Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

GUS: Zbiory ziemiopłodów wyższe niż zakładano

Magdalena Szymańska
Kategoria: Wiadomości
GUS: Zbiory ziemiopłodów wyższe niż zakładano
Wiadomości Polska
Data publikacji 14.10.2020r.

Główny Urząd Statystyczny opublikował przedwynikowy szacunek zbiorów. Zarówno zbóż, jak i okopowych oraz owoców i warzyw jest dużo więcej niż przed rokiem.

Wzrost względem roku poprzedniego

Zbiory zbóż ogółem GUS oszacował na 33,3 mln t, co oznacza, iż przed rokiem było ich o 15% mniej. Obsiano nimi 7,9 mln ha. Produkcja zbóż podstawowych z mieszankami została oceniona na 28,9 mln t, zebrano je z 7,2 mln ha. Spośród zbóż podstawowych największy areał zasiewów stanowiła pszenica (2,5 mln ha). Żytem i jęczmieniem obsiano odpowiednio 1 mln ha, owsem 0,5 mln ha, pszenżytem – 1,3 mln ha, a mieszankami zbożowymi około 1 mln ha.

Powierzchnia się skurczyła, ale plon był bardziej wydajny

r e k l a m a

Rzepaku i rzepiku wyprodukowano łącznie około. 2,7 mln t, tj. o około 13% więcej niż w 2019 r. Przy czym powierzchnia ich uprawy w bieżącym roku zmniejszyła się w porównaniu z ubiegłoroczną o 3% i wyniosła około 0,9 mln ha.

Ziemniaki na czele

Największy wzrost produkcji odnotowały ziemniaki – łącznie z produkcją w ogrodach przydomowych jest ich więcej o około 8,9 mln t, czyli aż o 38%. Ziemniakami obsadzono w tym roku 0,3 mln ha.

Buraki również zwyżkują

r e k l a m a

Z kolei zbiory buraków cukrowych oceniono na 15 mln t, czyli o około 8% więcej od produkcji uzyskanej w 2019 r. Powierzchnia ich uprawy zwiększyła się o około 4% i wyniosła ponad 0,2 mln ha.

Rośnie produkcja warzyw gruntowych i zbiorów owoców

O 4% wyżej od ubiegłorocznej, GUS ocenił produkcję warzyw gruntowych. Ich zbiór ma wynieść blisko 4,0 mln t. Przewiduje się, że zbiory owoców z drzew wyniosą ponad 3,7 mln t, tj. o około 8% więcej od produkcji ubiegłorocznej. Natomiast owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych niespełna 0,5 mln t, tj. o około10% więcej.

Plony drugiego pokosu traw łąkowych w przeliczeniu na siano oceniono na około 17,8 dt/ha. Z kolei zbiory z łąk trwałych (w przeliczeniu na siano) z drugiego pokosu, według GUS, wyniosły około 4,6 mln t.

Magdalena Szymańska
Fot. Pixabay

Widziałeś już nasze video "W nowym TPR: dlaczego Mateusz Morawiecki najlepiej zna się na rolnictwie"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a