Ile za ocenę wartości użytkowej?

Ile za ocenę wartości użytkowej?

Zamierzam objąć swoje stado bydła mięsnego oceną wartości użytkowej. Jakie z tego tytułu poniosę koszty? Z takim pytaniem zwrócił się do naszej redakcji hodowca bydła mięsnego z  województwa podkarpackiego.

r e k l a m a

Od 1 czerwca 2016 roku na mocy uchwały Zarządu Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego zryczałtowane opłaty za świadczone przez Związek usługi wynoszą:


* w roku 2016 cena za 1 badanie to koszt 125 zł netto. W przypadku konieczności badania np. matki i syna jest to koszt 2 x 125 zł netto.
** dotyczy kontroli pochodzenia 15% osobników żeńskich wpisywanych do ksiąg.

Oprac. Beata Dąbrowska

Zainteresował Cię ten artykuł?
Pokaż komentarze

Zobacz także

więcej artykułów z tej kategorii