Dopłaty bezpośrednie 2024: ważne terminy i zmiany w GAEC-achPaweł Mikos + Canva
StoryEditorDopłaty dla rolników

Dopłaty bezpośrednie 2024: ważne terminy i zmiany w GAEC-ach

06.05.2024., 17:00h
Rolnicy mają coraz mniej czasu na złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie za 2024. Podpowiadamy, o jakich termianch należy pamiętać oraz co zmieniło się w normach GAEC.

Dopłaty bezpośrednie 2024: do kiedy złożyć wniosek, żeby nie stracić płatności?

Trwa kampania składania wniosków o dopłaty bezpośrednie. Jak na razie nie ma pewnych informacji, aby podstawowy termin składania wniosków został wydłużony. Aczkolwiek, mając na uwadze prace związane z dostosowaniem aplikacji eWniosekPlus do planowanych zmian, jest to bardzo prawdopodobne. 

Jeśli termin nie ulegnie zmianie, wnioski wraz z załącznikami będą przyjmowane do 15 maja. Spóźnialscy, którzy dostarczą wnioski po tym terminie, za każdy roboczy dzień opóźnienia będą mieli pomniejszone płatności o 1%.

Z kolei na wprowadzanie korekt bez konsekwencji finansowych jest czas do 31 maja 2024 r. Po tej dacie płatności do powierzchni objętych zmianami będą także obniżane o 1% za każdy dzień zwłoki. Zarówno w przypadku składania wniosków, jak i ich modyfikowania ostateczny termin zakończenia tegorocznej kampanii przypada w tym roku na 10 czerwca.

Jednak wiele wskazuje na to, że rolnicy będą mogli składać wnioski o dopłaty bezpośrednie do połowy czerwca!

Rząd wprowadza płatności dla małych gospodarstw

Resort rolnictwa informuje, że wnioski w podstawowym terminie (czyli do 15 maja lub ewentualnie później, jeśli termin ten zostanie przesunięty) powinni złożyć także rolnicy, którzy kwalifikują się do płatności dla małych gospodarstw i o taką płatność chcieliby wystąpić.

image
łatwiej dla małych gospodarstw

Płatności dla małych gospodarstw też w 2024 r. Jakie stawki?

Zawnioskowanie o płatność dla małych gospodarstw będzie bowiem możliwe dopiero po wejściu w życie zmienionych przepisów w ustawy o Planie Strategicznym dla WPR 2023–2027. Na złożenie takiego wniosku będzie czas do końca sierpnia. Jeżeli rolnik nie spełni warunków do płatności do małych gospodarstw albo planowane zmiany nie wejdą w życie, bo nie zgodzi się na nie Komisja Europejska, rozpatrzony będzie wniosek podstawowy o przyznanie płatności bezpośrednich.

Rolnicy, którzy nie złożą wniosków o dopłaty w podstawowym terminie, nie będą jednak mogli wnioskować o płatność dla małych gospodarstw, co oznacza, że mogą zostać pozbawieni ubiegania się o płatności bezpośrednie w tym roku. Możliwość ubiegania się o tę płatność po wprowadzeniu modyfikacji możliwa będzie poprzez dodanie do wniosku lub zmiany do wniosku załącznika: „Wniosek o przyznanie płatności do małych gospodarstw”, którego wzór będzie udostępniony na stronie internetowej ARiMR.

Ekoschemat "Grunty wyłączone z produkcji" zamiast obowiązkowego ugorowania 4% gruntów

Zwlekać ze złożeniem wniosku o dopłaty nie powinni też rolnicy, którzy rozważają skorzystanie z ekoschematu "Grunty wyłączone z produkcji". O niego będzie można także wnioskować dopiero po wejściu w życie nowelizacji ustawy o PS dla WPR 2023–2027. Podobnie jak w przypadku płatności dla małych gospodarstw, wnioski o te płatności mają być składane do końca sierpnia.

Wnioskowanie o płatności dla małych gospodarstw oraz ekoschemat „Grunty wyłączone z produkcji” w normalnym trybie będzie możliwe od przyszłego roku.

image
Nowy ekoschemat w 2024

Ugorowanie jako ekoschemat: jakie warunki i jakie stawki?

Zmiany w normach GAEC i aplikacji eWniosekPlus

Agencja informuje, że w związku z planowanym zniesieniem od 2024 roku warunku spełnienia normy GAEC 8 w zakresie obowiązku przeznaczenia co najmniej 4% powierzchni gruntów ornych na obszary lub obiekty nieprodukcyjne trwają prace nad dostosowaniem aplikacji eWniosekPlus do nowych zasad obsługi wniosku. W związku z tym rolnikom, którzy zgłaszają do dopłat powyżej 10 ha gruntów ornych, nie wyświetla się błąd o braku deklaracji 4% na potrzeby realizacji normy GAEC 8 podczas obsługi wniosku. Rolnicy, którzy wysłali wniosek z takim błędem, nie poniosą za to żadnych konsekwencji.

Trwają także prace nad dostosowaniem aplikacji eWniosekPlus do nowych zasad odnoszących się do normy GAEC 7. Rolnik będzie mógł ją spełnić poprzez zmianowanie albo dywersyfikację. Po wprowadzeniu zmian w systemie dotyczącym sprawdzenia spełnienia normy GAEC 7, aplikacja eWniosekPlus będzie na bieżąco prezentować w dedykowanym panelu Normy GAEC 7 (w zakładce: WNIOSEK i PODSUMOWANIE) spełnienie normy osobno w zakresie zmianowania oraz dywersyfikacji upraw. Po spełnieniu jednego z warunków dla normy GAEC  7 rolnik będzie mógł wysłać wniosek. Natomiast rolnicy, którzy złożyli już wnioski z błędem dotyczącym niespełnienia normy GAEC 7, będą musieli go zweryfikować.

image
Kolejne zmiany w aplikacji ARiMR

Dopłaty bezpośrednie: ARiMR zmienia zasady naboru wniosków

Pobierz Poradnik o ekoschematach - wypełnij formularz na stronie: PORADNIK Ekoschematy 2024.

Magdalena Szymańska

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
15. maj 2024 08:31