Spis stada świń: rolnikom zostało mało czasuDominika Stancelewska
StoryEditorSpis zwierząt

Spis stada świń: rolnikom zostało mało czasu

14.12.2023., 11:21h
Rolnicy, którzy posiadają świnie, mają coraz mniej czasu na przeprowadzenie spisu stada. Jak mogą to zrobić?

Mija drugi termin spisu stada świń

ARiMR przypomina, że rolnicy, którzy posiadają świnie muszą raz na sześć miesięcy przeprowadzić spis stada (nie później niż do końca czerwca i grudnia).

- Dokument zawierający informacje o liczbie świń z opisem stosowanego modelu produkcji i systemu utrzymywania zwierząt ich posiadacz powinien przygotowywać dwa razy w roku – nie później niż do 30 czerwca i do 31 grudnia – tłumaczy ARiMR.

Dokumenty złożone przez hodowców są przyjmowane za pośrednictwem aplikacji IRZplus lub w biurach powiatowych ARiMR.

Sporządzanie spisu świń: na jakich zasadach?

Spisu świń dokonuje się co najmniej raz na sześć miesięcy – jednak nie później niż w dniu 30 czerwca oraz w dniu 31 grudnia danego roku, podając liczbę świń oznakowanych, w tym indywidualne numery identyfikacyjne loch oraz liczbę świń nieoznakowanych do 37 dnia życia.

Ustaloną liczbę świń rolnik musi umieścić w księdze rejestracji stada i przekazać kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR w terminie 7 dni od dnia sporządzenia spisu. Spis świń można złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji IRZplus i ARiMR rekomenduje taki sposób składania spisu. Posiadacze składający spis w takiej formie są zwolnieni z obowiązku prowadzenia księgi w postaci papierowej. W wyjątkowych sytuacjach spis można złożyć w formie papierowej.

Kto może przeprowadzić spis stada świń w formie papierowej?

Prawo dostarczenia formularza w formie papierowej przysługuje jedynie prowadzącym działalność o typie siedziba stada i rodzaju działalności:

  • chów lub hodowla,
  • pastwisko,
  • siedziba stada, w której dokonywany jest ubój zwierząt w celu produkcji mięsa na własny użytek.

Formularz do pobrania – otwórz

Tylko posiadacze świń muszą sporządzać spis zwierząt

Przez ostatnie lata, rolnicy, którzy posiadali zwierzęta gospodarskie zobowiązani byli przeprowadzić ich spis przynajmniej raz w roku, najpóźniej do 31 grudnia. Wymóg dotyczył posiadaczy owiec, kóz i świń, a wcześniej także bydła.

Obecnie, po wejściu w życie Ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, zmieniły się zasady spisu. Jak wyjaśnia ARiMR, zgodnie z obowiązującymi przepisami do sporządzania spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada zobligowani są wyłącznie hodowcy trzody chlewnej.

image
IRZplus

Coraz mniej czasu na aktualizację danych w IRZplus. Co i do kiedy rolnicy muszą przekazać ARiMR?

oprac. Kamila Szałaj

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
22. czerwiec 2024 10:47