Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Więcej informacji o plikach cookies.

Zgadzam się

r e k l a m a

Partner serwisu

Młody rolnik 2018 – nabór wniosków pod koniec czerwca. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać 100 tys. złotych dotacji?

Pieniądze i Prawo Dotacje PROW
Data publikacji 29.05.2018r.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła, że od 29 czerwca do 30 lipca 2018 roku będzie można składać wnioski o dotacje w ramach „Młodego rolnika”. Wyjaśniamy za co w tym roku ARiMR przyznaje punkty i na co można przeznaczyć pomoc. Podpowiadamy też, kto może skorzystać ze 100 tys. złotych dotacji dla „Młodego rolnika”.

Młody rolnik 2018 –kiedy nabór? 

r e k l a m a

We wtorek, 29 maja Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła, że równo za miesiąc, czyli 29 czerwca 2018 roku rozpocznie przyjmowanie wniosków na premię dla młodych rolników w naborze 2018 w ramach dotacji z PROW 2014-2020. 

W ramach wsparcia młody rolnik może uzyskać łącznie 100 tys. złotych dotacji jako pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej w rolnictwie. 

Agencja będzie przyjmować wnioski na „Młodego rolnika” do 30 lipca 2018 roku. 

Jakie są wymagania na dotacje z „Młodego rolnika” w 2018 roku?

O 100 tys. złotych premii dla młodego rolnika w naborze w 2018 roku może się ubiegać rolnik, jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, który w dniu złożenia wniosku:

 • jest pełnoletni 
 • ma nie więcej niż 40 lat  
 • rozpoczął prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie o powierzchni użytków rolnych minimum 1 ha. Prowadzenie gospodarstwa musi rozpocząć przynajmniej 1 dzień przed złożeniem wniosku o wsparciu, ale nie wcześniej niż 2 lata przed złożeniem wniosku;
 • posiada odpowiednie kwalifikację zawodowe, co oznacza, że ma odpowiednie wykształcenie lub wykształcenie i jednocześnie odpowiednio długi staż pracy w rolnictwie (rolnik ubiegający się o dotację w ramach młodego rolnika, jeśli nie ma odpowiedniego wykształcenia może się zobowiązać do ich uzupełnienia w ciągi 36 miesięcy) ;

Gospodarz, który chce się ubiegać o dotacje dla młodego rolnika w naborze 2018 r. nie mógł prowadzić działu specjalnego produkcji rolnej, nie mógł być właścicielem zwierząt gospodarskich oraz nie mógł występować o dopłaty bezpośrednie i nie mógł występować o dotacje z PROW dla rolników przed dniem kiedy został właścicielem użytków rolnych.  

Pomoc w ramach „Młodego rolnika” dla małżonków

Dotację w ramach „Młodego rolnika” ARiMR może przyznać tylko jeden raz na dane gospodarstwo. 

Jeśli chodzi o małżonków, to premię dla młodego rolnika Agencja przyznaje wyłącznie jednemu z nich. Żeby tak się stało to oboje muszą wskazać, które z nich będzie beneficjentem. I nie ma na to wpływu czy gospodarstwo rolne posiadają wspólnie czy każde ma odrębne gospodarstwo rolne. 

Młody rolnik musi prowadzić samodzielnie gospodarstwo o odpowiednim areale i wielkości ekonomicznej powyżej 13 tys. euro

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wymaga od osoby, która ubiega się po pomoc, aby w ciągu 9 miesięcy od dnia otrzymanie decyzji o przyznaniu mu dotacji z „Młodego rolnika” rozpocznie samodzielnie, na własny rachunek  gospodarstwa o odpowiedniej powierzchni i wielkości ekonomicznej. 

Według rozporządzenia o przyznawaniu dotacji w ramach „Młodego rolnika”, odpowiednia areał gospodarstwa jest to powierzchnia użytków rolnych równa przynajmniej średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w Polsce. W 2017 roku według obwieszczenia GUS było to 10,65 ha. 

Jeśli rolnik ma ziemie w województwach o niższej średniej niż krajowa, to gospodarstwo, które będzie prowadzić musi mieć co najmniej średnią powierzchnię gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w danym województwie:  

 • województwo lubelskie – 7,73 ha 
 • województwo łódzkie – 7,72 ha
 • województwo małopolskie – 4,04 ha
 • województwo mazowieckie – 8,57 ha
 • województwo podkarpackie – 4,77 ha
 • województwo śląskie – 7,70 ha
 • województwo świętokrzyskie – 5,67 ha

Oczywiście, bez względu na województwo, gospodarstwo „Młodego rolnika” nie może mieć większej powierzchni gruntów rolnych niż 300 ha. 

Natomiast odpowiednia wielkość ekonomiczna gospodarstwa musi wynosić co najmniej 13 tys. euro, jednak nie więcej niż 150 tys. euro.  

Młody rolnik 2018 –za co ARiMR przyznaje punkty?

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyznawać pomoc na podstawie list rankingowych w poszczególnych województwach. Żeby uzyskać dotację należy uzyskać minimum 8 punktów. 

ARiMR w naborze na „Młodego rolnika” w 2018 roku będzie przyznawać punkty za:

 • powierzchnię użytków rolnych (do 7 punktów); 
 • kwalifikacje zawodowe (od 2 do 5 pkt);
 • inwestycję budowlana związane z produkcją rolniczą (3 punkty);
 • udział w spółdzielni czy grupach producentów rolnych (1 punkt);
 • przygotowywanie produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie do sprzedaży (1 punkt);
 • przetwarzanie produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie (1 punkt); 
 • przygotowywanie i stosowanie planu nawozowego (2 punkty);
 • inwestycje służące ochronie środowiska i klimatu (do 5 punktów);
 • przejęcie chociaż 1 gospodarstwa w całości (3 punkty);
 • różnicę w wieku między „młodym rolnikiem”a osobą przekazującą gospodarstwo (lub największą część użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa młodego rolnika) – jeśli ta różnica wynosi między 15 a 25 lat wówczas wnioskujący otrzyma 2 punkty. Jeśli różnica w wieku wynosi więcej niż 25 lat, wówczas ARiMR przyzna 4 punkty. 

Na co młody rolnik może przeznaczyć dotacje? 

W ramach premii dla młodych rolników w naborze 2018 roku gospodarz może wnioskować o 100 tys. złotych dotacji, która ma charakter bezzwrotnej premii. Jesto ona wypłacana w II ratach: 

 • I rata wynosi 80% całkowitej dotacji, czyli do 80 000 złotych 
 • II rata, czyli pozostałe 20% wsparcia (20 000 zł), o które można wnioskować po realizacji biznesplanu, ale nie później niż do  3 lat od dnia wypłaty I raty dotacji i najpóźniej do 31 sierpnia 2023 roku. 

ARiMR podała, że dotacja w całości powinna być wydana na działalność rolniczą w gospodarstwie młodego rolnika albo na przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w jego gospodarstwie.  

Co ważne, minimum 70%  wsparcia młody rolnik musi przeznaczyć na inwestycje w środki trwałe. Wydatki przeznaczone na środki trwałe: 

 • mogą zostać przeznaczone na zakup maszyn rolniczych, urządzeń oraz wyposażenia, ale jedynie nowych;
 • na inwestycje budowlane, o ile są one położone na działce należącej do „młodego rolnika”lub na gruncie, który ten gospodarz dzierżawi od Skarbu Państwa (KOWR), powiatu lub gminy albo ma przekazany w użytkowanie wieczyste; 
 • nie mogą być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy. 

Młody rolnik dotację, którą otrzyma może przeznaczyć – zgodnie z biznesplanem – na prowadzenie w gospodarstwie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym chociażby na: 

 • produkcję materiału siewnego lub szkółkarskiego,
 • produkcję materiału hodowlanego lub reprodukcyjnego; 
 • produkcję warzywniczą, roślin ozdobnych lub grzybów uprawnych, 
 • sadownictwo
 • hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych 
 • produkcję zwierzęcą typu przemysłowo-fermowego (oprócz chowu i hodowli ryb).  

Natomiast wsparcia w ramach „Młodego rolnika”gospodarz nie może wydać na działalność w zakresie:  

 • chowu kur, kaczek, gęsi lub indyków, z wyłączeniem produkcji ekologicznej; 
 • prowadzenia plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne;
 • prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej takich jak: hodowla zwierząt laboratoryjnych, hodowla ryb akwariowych, hodowla psów rasowych oraz hodowla kotów rasowych.   

Gdzie i do kiedy można składać wnioski o dotacje dla młodego rolnika? 

Wnioski o przyznanie dotacji w ramach „Premii dla młodych rolników" będzie można składać od 29 czerwca do 30 lipca 2018 r. w Oddziałach Regionalnych ARiMR. 

Wnioski można składać osobiście,  przez upoważnioną osobę lub wysłać listem poleconym na adres odpowiedniego oddziału Agencji. Jeśli wniosek zostanie wysłany pocztą wówczas o dotrzymaniu terminu złożenia dokumentów decyduje data nadania przesyłki.  

Młody rolnik 2018 – jakie zmiany w porównaniu do poprzedniego naboru? 

W naborze wniosków na dotacje w ramach „Młodego rolnika” w 2018 r. nastąpiło kilka istotnych zmian w porównaniu do naboru z 2017 roku.  

Po pierwsze, został wydłużony czas – z 18 do 24 miesięcy – między dniem rozpoczęcia działalności rolniczej a terminem złożenia wniosku o dotacje. 

Rozporządzenie zmieniające zasady udzielania wsparcia dla „młodego rolnika” pozwala ubiegać się o dotacje osobie, która stała się właścicielem użytków rolnych wcześniej niż przed 2 laty, ale nie rozpoczęła faktycznie działalności rolniczej.  

Co więcej, umożliwiono finansowania inwestycji realizowanych w ramach „Młodego rolnika” z innych środków publicznymi, chociażby z kredytem preferencyjnym. 

Więcej na ten temat przeczytasz w artykule:

"Wkrótce nabór na młodego rolnika 2018 – co się zmieniło?"

 

Paweł Mikos

Fot. Pixabay

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a