Prezydiom WalnegoJózef Nuckowski
StoryEditorSpółdzielnie mleczarskie

Zapasy pomogły utrzymać cenę skupu mleka w MSM Mońki

03.05.2024., 17:00h
18 kwietnia br. odbyło się zebranie przedstawicieli Monieckiej Spółdzielni Mleczarskiej w Mońkach. Obrady otworzył przewodniczący rady nadzorczej Bogusław Sołjan, a poprowadził je Marek Siniło, który na wstępie przedstawił regulamin obrad.

Miniony rok był niezmiernie trudny dla polskiego mleczarstwa

Wszyscy zabierający głos podczas spotkania podkreślali, że miniony rok był niezmiernie trudny dla mleczarstwa, ale wyrażali również obawy, co do najbliższych miesięcy dla tej branży.

W skład prezydium zebrania weszli: Marek Kurzyna – sekretarz oraz asesorzy: Krzysztof Zalewski i Roman Miastkowski. Na Walnym Zebraniu została powołana komisja mandatowo-skrutacyjna w składzie: Robert Wojtkielewicz – przewodniczący oraz Janusz Sobolewski i Wojciech Baczewski – członkowie.

Ponadto wybrana została komisja wnioskowa w składzie: Leszek Skutnik – przewodniczący oraz Cezary Gebert i Piotr Buraczewski – członkowie. Konsultantem komisji ze strony spółdzielni był Leszek Markowski – kierownik skupu.

image
Uczestnicy Walnego
FOTO: Józef Nuckowski
image
Prezydiom Walnego
FOTO: Józef Nuckowski

Jakie plany na najbliższy rok ma spółdzielnia w Mońkach?

Na początku prezes zarządu Stanisław Jamiołkowski przedstawił sprawozdanie z działalności zarządu za 2023 rok.

Serdecznie witam wszystkich delegatów i gości oraz rolników z pierwszej dziesiątki największych dostawców mleka do naszej spółdzielni. Dziękuję wszystkim za przybycie na zebranie przedstawicieli Monieckiej Spółdzielni Mleczarskiej w Mońkach – powiedział na wstępie Stanisław Jamiołkowski.

image
Prezes zarządu Stanisław Jamiołkowski przedstawił sprawozdanie z działalności zarządu za 2023 rok
FOTO: Józef Nuckowski

Prezes powiedział, że w 2023 roku spółdzielnia skupiła ponad 176 mln litrów mleka. Dynamika skupu w stosunku do ubiegłego roku wyniosła 100,7%. Średnia cena zapłacona za surowiec wyniosła 2,05 zł brutto.

Wśród działań na 2024 rok, dotyczących skupu, prezes wymienił optymalizację kosztów transportu mleka, rzetelną i obiektywną ocenę surowca, zapewnienie stabilnych standardów sanitarnych i weterynaryjnych. W produkcji wyrobów planowana jest praca nad jakością produktów, efektywne wykorzystanie majątku spółdzielni, ciągła praca nad dostosowaniem produkcji do zmieniających się wymagań konsumentów zarówno jakościowych, jak i wizerunkowych.

image
Jan Dworniak biegły rewident omówił sytuację finansową MSM Mońki
FOTO: Józef Nuckowski

Plany dotyczące sprzedaży obejmują zdobywanie nowych rynków w kraju i na świecie, szczególnie w Azji i Afryce Północnej oraz pracę z dotychczasowymi dostawcami. Plany dotyczące działań finansowych obejmują optymalizację koszów produkcji, zwiększenie wartości sprzedaży, zmniejszenie ryzyka rynkowego.

Inwestycje proekologiczne MSM Mońki

Prezes w sprawozdaniu wymienił inwestycje mające na celu między innymi ochronę środowiska. Jedną z nich jest instalacja fotowoltaiczna o mocy blisko 35 kW, oddana do użytku w 2023 roku. Powstała na terenie własnego ujęcia wody, zmniejszając pobór energii z sieci.

Ponadto MSM w Mońkach wystąpiła do PGE z wnioskiem o wydanie warunków na budowę i podłączenie do sieci instalacji fotowoltaicznej o mocy 2 MW. W 2023 roku kontynuowane były prace modernizacyjne, których celem jest zmniejszenie zużycia energii cieplnej. Jednocześnie prace te pozwalają na uzyskanie białych certyfikatów. Polegały one na sprawdzeniu i wymianie uszkodzonych odwadniaczy, montażu osłon termicznych na armaturze parowej izolacji technicznej rur parowych. Prace te pozwoliły także ograniczyć zużycie miału węglowego o około 20% w stosunku do roku 2022 – powiedział Stanisław Jamiołkowski.

image
Robert Wojtkielewicz – przewodniczący komisji mandatowo-skrutacyjnej
FOTO: Józef Nuckowski

Prezes wymienił inwestycje przewidziane do realizacji w roku bieżącym. Wśród nich są między innymi: zakup i montaż sprężarki powietrznej, zakup maszyny do krojenia sera na wstęgi, która będzie zamontowana przy starszej linii, przystosowanie wieży suszarniczej do nowych przepisów, zakup 2 silosów do mleka.

Na zakończenie wystąpienia prezes Stanisław Jamiołkowski podziękował wszystkim za ubiegłoroczną pracę i współpracę.

Dziękuję wszystkim dostawcom mleka do MSM Mońki za każdy litr mleka wyprodukowanego w gospodarstwach i ciężką pracę całym rodzinom w 2023 roku. Radzie nadzorczej dziękuję za dobrą współpracę w rozstrzyganiu bieżących spraw związanych ze spółdzielnią, a załodze za dobrą pracę – powiedział Stanisław Jamiołkowski.

Gospodarstwa mleczne potrzebują wsparcia

Sprawozdanie z działalności rady nadzorczej przedstawił jej przewodniczący Bogusław Sołjan. Wskazał na niezmiernie trudną sytuację producentów mleka.

Koszty produkcji mleka stale rosną. Gospodarstwa mleczne potrzebują coraz więcej pieniędzy do prowadzenia swojej produkcji – powiedział Bogusław Sołjan.

Przewodniczący rady nadzorczej podziękował wszystkim członkom za wspieranie spółdzielni, a zarządowi za współpracę. Na koniec wystąpienia złożył wniosek o udzielenie absolutorium zarządowi.

Jan Dworniak, biegły rewident, omówił sytuację finansową MSM Mońki. Stwierdził, że badanie finansowe w rzetelny sposób przedstawia sytuację finansową i ekonomiczną spółdzielni i prawidłowo ustalony wynik finansowy.

Funkcjonowanie komórki księgowości należy ocenić pozytywnie, księgi rachunkowe prowadzone są rzetelnie i wynik finansowy również można uznać za rzetelny. Nie było radykalnych działań w celu utrzymania ceny, które mogły odbić się niekorzystnie na dalszym funkcjonowaniu MSM Mońki. Dzięki zgromadzonym zapasom, spółdzielnię było stać na poniesienie skutków kryzysu – powiedział Jan Dworniak.

Jan Dworniak podkreślił, że kwota w bilansie w większości składa się ze środków własnych. Dodał, że taka sytuacja nie zdarza się nigdzie w kraju, co świadczy o stabilności spółdzielni.

Komisja wnioskowa przedstawione przez prezesa działania na 2024 rok uzupełniła o dwa zadania – utrzymanie samodzielności MSM Mońki oraz utrzymanie jak najwyższej ceny mleka za surowiec.

Najlepsi producenci mleka zostali nagrodzeni

Już tradycyjnie podczas Walnego wyróżniono dziesiątkę największych dostawców mleka, wśród których byli: OHZ Garzyn, gospodarstwo w Knyszynie, Wojciech Cybulko z miejscowości Lewonie, Rafał Kulikowski z miejscowości Dziękonie, Marek Grygielko z Dzięciołowa, Piotr Buraczewski z miejscowości Morusy, Paweł Żarniewski z miejscowości Łosiniec, Antoni Sowiński z miejscowości Dobki, Sławomir Orzechowski z miejscowości Leśniki, Wojciech Mnich z miejscowości Rusaki.

image
Wręczanie pucharów najlepszym dostawcom
FOTO: Józef Nuckowski
image
Najwięksi producenci mleka MSM Mońki
FOTO: Józef Nuckowski

Wśród gości zaproszonych na tegoroczne zebranie byli między innymi: Cecylia Oleksiewicz – prezes Podlaskiego Laboratorium Oceny Mleka w Białymstoku, Jan Dworniak – biegły rewident, Adam Tracz – przedstawiciel OHZ Garzyn, gospodarstwo Knyszyn, Paweł Kuroczycki – redaktor naczelny „Tygodnika Poradnika Rolniczego” oraz Krzysztof Wróblewski – redaktor naczelny „Nowego Przeglądu Mleczarskiego”.

Nadal nie wiadomo czy sytuacja na rynku mleka się poprawi

W dyskusji głos zabrał między innymi Paweł Kuroczycki – redaktor naczelny „Tygodnika Poradnika Rolniczego”.

Cena skupu mleka w Nowej Zelandii wynosi w przeliczeniu 1,41 zł. Oczywiście koszty produkcji są tam znacznie niższe, ale przy tej cenie są oni w stanie konkurować z naszym mlekiem w proszku na naszych tradycyjnych rynkach Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Opłaca im się transportować towary 18 tys. km do Algierii, Egiptu, Tunezji czy Maroka.

Funkcjonujemy w takiej rzeczywistości i są przesłanki, że w II połowie roku sytuacja na rynku mleczarskim się poprawi, ale jak będzie faktycznie, tego nie wiemy. W 2022 roku mieliśmy rekordowe ceny skupu mleka, rekordową produkcję i rekordową sprzedaż. Pamiętajmy, że w tym czasie mieliśmy o około 2 mln konsumentów więcej. Przyjechali oni do nas z Ukrainy, ale już do siebie wrócili. Każdy kryzys kiedyś się skończy i ci co go przetrwają tylko zyskają – powiedział Paweł Kuroczycki.

Podczas spotkania Marek Siniło podziękował rolnikom za udział w protestach. Wskazał także na zagrożenia dla polskiego i unijnego mleczarstwa płynące z potencjalnego rozwoju rolnictwa na terenie Ukrainy.

Józef Nuckowski

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
18. czerwiec 2024 09:46