Nowelizacja IRZarchiwum redakcji
StoryEditorIRZ

Zgłaszanie zwierząt w systemie IRZ na nowych zasadach. Co się zmieni?

19.07.2023., 12:00h
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wniosek Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa planuje wprowadzenie zmian w rozporządzeniu dotyczącym dokonywania zgłoszeń, składania wniosków lub przekazywania informacji do komputerowej bazy danych. Wygląda na to, że nowelizacja przebiegła z myślą o polskich rolnikach.

Zmiana rozporządzenia o IRZ

Rozporządzenie, którego nowelizację zamierza wprowadzić MRiRW, dotyczy ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, w skrócie IRZ. Wprowadzone zmiany mają uprościć, ujednolicić i usprawnić proces:

 • dokonywania zgłoszeń,
 • składania wniosków,
 • przekazywania informacji do komputerowej bazy danych.

Zaprojektowane zmiany zostały oparte na doświadczeniu zdobytym przez pracowników ARiMR po rozpoczęciu użytkowania nowego systemu teleinformatycznego, który obsługuje bazę komputerową.

Jakie zmiany wprowadzono w rozporządzeniu IRZ?

W projektowanym rozporządzeniu zmianie ulegną punkty 6 i 8, które dotyczyły "miejsca umieszczenia środka identyfikacji – w przypadku zastosowania elektronicznego identyfikatora lub tatuażu". Na podstawie wprowadzonej nowelizacji rolnicy nie będą musieli wskazywać:

 • na której małżowinie usznej został umieszczony kolczyk elektroniczny,
 • na której pęcinie została założona elektroniczna opaska.

Nadal będzie konieczne wskazanie lokalizacji w przypadku wszczepienia transpondera. Jest to niezbędne, ponieważ w rozporządzeniu dotyczącym środków identyfikacji, w przypadku transpondera, zostały wskazane dwa miejsca, w których można go wszczepić. W przypadku pozostałych identyfikatorów nie wydaje się to konieczne.

Co jeszcze uległo zmianie w rozporządzeniu dotyczącym IRZ?

Jak wynika z projektu ustawy, zmiany miałyby objąć  również  komputerową bazię danych i dotyczyć:

 • ujednolicenia zakresu informacyjnego dotyczącego informacji o tym, czy zwierzę o danym typie użytkowym, czyli mlecznym, mięsnym lub kombinowanym jest przeznaczone do opasu,
 • szczegółowego zakresu informacji zawartych w komputerowej bazie danych.

Czy nadal będzie trzeba podawać numer rzeźni, do której trafiło zwierzę?

Z projektu rozporządzenia zostanie usunięty wymóg wskazania informacji o numerze rzeźni. Od teraz te dane będą trafiały do komputerowej bazy danych po całkowitym zgłoszeniu uboju zwierzęcia w rzeźni, która prześle te dane. Dzięki wprowadzonej zmianie zgłoszenie to nie będzie się duplikowało i stanie się bardziej czytelne dla odbiorcy.

Co ze zwierzętami, które umarły z powodów innych niż można było zaznaczyć w programie?

W projekcie rozporządzenia zostanie wprowadzona zmiana dotycząca zgłaszania śmierci zwierząt, na której mocy możliwe będzie zaznaczenie "śmierci zwierzęcia w innych okolicznościach", taki jak np. zagryzienie przez wilki.

Ubój zwierzęcia będzie zgłaszany po przemieszczeniu do rzeźni

Na mocy zmian wprowadzonych w projekcie rozporządzenia ubój zwierzęcia będzie zgłaszany po jego przemieszczeniu do rzeźni z państwa członkowskiego albo z państwa trzeciego. Celem nowelizacji będzie umożliwienie rzeźniom dokonania w rzeźni uboju innego niż klasyczny. Dzięki tej zmianie rozszerzeniu o kolejny typ ulegnie katalog zdarzeń.

Rolnicy będą mogli hodować świnie na własny użytek

Projekt rozporządzenia przewiduje również dodatkowy model produkcji świń na tzw. własny użytek. Po jego zastosowaniu możliwe będzie prowadzenie monitoringu hodowli i tworzenie bazy danych statystycznych. Rolnik, który otrzyma powiadomienie w aplikacji IRZplus, będzie miał możliwość przedstawienia danych w czasie kontroli wymagań w zakresie bioasekuracji przez Inspekcję Weterynaryjną.

Hodowcy drobiu będą musieli podawać numery zakładów i przetwórni

Z projektu rozporządzenia wynika również, że po nowelizacji rolnicy zostaną zobowiązani do przedstawiania informacji dotyczących numeru zakładu przetwórczego lub spalarni, stanowiących ostatnie ogniwo systemowe, które ma wpływ na spójność danych komputerowych w bazie, kiedy dokonywane jest zgłoszenie zdarzenia dotyczącego, np. zabicia ptaków z nakazu powiatowego lekarza weterynarii w zakładzie drobiu.

Jak zmieniło się zgłoszenie o padnięciu lub śmierci ptaków?

Zmiany w projekcie rozporządzenia miałyby również objąć istniejące dotychczas zgłoszenie padnięcia lub śmierci ptaków w okolicznościach innych niż zagazowanie z powodu H5N1. Nowelizacja polegałaby na rozszerzeniu zakresu informacyjnego zgłoszenia o:

 • numer partii jaj wylęgowych,
 • kategorię jaj wylęgowych,
 • liczbę jaj wylęgowych,
 • datę padnięcia albo śmierci ptaków w innych okolicznościach niż zabicie z nakazu powiatowego lekarza weterynarii,
 • przekazania jaj wylęgowych do zakładu przetwórczego lub spalarni,
 • numer zakładu przetwórczego lub spalarni albo państwo przeznaczenia.

– Zmiana ujednolici sposób postępowania dla drobiu i jaj wylęgowych traktując jednakowo "żywy" drób i jaja wylęgowe będące przedmiotem obrotu między zakładami drobiu i oddzielić je od postępowania z padłym drobiem – czytamy w rozporządzeniu.

Będzie trzeba zgłaszać konie utrzymywane w stadzie

Po wprowadzeniu zmian w projekcie rozporządzenia konieczne będzie również wykonanie dodatkowego zgłoszenia już zidentyfikowanego konia, który jest utrzymywany w siedzibie stada. Dzięki temu zostaną spełnione wymogi ustawy o poprawie ochrony zwierząt.

Kolejną zmianą dotyczącą koni będzie podanie informacji dotyczących:

 • imienia,
 • nazwiska,
 • miejsca zamieszkania,
 • adresu nowego właściciela koniowatego.

Ostatni wymóg będzie konieczny do spełnienia, by nowy właściciel mógł zostać zarejestrowany w ewidencji producentów. Wprowadzenie zmian ma mieć na celu ułatwienie funkcjonowania rolnikom.

Czy będzie można zaznaczyć inny system ściółkowy niż wskazany w aplikacji?

W projekcie rozporządzenia pojawił się również zapis dotyczący "innego" systemu utrzymywania drobiu, co miałoby umożliwić prowadzącemu produkcję zakładowi, prowadzenie inkubacji i wylęgu jaj w celu dostarczania jaj wylęgowych lub piskląt jednodniowych. Dotychczas było to niemożliwe.

Jak będą nadawane numery identyfikacyjne?

Ostatnia z proponowanych zmian dotyczy uwzględnienia faktu, że nie wszystkie numery identyfikacyjne są nadawane w drodze decyzji.

Czy wprowadzone zmiany w IRZ będą korzystne dla rolników?

Jak wynika z projektu rozporządzenia, proponowane zmiany mogą być korzystne dla producentów i posiadaczy zwierząt ze względu na to, że "nie naruszają ich praw obywatelskich i zasad demokratycznego państwa prawnego".

Kiedy projekt IRZ wejdzie w życie?

Zaproponowano, aby projekt rozporządzenia został wcielony w życie 14 dni po jego ogłoszeniu. Zainteresowani rolnicy mogą przeczytać dokument, ponieważ został on zamieszczony w wykazie prac legislacyjnych MRiRW pod nr 551.

oprac. Justyna Czupryniak

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
30. maj 2024 11:45