• Czas wykorzystać gnojowicę

    • ?
    Gnojowica to jeden z trzech podstawowych nawozów naturalnych powstających w gospodarstwach zajmujących się produkcją bydła i trzody chlewnej. Zdecydowanie lepszy jest od niej obornik. Gnojowica to jednak doskonały nawóz, pod warunkiem, że jest umiejętnie wykorzystany.
  • Kompostowanie obornika

    • ?
    Obornik to bardzo dobry naturalny nawóz wzbogacający glebę nie tylko w azot i inne składniki odżywcze, ale także substancję organiczną i bogatą florę bakteryjną. Możemy jednak przez kompostowanie, czyli przez zwiększenie dostępu tlenu podnieść jego wartość.