StoryEditorWiadomości rolnicze

Prawne kruczki nawadniania

05.06.2020., 16:06h
Korzystanie z wód do nawadniana uregulowane jest w Prawie wodnym. Przed wykonaniem urządzeń wodnych oraz rozpoczęciem korzystania z wód trzeba przyjrzeć się wymogom natury formalnoprawnej. Pominięcie tej ścieżki może skończyć się bowiem karą grzywny, aresztu lub nawet w skrajnych przypadkach ograniczeniem wolności.

W sytuacji poboru wód powierzchniowych lub podziemnych (art. 35 ust. 3 pkt 1 Prawa wodnego) oraz gdy zachodzi tzw. szczególne korzystanie z wód, czyli do nawadniania gruntów lub upraw wodami w ilości większej niż średniorocznie 5 m3 na dobę (art. 34 pkt 12 Prawa wodnego) konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Bez tego pozwolenia nie można także wykonać obiektów służących do ujmowania wód powierzchniowych lub podziemnych oraz urządzeń wodnych służących do nawadniania gruntów. W myśl art. 16 pkt 65 ww. ustawy, przez urządzenia wodne rozumie się urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów, które definiowane są, jako wody znajdujące się w sposób naturalny w środowisku, tj. wody powierzchniowe i wody podziemne. Stąd nie potrzeba takiego pozwolenia na budowę szczelnego zbiornika retencyjnego, ponieważ w świetle Prawa wodnego nie jest on urządzeniem wodnym, tj. nie zmienia on stanu wód gruntowych (nie kształtuje zasobów wodnych).

Wykonanie stawów, które nie są napełniane w ramach usług wodnych, ale wyłącznie wodami opadowymi lub roztopowymi lub wodami gruntowymi o p...

Pozostało 86% tekstu
Dostęp do tego artykułu mają tylko Prenumeratorzy Tygodnika Poradnika Rolniczego.
Żeby przeczytać ten i inne artykuły Premium wykup dostęp.
Masz już prenumeratę? Zaloguj się
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
22. czerwiec 2024 12:42