r e k l a m a

Partner serwisu

Partner

Dopłaty bezpośrednie 2017: co się zmieniło?

Pieniądze i Prawo
Data publikacji 07.03.2017r.

Do 15 maja rolnicy mogą składać wnioski o dopłaty bezpośrednie za 2017 rok. W porównaniu do 2016 roku, zmienią się zwłaszcza zasady przyznawania dopłat bezpośrednich związanych z produkcją, w tym głównie do roślin strączkowych oraz krów i bydła.

r e k l a m a

Zaznaczenie działe zgłoszonych i niezgłoszonych

Na otrzymanym od ARiMR materiale graficznym oprócz granic działek zgłoszonych do płatności rolnicy muszą zaznaczać również działki niezgłoszone. Ma to ułatwić przeprowadzanie kontroli z dywersyfikacji upraw oraz cross-compliance. Rolnicy, którzy muszą spełniać wymogi związane z zazielenieniem dotyczące obszarów ekologicznych, będą podawać te informacje w odrębnym oświadczeniu. Dotychczas robili to w części dotyczącej oświadczenia o powierzchni działek ewidencyjnych.

Dopłaty do roślin strączkowych na ziarno i na pasze

W miejsce stosowanej dotychczas płatności do roślin wysokobiałkowych wprowadza się 2 odrębne formy wsparcia:

 • dopłaty do roślin strączkowych na ziarno 
 • dopłaty do roślin pastewnych.

Zmiana ta ma sprzyjać lepszemu wykorzystaniu wsparcia w sektorze roślin wysokobiałkowych jako bardziej konkurencyjnej bazy surowcowej do produkcji pasz.


Dopłaty do roślin strączkowych na ziarno przysługiwać będzie do uprawy bobiku, grochu siewnego, w tym peluszki, z wyłączeniem grochu siewnego cukrowego i grochu siewnego łuskowego. Dopłata należeć się ma też do uprawy łubinów (biały, wąskolistny, żółty) oraz soi zwyczajnej. Co ważne, dopłatą zostaną objęte także mieszanki wymienionych roślin.

Wsparciem objęte będą powierzchnie upraw, z których dokonano zbioru ziarna. Pojawił się projekt rozporządzenia, w którym zaproponowano, w jaki sposób ma się potwierdzać zbiór. Mają to być w szczególności faktury lub inne równoważne dowody potwierdzające sprzedaż ziarna, wpis w rejestrze zabiegów agrotechnicznych czy oświadczenie o wykorzystaniu ziarna na cele żywieniowe dla bydła, owiec, kóz, świń, koni i drobiu. Respektowana ma być też umowa, w wyniku której rolnik sprzedał ziarno posiadaczowi wymienionych zwierząt.

Dopłaty będzie miała charakter degresywny z wyższą stawką do pierwszych 75 ha uprawy i niższą w przypadku pozostałych powierzchni.

Dopłaty do upraw paszowych (maksymalnie do 75 ha) obejmie natomiast takie gatunki, jak: 

 • esparceta siewna,
 • koniczyny (czerwona, biała, białoróżowa, perska, krwistoczerwona) 
 • komonica zwyczajna 
 •  lędźwian,
 • lucerna (siewna, mieszańcowa, chmielowa),
 • nostrzyk biały,
 • seradela uprawna 
 • wyka (kosmata, siewna).

Płatność nie będzie się jednak należała, jeśli wymienione rośliny paszowe zostaną potraktowane jak zielony nawóz, czyli jeśli zostaną przyorane.


Podobnie jak w przypadku roślin na ziarno, płatność należy się także do mieszanek tych roślin oraz jeśli mieszankę utworzą te rośliny z roślinami strączkowymi na ziarno (wymienionymi powyżej). Co więcej, w przypadku wyki siewnej i kosmatej wsparcie należy się również do upraw tych roślin z rośliną podporową.

W porównaniu z wykazem roślin strączkowych wspieranych dotychczas wykaz pomniejszono o warzywne rośliny strączkowe, czyli bób, ciecierzycę, fasolę zwykłą i wielokwiatową, groch siewny cukrowy i łuskowy oraz soczewicę jadalną.

Dopłaty do mniejszej liczby krów i bydła, za to będzie to wyższa kwota 

r e k l a m a

Zmiany dotyczące dopłat do bydła i krów polegają na obniżeniu limitu liczby zwierząt w gospodarstwie, które mogą być objęte płatnością, do 20 sztuk. Dopłata będzie należała się jak dotychczas rolnikom utrzymującym co najmniej 3 sztuki, którzy zadeklarowali, że będą je mieć w gospodarstwie przez 30 dni od złożenia wniosku. Jak zapewnia resort rolnictwa, utrzymanie dotychczasowych kopert finansowych pozwoli na zwiększenie stawek do pierwszych 20 szt.

Zakładając, że te obietnice się sprawdzą, dopłata do krowy powinna być większa niż 322,62 zł/sztukę, a do bydła – 256,20 zł/sztukę.

Do wniosku trzeba dołączyć oświadczenie o liczbie sztuk zwierząt zadeklarowanych do płatności do bydła lub krów, podając numery identyfikacyjne oraz numer siedziby stada (jeśli jest on inny niż numer siedziby stada zgłoszony do systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt).

Dopłaty do owiec naliczone automatycznie

Rolnicy posiadający owce oraz kozy nie będą musieli już wnioskować o te dopłaty. Zostaną one udzielone na podstawie systemu IRZ. Będą musieli jedynie zaznaczyć na formularzu, że o takie płatności wnioskują, W przypadku płatności do owiec zmieni się wymóg dotyczący przetrzymywania zwierząt. Niezależnie od daty złożenia wniosku potrwa on od 15 marca do 15 kwietnia roku składania wniosków.

Dopłaty do buraków cukrowych w nowej wersji 

W przypadku dopłat do buraków cukrowych zmiana polega na odejściu od zasady przyznawania płatności związanej z produkcją wyłącznie do powierzchni, na której są buraki kwotowe. Dopłaty będą należały się teraz do całej powierzchni uprawy. Ma to związek z uwolnieniem rynku cukru i zniesieniem kwotowania od października br. Regulacje dotyczące przyznawania tych dopłat będą analogiczne jak do pomidorów i ziemniaków skrobiowych.

Pozbawieni dopłat do produkcji zostali producenci malin

Zmiany w rolnośrodowiskowych

 • podniesienie stawki płatności w ramach pakietu zachowanie lokalnych ras koni z 1500 do 1900 zł/sztukę (konie wielkopolskie i małopolskie) oraz do 1700 zł/szt. dla pozostałych ras; 
 • usunięcie wymogu rozstawy drzew w ramach pakietu "Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych";
 •  dopuszczenie realizacji dwóch zobowiązań rolnośrodowiskowych bez względu na rok, w którym zostały rozpoczęte (dotyczy wybranych pakietów i wariantów),
 • określenie, że zobowiązanie obejmuje użytki rolne zadeklarowane we wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach danego pakietu lub wariantu, dla których spełnione są warunki przyznania tej płatności;
 • uprawa roślin w ramach pakietu Rolnictwo zrównoważone będzie traktowana jak wymóg, a nie warunek kwalifikowalności, co ograniczy sankcję za niewywiązanie się ze zobowiązania; 
 • pakiet Rolnictwo zrównoważone będzie dostępny do gospodarstw realizujących uprawę tytoniu i ugorowanie gruntów; 
 • płatność w ramach wariantu międzyplony w pakiecie Ochrona gleb i wód, będzie przyznawana do gruntów ornych, na których po plonie głównym są uprawiane międzyplony, a nie tak jak obecnie do gruntów ornych, na których po plonie głównym są uprawiane mieszanki roślin jako międzyplon. 

 • w ramach pakietu Rolnictwo zrównoważone dostosowano listę roślin do listy upraw stosowanej w dywersyfikacji upraw w ramach zazielenienia. 

 •  w ramach pakietów: Rolnictwo zrównoważone oraz Rolnictwo ekologiczne płatność będzie należała się do uprawy grochu siewnego z roślina podporową oraz do uprawy babki płesznik, w ramach pakietu Rolnictwo ekologiczne dopłatą będzie objęta uprawa skorzonery.

dr Magdalena Szymańska

Widziałeś już nasze video "Jak rozwijać KGW i stowarzyszenia na wsi – zapraszamy na webinarium"?

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody