Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Czy rolnicy hodujący świnie dostaną pomoc od rządu?

Michał Czubak
Kategoria: Wiadomości
Czy rolnicy hodujący świnie dostaną pomoc od rządu?
Wiadomości pomoc dla rolników
Data publikacji 06.02.2021r.

Wielkopolska Izba Rolnicza skierowała do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi szereg pytań w związku z zasada przyznawania pomocy „Pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19”. Stanowisko MRiRW może wzbudzić zdziwienie wśród rolników.

Bieżące problemy producentów trzody chlewnej w związku z COVID-19

Producenci świń mają kłopot z zasadami przyznawania pomocy „Pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19”. w ramach działania „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19” ze środków PROW 2014-2020 taką pomoc mogą otrzymać również rolnicy, którzy zajmują się tuczem kontraktowym (hotelowym). Osoby zajmujące się opieką nad zwierzętami wstawionymi przez firmy, z którymi zawarły kontrakty, mają już zagwarantowane warunki odbioru w określonych cenach, zatem nie ponoszą one ryzyka i strat w związku z wahającą się koniunkturą na rynku spowodowaną pandemią koronawirusa.

r e k l a m a

Rolnicy chcą zmian w przepisach

Zdaniem rolników, którzy do WIR zgłaszali swoje postulaty, to grozi tym, że może zabraknąć pieniędzy dla tych, którzy rzeczywiście tej pomocy potrzebują. W opinii rolników, pomoc publiczna powinna być ukierunkowana tylko dla podmiotów prowadzących produkcję rolniczą na własny rachunek i ryzyko oraz dla tych, którzy faktycznie ponoszą rzeczywiste straty.

Pomoc otrzyma również następca prawny rolnika?

Z takim wnioskiem do ministerstwa zwróciła się WIR. Izba uważa, że w przypadku śmierci małżonka lub przekazania gospodarstwa jego następca prawny powinien z formy pomocy dla rolników dotkniętych COVID-19.

r e k l a m a

Ministerstwo odpowiada wybiórczo

Przyszła odpowiedź na postulaty WIR. Ministerstwo Rolnictwa poinformowało także, że nie przewiduje możliwości przyznania wypłaty „Pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19” następcy prawnemu beneficjenta lub nabywcy gospodarstwa lub jego części, gdyż wynika to z wyjątkowego celu działania oraz pilnego i specyficznego jego charakteru.

Jeśli chodzi o istotną kwestię pomocy dla rolników, którzy ponieśli straty lub ponoszą straty w związku z II falą epidemii COVID-19, to Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ten temat przemilczało, nie udzielając WIR odpowiedzi na zadane pytanie.

Michał Czubak
Fot. Pixabay

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a