Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Więcej informacji o plikach cookies.

Zgadzam się

r e k l a m a

Partner serwisu

Restrukturyzacja małych gospodarstw 2018 – nabór wniosków na od 18 czerwca. Dla kogo i za co ARiMR daje punkty?

Pieniądze i Prawo dotacje PROW
Data publikacji 21.05.2018r.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła, że od 18 czerwca będzie przyjmować wnioski na 60 tys. złotych dotacji z „Restrukturyzacji małych gospodarstw rolnych”. Wyjaśniamy za co ARiMR przyznaje punkty, na co rolnik może przeznaczyć 60 tys. złotych dotacji i co się zmieniło od naboru z 2017 roku?

Restrukturyzacja małych gospodarstw 2018 – kiedy nabór?

r e k l a m a

W piątek, 18 maja 2018 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała, że od 18 czerwca do 17 lipca 2018 roku będzie trwać nabór wniosków na dotacje PROW w ramach „Restrukturyzacji małych gospodarstw”. Można ubiegać się o dotację w wysokości 60 tys. złotych. 

Na dotację w ramach „Restrukturyzacji” w tym roku będzie przeznaczonych ok. 780 mld euro, a to oznacza, że funduszy ma wystarczyć dla niemal 55 tys. gospodarstw, które złożą wnioski o wsparcie. 

T-shirt dziecięcy TPR ROLNICZKA 116 cm

Cena 40,00 PLN

Cena dla prenumeratorów 20,00 PLN

Pierwotnie Agencja i Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi planowali nabór na tzw. „niskotowarówkę” na marzec. Jednak dopiero niedawno weszło w życie rozporządzenie zmieniające dotychczasowe przepisy na temat dotacji na restrukturyzację małych gospodarstw.

Wnioski można składać do 17 lipca 2018 r. w Oddziałach Regionalnych ARiMR osobiście. Można je złożyć także za pośrednictwem pełnomocnika, poprzez Biuro Powiatowe ARiMR oraz wysłać pocztą tradycyjną na adres właściwego Oddziału Regionalnego Agencji. 

Restrukturyzacja małych gospodarstw 2018 – kto może skorzystać?

Z 60 tys. złotych dotacji w ramach „Restrukturyzacji małych gospodarstw” będzie mógł skorzystać rolnik lub współmałżonek rolnika, o ile spełni kilka warunków: 

 • jest pełnoletni 
 • posiada gospodarstwo rolne o wielkości ekonomicznej (ESU) poniżej 10 tys. euro
 • złoży wraz z wnioskiem odpowiedni biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa 
 • co najmniej od 2 miesięcy przed miesiącem złożenia wniosku podlega nieprzerwanie ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie i w okresie 12 miesięcy przed  złożeniem wniosku o przyznanie pomocy nie prowadzi działalności potwierdzonej wpisem do CEIDG. 

Ten ostatni warunek w praktyce oznacza, że będzie dostępna dla rolników, którzy 2 miesiące przed złożeniem wniosku nie pracowali zawodowo oraz dla tych, którzy rok przed złożeniem wniosku nie prowadzili firmy. 

Restrukturyzacja małych gospodarstw 2018 – za co punkty przyzna ARiMR? 

Inaczej niż w poprzednim naborze, nie będzie punktów za odpowiednie kwalifikacje zawodowe rolnika.

Żeby uzyskać wsparcie należy uzyskać minimum 7 punktów.
W naborze na „Restrukturyzację małych gospodarstw” w 2018 roku punkty będą przyznawane za: 

 • uzyskanie odpowiedniej docelowej wielkości ekonomicznej gospodarstwa po realizacji biznesplany, czyli od 12 do 20 tys. euro –  2 punkty za wielkość od 12 do 16 tys. euro; 4 punkty za wielkość od 16 do 20 tys. euro i 5 punktów za wielkość powyżej 20 tys. euro; 
 • zaplanowanie wdrożenia zmiany kierunku produkcji w gospodarstwie– 2 punkty;
 • podleganie ubezpieczeniu społecznemu w pełnym zakresie i nieprowadzenie w ciągu 12 miesięcy innej działalności gospodarczej – 2 punkty;
 • rodzaj planowanej produkcji – od 1 do 3 punktów;
 • kompleksowość biznesplanu – od 0,25 do 7 punktów;
 • wiek wnioskodawcy (do 41. roku życia) – 1 punkt
 • przyczynianie się do ochrony środowiska i zmianom klimatu, głównie przez odpowiedni udział zbóż w strukturze zasiewów czy stosowanie właściwego planu nawozowego  – 1 punkt; 
 • udział w grupie producentów rolnych lub organizacji producentów – 1 punkt;
 • działalność rolnicza polegająca na przetwarzaniu produktów – 2 punkty;
 • uczestnictwo lub zobowiązanie do uczestnictwa w systemach jakości –1 punkt;
 • uczestnictwo w systemach jakości dot. rolnictwa ekologicznego – 2 punkty;
 • udział w szkoleniach i korzystanie z usług doradczych – 1 punkt;
 • produkcja roślin wysokobiałkowych – 1 punkt.  

Restrukturyzacja małych gospodarstw 2018 – na co można przeznaczyć 60 tys. zł dotacji?

Pomoc będzie przyznawana w wysokości 60 tys. zł i zostanie wypłacona w 2 ratach:

 1. I rata wynosi 80% całkowitej wartości pomocy, czyli maksymalnie do 48 tys. zł. Kotwa ta jest wypłacana po podpisaniu umowy z ARiMR.
 2. II rata stanowiąca 20% całkowitej wartości pomocy czyli do 12 tys. zł, którą rolnik otrzyma po realizacji biznesplanu.

Pomoc może być przyznana na wydatki dotyczące działalności rolniczej w gospodarstwie lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie w kwocie stanowiącej co najmniej 100% kwoty pomocy, w tym inwestycje w środki trwałe o szacunkowej wartości równej co najmniej kwocie stanowiącej 80% kwoty pomocy.

Środki z dotacji z „Restrukturyzacja małych gospodarstw” można zatem przeznaczyć na: 

 • przeprowadzeni inwestycji w środki trwałe 
 • udział w szkoleniach lub korzystanie z usług doradczych, 
 • udział w zorganizowanych formach współpracy producentów rolnych,
 • realizację innych działań potrzebnych do przeprowadzenia restrukturyzacji gospodarstwa. 

Przez 5 lat obowiązek prowadzenia gospodarstwa

Osoba, która otrzyma premię będzie zmuszona do prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie, którego rozwoju dotyczy biznesplan, co najmniej do upływu 5 lat od wypłaty pierwszej raty pomocy. Do tego czasu będzie musiała także prowadzić działania, z tytułu których przyznano jej punkty decydujące o kolejności przysługiwania pomocy. Przez co najmniej 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy musi także prowadzić ewidencję przychodów i rozchodów w gospodarstwie.   

Restrukturyzacja małych gospodarstw 2018 – jakie zmiany w porównaniu do naboru 2017 roku

Po wsparcie z „Restrukturyzacji małych gospodarstw”  nie mogły dotychczas sięgać osoby ubezpieczone w KRUS w pełnym zakresie, ale na wniosek, czyli przeważnie osoby bezrobotne. Teraz to się zmieniło. Tak więc o wsparcie będą mogli startować również rolnicy i małżonkowie rolników ubezpieczeni w KRUS w pełnym zakresie na wniosek.  

Ponadto, co jest bardzo ważne dla rolników podejmujących dodatkową pracę poza rolnictwem, skrócony został okres wymaganego ubezpieczenia w KRUS z 24 do 2 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Te osoby natomiast, które prowadziły oprócz gospodarstwa inną działalność gospodarczą, będą mogły sięgać po to wsparcie, jeśli nie miały firmy co najmniej od 12 miesięcy przed złożeniem wniosku. Wcześniej okres ten wynosił również 24 miesiące. 

W nowym rozporządzeniu określono także pojęcie inwestycji budowlanej, na którą można przeznaczyć środki z restrukturyzacji. Proponuje się, aby była to inwestycja polegająca na budowie, przebudowie, remoncie budynków lub budowli służących do produkcji rolnej. Dodatkowo inwestycje takie będą uznane, jeśli zostały rozpoczęte najwcześniej w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy. 

 Więćej na ten temat napisaliśmy w: 

Restrukturyzacja małych gospodarstw 2018 - co się zmieni? 

Paweł Mikos

Fot. pixabay

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a