Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

Nawet 250 tys. złotych dotacji na założenie firmy na wsi

Magdalena Szymańska
Kategoria: Wiadomości
Nawet 250 tys. złotych dotacji na założenie firmy na wsi
Wiadomości Pieniądze dla rolników
Data publikacji 16.11.2021r.

Coraz większej grupie rolników trudno utrzymać się z samego prowadzenia gospodarstwa. Jeśli w okolicy jest duże zapotrzebowanie, np. na usługi remontowe, budowlane, kosmetyczne, turystyczne albo inne, a rolnik, jego małżonek lub domownik mają taki fach w ręku, warto, żeby pomyśleli o założeniu swojej działalności. Jeśli są ubezpieczeni w pełnym zakresie w KRUS i mają odwagę, by z tego ubezpieczenia zrezygnować i przejść do ZUS, mogą wystąpić o unijne dofinansowanie na założenie firmy. Nabór wniosków na „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” z PROW 2014–2020 przewidziano na listopad.

r e k l a m a

150 tys. zł dla samozatrudnionych. 250 tys. zł dla pracodawców

W sytuacji gdy w grę wchodziłoby jedynie samozatrudnienie, premia wynosi 150 tys. zł, jeśli wnioskujący planuje zatrudnić oprócz siebie jednego pracownika – 200 tys. zł, a minimum dwóch – 250 tys. zł. Zatrudnienie musi odbyć się na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę. Nie wchodzi w grę zatrudnienie osób tzw. współpracujących, czyli małżonka, dzieci, rodziców, jeżeli pozostają z osobą prowadzącą działalność gospodarczą we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują z nią przy prowadzeniu tej działalności.

Brak pieniędzy dla prowadzących firmę

Warto zaznaczyć, iż z tego dofinansowania nie mogą skorzystać osoby, które prowadzą już firmę, nawet gdy spełnią warunek podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie nieprzerwanie przez co najmniej 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy, który jest obligatoryjny. Premia jest bowiem przeznaczona dla osób, które podejmą prowadzenie działalności pozarolniczej po raz pierwszy. Od tej reguły jest jednak wyjątek. Dotyczy sytuacji, w której wnioskujący prowadził już działalność pozarolniczą, ale od momentu ostatniego jej zawieszenia lub jej zakończenia minęły co najmniej 24 miesiące.

Od wnioskujących wymaga się, aby posiadali swój numer identyfikacyjny. Z reguły w gospodarstwie posiada go jedynie rolnik, który występuje o płatności bezpośrednie czy inne obsługiwane przez ARiMR. Gdy o premię na założenie firmy chce więc wnioskować jego małżonek lub domownik, musi wystąpić do Agencji o nadanie mu takiego numeru.

Kiedy rolnik otrzyma dofinansowanie na założenie firmy?

Warto pamiętać, iż premię na założenie firmy otrzyma rolnik, małżonek lub domownik rolnika tylko wtedy, gdy gospodarstwo rolne, w którym pracuje, położone jest w miejscowości znajdującej się na terenie:

  • gminy wiejskiej lub
  • gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub
  • gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców.

W przypadku gdy gospodarstwo rolne jest położone na obszarze więcej niż jednej gminy, za gminę, na obszarze której jest położone gospodarstwo, uznaje się tę, w której jest zlokalizowana największa część gruntów rolnych wchodzących w jego skład.

Takie ograniczenie może okazać się blokadą dla rolników, którzy prowadzą gospodarstwa rolne na skraju większych miast, a tym samym mieliby większe szanse na to, aby rozkręcić własny biznes. Niestety pomimo że wielokrotnie opisywaliśmy ten problem na naszych łamach, tego przepisu nie zmieniono.

Szeroki wachlarz działalności

Wykaz działalności, jakie można podjąć na wsi, korzystając z unijnej premii, jest bardzo szeroki. Można go znaleźć w załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa regulującego przyznanie tej pomocy. Przepisy wymagają, aby 100% premii zostało wykorzystane na przedsięwzięcie określone w biznes­planie, w tym na inwestycje w środki trwałe co najmniej 70%.

Inwestycje mogą obejmować zakup wyłącznie nowych maszyn, urządzeń oraz wyposażenia. Wsparcie przewidziano również na inwestycje związane z budową, przebudową, remontem połączonym z modernizacją, wyposażeniem lub zagospodarowaniem nieruchomości.

Jak już wyżej wskazano, skorzystanie z unijnej premii łączy się z wystąpieniem z KRUS i przejściem do ZUS. Wnioskujący musi zrezygnować z KRUS nie później niż do dnia złożenia wniosku o wypłatę drugiej raty pomocy. Pierwszą ratę, tj. 80% premii, wypłaca się na wniosek o płatność, który składa się w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Drugą natomiast po zakończeniu realizacji inwestycji, które powinno nastąpić nie później niż do upływu 2 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy.

Ulgi i zwolnienie z ZUS

r e k l a m a

Pozarolniczą działalność gospodarczą trzeba zarejestrować w CE­ IDG. Co jednak ważne: osoba, która otrzymała decyzję o przyznaniu pomocy, może skorzystać z ulgi na start zgodnie z art. 18 ustawy Prawo przedsiębiorców. Oznacza to, iż nie musi podlegać obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej, przy czym w okresie korzystania z tej ulgi obowiązkowe jest opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Beneficjenci tego działania mają prawo także skorzystać z tzw. małego ZUS, czyli obniżenia wysokości składki na ubezpieczenie społeczne przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia działalności lub po skorzystania z ulgi na start.

Trzeba jednak mieć na uwadze, iż premia nie jest dostępna dla tych, którzy skorzystali z „Premii dla młodych rolników” lub „Restrukturyzacji małych gospodarstw” z PROW 2014–2020 oraz „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej” z PROW 2007–2013. Ograniczenie to dotyczy składającego wniosek. Jeśli więc o premię na założenie firmy będzie wnios­kował małżonek rolnika lub domownik, który nie brał tego rodzaju pomocy, otrzyma je – bez względu na to, czy rolnik skorzystał z tego dofinansowania, czy nie.

Dofinansowaną działalność gospodarczą należy wykonywać przez 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy lub 3 lata od dnia wypłaty drugiej raty pomocy (jeśli działalność wymaga wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego).

Magdalena Szymańska
fot. M. Szymańska

<p>Minimum 4 punkty</p>

Pomoc jest przyznawana, jeżeli złożony wniosek uzyskał co najmniej 4 punkty. Punkty można otrzymać m.in. za to, czy osoba otwierająca firmę ma stosowne ku temu kwalifikacje, czy ubiegający się o pomoc będzie miał w dniu złożenia wniosku nie więcej niż 40 lat. Oceniana jest też innowacyjność podjętej działalności, skala bezrobocia w powiecie, w którym realizowane będzie przedsięwzięcie, oraz ile nowych miejsc pracy zostanie utworzonych. Jeśli w grę wchodzi samozatrudnienie, wtedy taki wniosek nie otrzyma za to kryterium punktu, choć jest ono dopuszczalne. Za utworzenie miejsca pracy nie uznaje się sytuacji, w której wnioskujący zatrudni osoby wykonujące pracę na podstawie np. umowy-zlecenia, umowy o dzieło lub kontraktu menedżerskiego. Punktowane jest również skorzystanie z „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” z PROW 2014–2020.

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody