Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Więcej informacji o plikach cookies.

Zgadzam się

r e k l a m a

Partner serwisu

Młody Rolnik 2018 – kto i kiedy może ubiegać się o 100 tys. złotych dotacji?

Pieniądze i Prawo Dotacje PROW
Data publikacji 29.07.2018r.

Tylko do 30 lipca 2018 roku ARiMR przyjmuje wnioski na przyznanie 100 tys. złotych dotacji dla Młodego rolnika. Kto może ubiegać się o premię dla młodych rolników i na co można przeznaczyć dotację unijną?

Termin składania wniosków na Młodego rolnika

r e k l a m a

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski na dotacje dla Młodego rolnika w naborze 2018 od 29 czerwca do 30 lipca 2018 roku. Wnioski należy składać w oddziałach regionalnych ARiMR osobiście lub można wysłać jak list polecony za pośrednictwem poczty. 

Na tydzień przed końcem przyjmowania wniosków, czyli do 23 lipca, dokumenty złożyło 887 rolników. 

Kto może ubiegać się o dotację dla Młodego rolnika? 

O 100 tys. złotych dotacji w ramach „Młodego rolnika” może ubiegać się: 

 • osoba fizyczna, która w dniu złożenia wniosku skończyła 18 lat i ma nie ma więcej niż 40 lat;
 • obywatel Polski lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
 • osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe, czyli wykształcenie rolnicze albo wykształcenia i stażu pracy w rolnictwie (albo zobowiąże się uzupełnić wykształcenie rolnicze w ciągu 3 lat od przyznania dotacji); 
 • rolnik, który przed złożeniem wniosku, ale nie wcześniej niż 2 lata rozpoczął prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie o powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha; 
 • rolnik, który przed objęciem gospodarstwa nie posiadał zwierząt gospodarskich; nie wystąpił o dopłaty bezpośrednie i dotacje dla rolników oraz nie prowadził działu specjalnego produkcji rolnej;
 • osoba, która przedłoży biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa i zobowiąże się do jego zrealizowania w terminie do 3 lat.  

Osoba, która chce uzyskać premię dla Młodego rolnika musi też w ciągu 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu dotacji rozpocząć prowadzenie gospodarstwa jako kierujący, czyli osobiście, na własny rachunek i we własnym imieniu.
Przy tym ważna jest też  areał gospodarstwa jakim zacznie kierować Młody rolnik. Musi ono posiadać co najmniej tyle użytków rolnych co średnia powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju, a jeśli jego gospodarstwo znajduje się w województwie o niższej średniej, wówczas i jego gospodarka musi mieć areał co najmniej średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w województwie. W obu tych wypadkach gospodarstwo nie może mieć więcej niż 300 ha. Co więcej, wielkość ekonomiczna gospodarstwa prowadzonego przez Młodego rolnika musi mieć minimum 13 000 euro, ale nie więcej niż 150 000 euro. 

Na co można przeznaczyć pieniądze z dotacji dla Młodego rolnika? 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyznając dotacje dla Młodego rolnika wypłaca ją w II ratach: 

I rata – wynosi 80 000 zł, a wniosek o jej wypłacenie trzeba złożyć w ciągu 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu dotacji;

II rata – w wysokości 20 000 zł jest wypłacana na wniosek po zrealizowaniu biznesplanu, ale nie później niż w ciągu 3 lat od wypłaty I raty i nie później niż do 31 sierpnia 2023 r.

W przypadku małżonków dotację ARiMR przyznaje tylko jednej osobie, co do której mąż bądź żona wyrażą pisemną zgodę, bez względu na to czy mają wspólne gospodarstwa rolne czy odrębne.

ARiMR przyzna dotację o ile w biznesplanie Młody rolnik określi, że w swoim gospodarstwie chce prowadzić produkcję roślinną lub zwierzęcą, produkcję warzywniczą, roślin ozdobnych lub grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowli i produkcji materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych lub produkcji zwierzęcej typu przemysłowo-fermowego.
Jednak Agencja nie przyzna dotacji na chów i hodowlę ryb.

Dotację w całości należy przeznaczyć na działalność rolnicą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie. Warto też pamiętać, że na środki trwałe trzeba przeznaczyć co najmniej 70% dotacji. 

Pieniądze z dotacji dla Młodego rolnika należy przeznaczyć m.in. na

 • zakup maszyn rolniczych, urządzeń oraz wyposażenia przy czym muszą to być wyłącznie nowe przedmioty; 
 • inwestycję budowlaną, która będzie położona na gruntach będących własnością Młodego Rolnika lub przedmiotem użytkowania wieczystego lub dzierżawy od KOWR lub od samorządu terytorialnego. 
Pieniądze z dotacji dla Młodego rolnika należy przeznaczyć m.in. na: zakupu maszyn rolniczych, urządzeń oraz wyposażenia przy czym muszą to być wyłącznie nowe przedmioty;

Za co punkty dla Młodego rolnika? 

O tym, który z wnioskujących rolników otrzyma 100 tys. złotych dotacji zdecyduje suma  punktów jakie zdobędą poszczególni wnioskodawcy. Żeby być pewnym otrzymania dotacji należy uzbierać co najmniej 8 punktów.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podała, że punkty będą przyznawane za: 

 • powierzchnia użytków rolnych – do 7 punktów; 
 • kwalifikacje zawodowe – od 2 do 5 punktów;
 • inwestycja budowlana związana z produkcją rolniczą –3 punkty;
 • udział w zorganizowanych formach współpracy producentów rolnych- 1 punkt;
 • przygotowywanie do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie – 1 punkt;
 • przetwarzanie produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie – 1 punkt;
 • przygotowywanie i stosowanie planu nawozowego –2 punkty;
 • inwestycje w zakresie ochrony środowiska i klimatu – do 5 punktów;
 • różnica wieku pomiędzy przekazującym gospodarstwo lub największą część użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa młodego rolnika a młodym rolnikiem – jeśli będzie powyżej 15 a do 25 lat, to 2 punkty, a jeśli będzie powyżej 25 lat , to 4 punkty;
 • przejmowanie przynajmniej jednego gospodarstwa w całości – 3 punkty.  


Paweł Mikos

Fot. pixabay 

Pieniądze z dotacji dla Młodego rolnika należy przeznaczyć m.in. na: zakupu maszyn rolniczych, urządzeń oraz wyposażenia przy czym muszą to być wyłącznie nowe przedmioty

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a