstawie 33,1 tys. szt. tusz wieprzowych. Wyniki kontroli są już dostępne. Jakie wnioski płyną z przeprowadzonego audytu?

Ile ubojni podlegało audytowi IJHARS?

Każda ubojnia trzody chlewnej podlegała obowiązkowi przesyłania kwartalnych informacji o liczbie uzyskanych tusz wieprzowych. Obowiązkowi klasyfikacji tusz wieprzowych w 2023 r. podlegały 172 zakłady ubojowe, dodatkowo 2 zakłady uczestniczyły dobrowolnie w systemie klasyfikacji tusz wieprzowych. W nadzorowanych ubojniach ubito 17,8 mln szt. trzody, tj. 95,7% całkowitego uboju trzody w Polsce.

Ustalenia IJHARS z kontroli przeprowadzonych w polskich ubojniach

W toku kontroli ustalono, że:

 • klasyfikację tusz wieprzowych stosowały wszystkie zakłady objęte kontrolą, metodę ZP stosowało 49 zakładów, tj. 29,5% nadzorowanych,
 • choirometry posiadało 117 zakładów, tj. 70,5% wszystkich nadzorowanych,
 • tara wskazywana przez wagi kolejkowe była prawidłowa,
 • informacje o wynikach klasyfikacji wystawiane dostawcom żywca rzeźnego były zgodne z dokumentacją zakładową we wszystkich ubojniach spośród tych, które powiadamiają dostawców.

Jakie nieprawidłowości w zakładach ubojowych stwierdził IJHARS?

Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli to:

 • brak aktualnych uprawnień u 4 osób klasyfikujących tusze wieprzowe w 4 ubojniach,
 • nieaktualne cechy legalizacji wag kolejkowych, używanych do ustalania masy tusz w 7
 • zakładach,
 • nieprawidłowo wykonany pomiar mięsności dotyczył 3,0 tys. szt. tusz,
 • nieprawidłowa obróbka lub prezentacja tusz dotyczyła 350 szt. tusz,
 • brak oznakowania lub nieprawidłowe znakowanie klasą jakości handlowej dotyczyło 849 tusz,
 • nieprawidłowe dokumentowanie czynności ustalania klas jakości tusz w 3 zakładach,
 • brak protokołu z ustalania klas jakości handlowej tusz w 3 ubojniach,
 • nieprawidłowy czas przechowywania dokumentacji z ustalania klas jakości tusz wieprzowych, czyli krótszy niż wymagane 4 tygodnie, w 3 zakładach ubojowych.

Kary nałożone na zakłady ubojowe

W 2023 r. w wyniku stwierdzonych nieprawidłowości, inspektorzy:

 • wydali 3 decyzje nakładające kary pieniężne, a także nałożyli mandaty karne w stosunku do 36 osób odpowiedzialnych za wykroczenia
 • wydali zalecenia pokontrolne w stosunku do 12 nadzorowanych ubojni.
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
17. maj 2024 23:21