Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Dotacje dla rolników za przekazanie małego gospodarstwa

Magdalena Szymańska
Kategoria: Wiadomości
Dotacje dla rolników za przekazanie małego gospodarstwa
Wiadomości Pieniądze dla rolnika
Data publikacji 23.09.2020r.

Od 30 września do 29 października 2020 r. właściciele małych gospodarstw, którzy zdecydują się zakończyć działalność rolniczą i przekazać lub sprzedać swoją ziemię oraz inwentarz innemu rolnikowi, mogą ubiegać się w ARiMR o rekompensatę finansową z PROW 2014–2020.

Gdzie składać wnioski o premię za przekazanie małego gospodarstwa?

Wnioski w ramach poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” można składać do biurach powiatowych Agencji.

r e k l a m a

Kto może otrzymać taką formę pomocy?

Pomoc może być przyznana rolnikowi wpisanemu do ewidencji producentów prowadzonej przez ARiMR, który uczestniczy w systemie dla małych gospodarstw w ramach płatności bezpośrednich.

Jakie warunki muszą zostać spełnione?

Jednym z warunków uzyskania premii jest przekazanie posiadanego gospodarstwa (tj. gruntów rolnych oraz zwierząt) na powiększenie innego gospodarstwa lub innych gospodarstw. Powiększone gospodarstwo musi osiągnąć powierzchnię równą co najmniej średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w kraju lub w województwie (jeżeli średnia wielkość liczona dla danego województwa jest mniejsza niż w kraju).

r e k l a m a

W jakiej wysokości wsparcia finansowego rolnik może się spodziewać?

Wysokość wsparcia stanowi 120% rocznej płatności, do której rolnik kwalifikuje się w ramach systemu dla małych gospodarstw. Premia naliczana jest od daty trwałego przekazania gospodarstwa do 31 grudnia 2020 r. Wsparcie wypłacane jest jednorazowo. Co ważne: przez 5 lat, licząc od dnia przekazania gospodarstwa, rolnik nie może podlegać ubezpieczeniu w KRUS oraz nie może prowadzić działalności rolniczej. Może za to ubiegać się w ARiMR o premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej z PROW 2014–2020 i założyć własną firmę. Uruchomienie naboru na to działanie przewidziano na październik br.

Przekazanie gospodarstwa musi być trwałe, czyli odbywać się wyłącznie na podstawie umowy sprzedaży albo umowy darowizny. Przekazujący gospodarstwo może zachować na własne potrzeby nie więcej niż 0,5 ha gruntów rolnych. Rolnik przejmujący grunty musi zobowiązać się, że będzie na nich prowadził działalność rolniczą przez co najmniej 5 lat.

Magdalena Szymańska
Fot. Pixabay

Widziałeś już nasze video "W nowym TPR: dlaczego Mateusz Morawiecki najlepiej zna się na rolnictwie"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a