Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Więcej informacji o plikach cookies.

Zgadzam się

r e k l a m a

Partner serwisu

ETO: dopłaty bezpośrednie dla rolników wypłacane jedynie za przestrzeganie norm środowiskowych

Wiadomości UE
Data publikacji 04.01.2018r.

Europejski Trybunał Obrachunkowy sprawdził na ile dopłaty za zazielenienie wpływają pozytywnie na środowisko i na zmiany klimatu. W zaleceniach ETO podaje, że w ramach WPR po 2020 r. dopłaty bezpośrednie dla rolników powinny być uzależnione od spełniania przez gospodarstwa podstawowych norm środowiskowych.

Kontrola w 5 państwach, w tym w Polsce na temat wydatków WPR na dopłaty

12 grudnia 2017 roku Europejski Trybunał Obrachunkowy, czyli unijny odpowiednik naszej Najwyższej Izby Kontroli opublikował raport z kontroli na temat zazielenienia w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR). Kontrolerzy ETO sprawdzili, czy dzięki zazielenianiu i wprowadzeniu w 2013 roku dopłat za zazielenienie udało się poprawić wyniki oddziaływania na środowisko i zmiany klimatu. Raport został opracowany na podstawie kontroli w 5 państwach UE: Grecji, Hiszpanii, Francji Holandii oraz w Polsce.

r e k l a m aDopłaty za zazielenienie niemal nie mają wpływu na poprawę ochrony środowiska

Ze sprawozdania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego wynika, że dopłaty mające zachęcać rolników do podejmowania działań proekologicznych, czyli głownie dopłaty za zazielenienie, w nikłym stopniu przyczyniają się do poprawy wyników unijnego rolnictwa w zakresie oddziaływania na środowisko i zmiany klimatu.

Kontrolerzy podkreślili, że dopłaty te mogły przyczynić się do zmiany praktyk rolniczych na te bardziej przyjazne dla środowiska jedynie na 5% użytków rolnych w UE.

Dzieje się tak, ponieważ obecnie dopłaty za zazielenienie przyznawane są głównie za stosowanie w rolnictwie metod przyjaznych dla ochrony środowiska, które w znacznej części byłyby zrealizowane nawet bez objęcia ich dopłatami.

 
  • 309,77 zł/ha wynosi stawka dopłat za zazielenienie za 2017 rok. Za 2016 r. było to 310,10 zł/ha    


KE nie określiła dobrze celów i dlatego dopłaty nie są pomocne dla środowiska

– Zazielenianie pozostaje zasadniczo systemem wsparcia dochodów – powiedział Samo Jereb, członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego odpowiedzialny za kontrolę. – Istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, by miało ono – w formie, w jakiej jest obecnie wdrażane – w znaczący sposób przyczynić się do poprawy wyników WPR w zakresie oddziaływania na środowisko i zmiany klimatu – wyjaśnił Samo Jereb.W swoim raporcie ETO wskazuje, że dopłaty za zazielenieni nie wspierają działań proekologicznych, ponieważ Komisja Europejska m.in. nie ustanowiła jasnych i ambitnych celów środowiskowych, do osiągnięcia których miałoby przyczyniać się zazielenianie.

Dopłaty bezpośrednie jedynie za przestrzeganie norm środowiskowych przez rolników

W swoim raporcie kontrolerzy ETO w zaleceniach wskazują, że przyszła WPR po 2020 roku powinna w większym stopniu i w bardziej jasny i zrozumiały sposób nakładała na rolników obowiązek dbania o środowisko. Członkowie Trybunału zaproponowali m.in., aby w przyszłości rolnicy mogli otrzymywać dopłaty bezpośrednie czy dotacje z PROW tylko pod warunkiem, że przestrzegają podstawowych norm środowiskowych.

– Kary za nieprzestrzeganie takich norm powinny być wystarczająco dotkliwe, aby działać odstraszająco – stwierdzają audytorzy ETO.

Kary za nieprzestrzeganie norm środowiskowych powinny być wystarczająco dotkliwe, aby działać odstraszająco – stwierdzają audytorzy ETO 

  • Kary za nieprzestrzeganie norm środowiskowych powinny być wystarczająco dotkliwe, aby działać odstraszająco – stwierdzają audytorzy ETO

Dotacje dla rolników jedynie za poniesione koszty na rzecz ochrony środowiska

Dodatkowo członkowie Trybunału zalecają, aby dodatkowe wsparcie finansowe dla rolników za działania na rzecz środowiska  było na poziomie, który odzwierciedlałby poniesione koszty i dochody utracone w wyniku dodatkowych działań z ochrony środowiska.

Rocznie UE na dopłaty z tytułu zazieleniania przeznacza 12 mld euro, czyli ok. 30% wszystkich dopłat bezpośrednich w ramach WPR. Oznacza to, że rolnik w Unii otrzymuje średnio około 80 euro na hektar. W Polsce stawka za dopłaty za zazielenienie za 2017 r. wynosi 309,77 zł/ha, a za 2016 r. było to 310,10 zł/ha. Jest wypłacana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)

Paweł Mikos, 
fot. Paweł Mikos, archiwum

Kary za nieprzestrzeganie norm środowiskowych powinny być wystarczająco dotkliwe, aby działać odstraszająco – stwierdzają audytorzy ETO
309,77 zł/ha wynosi stawka dopłat za zazielenienie za 2017 rok. Za 2016 r. było to 310,10 zł/ha

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a