Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Jak ministerstwo rolnictwa wyjaśnia drastyczne podwyżki nawozów?

Natalia Marciniak-Musiał
Kategoria: Wiadomości
Jak ministerstwo rolnictwa wyjaśnia drastyczne podwyżki nawozów?
Wiadomości
Data publikacji 28.12.2021r.

Samorząd rolniczy otrzymał do resortu rolnictwa odpowiedź dotyczącą sytuacji na rynku nawozów azotowych. Na jakie czynniki szczególnie zwraca uwagę MRIRW? Co wynika z ich wyjaśnień?

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podkreśla, że także z niepokojem odbiera sytuację na rynku nawozów, jaka ma miejsce w ostatnich miesiącach. Tym bardziej, że ekstremalnie wysokie ceny nawozów niekorzystnie oddziaływają na możliwość prowadzenia racjonalnej gospodarki nawozowej.

MRIRW przypomina, że podwyżki cen nawozów mineralnych są związane głownie z wyraźnym wzrostem cen nawozów oraz surowców, głównie gazu ziemnego, wykorzystywanych do ich produkcji na całym świecie.

Obecnie około 97% nawozów azotowych powstaje na bazie amoniaku, a z kolei aż 80-90% całkowitych kosztów produkcji amoniaku wynika z cen gazu ziemnego, który jest jego główną składową. Wahania cen gazu są głównym powodem dla przemysłowego wytwarzania nawozów azotowych.

r e k l a m a

W ciągu roku cena mocznika zwiększyła się 2,5-krotnie

Instytut Ekonomiki i Gospodarki Żywnościowej PIB w Warszawie zajmujący się analizami cen nawozów wykazał, że:

  • w październiku br. indeks cen nawozów Banku Światowego zwiększył się o 23,4% w porównaniu z miesiącem poprzednim do prawie 160 punktów i był najwyższy od maja 2012 r.
  • w ciągu 12 miesięcy nawozy mineralne w handlu międzynarodowym podrożały średnio o 108,5%, w tym cena mocznika zwiększyła się 2,5-krotnie.
  • indeks cen surowców energetycznych Banku Światowego wzrósł w ciągu 12 miesięcy o prawie 140%, a indeks cen gazu ziemnego – 4-krotnie, w tym gazu TTF (który jest traktowany jako punkt odniesienia cen gazu dla odbiorców europejskich) zwiększył się ponad 6-krotnie.
  • wyższe ceny nawozów w handlu światowym mają związek z większym popytem pod wpływem rosnących cen zbóż i roślin oleistych, ale wynikają też z wyższych cen surowców do produkcji nawozów (głównie gazu) oraz mniejszego eksportu nawozów z Chin.

Jakie kroki zaradcze powzięło ministerstwo rolnictwa?

  • Ministerstwo przyśpieszyło wypłatę zaliczek na dopłaty bezpośrednie dla rolników, co umożliwiło rolnikom zakup środków produkcji i nawozów.
  • Ministerstwo prowadzi rozmowy z krajowymi producentami nawozów, m.in. Anwil S. A., Grupa Azoty S. A. oraz Ministerstwem Aktywów Państwowych w celu poprawy sytuacji rynkowej.
  • Kroki podjęte przez MRiRW oraz spółki państwowe mają sprawić, by w pierwszych kolejności zabezpieczone zostały potrzeby zakupowe polskich rolników.
  • W wyniku interwencji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów planuje podjąć niezbędne działania w ramach przysługujących mu kompetencji, w celu zbadania rynku produkcji i dostaw nawozów mineralnych, a także weryfikacji czy podwyżki cen wykraczają poza podstawy makroekonomiczne i czy nie są wynikiem praktyk ograniczających konkurencję.

Grupa Azoty S. A. oraz Anwil S. A. są jednymi z nielicznych koncernów w Europie, które nie wstrzymały i nie ograniczyły produkcji nawozów. W spółce Anwil S. A. większość procesów produkcyjnych również przebiega bez zakłóceń. Grupa Azoty S. A. produkuje swoje nawozy na pełnych zdolnościach technologicznych w celu zabezpieczenia popytu na krajowym rynku oraz wyszła naprzeciw krytycznej sytuacji i część dostaw nawozów, które pierwotnie były przeznaczone na eksport, przekierowała na rynek krajowy.

r e k l a m a

Grupa Azoty próbuje wyjaśniać rolnikom powody drożyzny na rynku nawozów

Przedstawiciele Grupy Azoty nawiązali aktywną współpracę z grupami producenckimi, spółdzielniami oraz grupami rolników w celu zapewnienia oczekiwanej dostępności do nawozów na rynku krajowym. Spółka na bieżąco informuje rolników o działaniach, organizuje webinaria, spotkania z przedstawicielami rolniczymi w celu zdefiniowania obszarów możliwej współpracy, z uwzględnieniem najważniejszych wyzwań rynku nawozowego.

Prezes Grupy Azoty S.A. Tomasz Hinc, podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 23 listopada powiedział m.in.: „Szanowni państwo, firmy produkcyjne nie mają innego wyjścia, jak ujmować w cenach swoich produktów ceny surowców, a ceny surowców drastycznie rosną, surowce drożeją. Mieliśmy bardzo dynamiczny wzrost cen gazu w ostatnich dwóch tygodniach września. Gaz w jednym z notowań przebił 160 euro za MWh. Teraz utrzymuje się w okolicach 90–100 euro za 1 MWh. Dla porównania – w zeszłym roku ceny były w granicach kilkunastu euro za 1 MWh. Państwo mogą zobaczyć, jaka jest skala podwyżek i jak dynamicznie zmienia się sytuacja na rynku.”

Spółki i te polskie i te zagraniczne walczą po prostu o rynek, chociaż prowadzenie działalności jest obarczone dużym ryzykiem. Mimo, to Grupa Azoty chcąc zapewnić rolnikom dostępu do nawozów, produkcji nie ograniczyła, a produkty są dostępne u każdego z dealerów. Na stronie znajduje się cennik, który jest punktem odniesienia dla całego rynku nawozów.

 Oprac. Natalia Marciniak-Musiał

na podstawie KRIR
Zdj. arch.

Widziałeś już nasze video "Wiktor Szmulewicz: obecnie rolnictwo jest w najgorszej sytuacji od lat"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a