Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

Co zrobić gdy zostały wyorane kamienie graniczne?

Kategoria: Wiadomości
Co zrobić gdy zostały wyorane kamienie graniczne?
Wiadomości Porady prawne
Data publikacji 06.02.2019r.

Dzierżawię pole, które przedtem dzierżawiła RSP. Działka była połączona z polami sąsiadującymi, przez co zostały wyorane kamienie graniczne. Przedstawiciel RSP stwierdził, że przy podpisywaniu z nim umowy kamieni nie było, więc nie poczuwa się do wyznaczenia granic i usadzenia nowych kamieni. Co mam robić? Kto powinien pokryć koszty tych czynności, skoro kamienie są na mapie, a w rzeczywistości ich brak?

W pierwszej kolejności należy sprawdzić u geodety, czy możliwe będzie skorzystanie z instytucji wznowienia granic. Artykuł 39 Prawa geodezyjnego i kartograficznego określa, że przesunięte, uszkodzone lub zniszczone znaki graniczne, ustalone uprzednio, mogą być wznowione bez przeprowadzenia postępowania rozgraniczeniowego, jeżeli istnieją dokumenty pozwalające na określenie ich pierwotnego położenia.

r e k l a m a

Jeżeli jednak wyniknie spór co do położenia znaków, strony mogą wystąpić do sądu o rozstrzygnięcie sprawy. Wznowienia znaków granicznych dokonują, na zlecenie zainteresowanych, podmioty, o których mowa w art. 11, czyli geodeci. Zainteresowane strony zawiadamia się o czynnościach wznowienia znaków granicznych. Sporządza się z nich protokół. Przepisy te stosuje się odpowiednio przy wyznaczaniu punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków.

W przypadku sporu co do przebiegu granicy należy skorzystać z instytucji rozgraniczenia nieruchomości. Ma to na celu ustalenie przebiegu granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów. Rozgraniczeniu podlegają, w miarę potrzeby, wszystkie albo niektóre granice określonej nieruchomości z przyległymi nieruchomościami lub innymi gruntami. Wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) przeprowadzają je z urzędu lub na wniosek strony. W przypadku kłopotów z ustaleniem przebiegu granic, właściciele mogą pójść do geodety i zlecić wykonanie czynności geodezyjnych.

r e k l a m a

Warto także dodać, że w świetle art. 152 k.c., właściciele gruntów sąsiadujących obowiązani są do współdziałania przy rozgraniczeniu gruntów i utrzymywaniu stałych znaków granicznych. Koszty rozgraniczenia, urządzenia i utrzymywania stałych znaków granicznych ponoszą po połowie.

Na pytania prenumeratorów Tygodnika Poradnika Rolniczego odpowiada dr hab. Aneta Suchoń
fot. Pixabay

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a