Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

Susza rolnicza objęła już cały kraj! Najgorzej w zbożach jarych i rzepaku

Karol Pomeranek
Kategoria: Wiadomości
Susza rolnicza objęła już cały kraj! Najgorzej w zbożach jarych i rzepaku
Wiadomości
Data publikacji 07.07.2022r.

Z ostatnio raportu IUNG o suszy rolniczej wynika, że stwierdzono ją oficjalnie we wszystkich województwach. Brak wody najbardziej doskwiera zbożom jarym, rzepakowi oraz krzewom owocowym. W których regionach susza jest największa?

– Deficyt wody dla roślin uprawnych zwiększył się powodując, że niedobór wody występował w całym kraju – alarmują twórcy najnowszego raportu obejmujący okres od 1 maja do 30 czerwca 2022 roku. – W wyniku występujących warunków wilgotnościowych w piątym okresie raportowania, stwierdzamy wystąpienie suszy rolniczej na terytorium Polski. Susza rolnicza występowała na terenie wszystkich województw kraju.

r e k l a m a

Gdzie odnotowana największy deficyt wody?

Z raportu autorstwa pracowników naukowych Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego z siedzibą w Puławach wynika, iż największy deficyt wody w badanym okresie notowano na terenie Kotliny Sandomierskiej: od –210 do –229 mm.

r e k l a m a

– Bardzo duży niedobór wody notowano również na Polesiu Lubelskim, Wyżynie Lubelskiej oraz na Nizinie Śląskiej od –190 do –219 mm. Tylko nieco mniejszy deficyt wody notowano na Nizinie Wielkopolskiej, w południowej części Niziny Podlaskiej, we wschodniej części Pogórza Karpackiego od – 170 do –189 mm. Duży deficyt wody wystąpił również na Pojezierzu Wielkopolskim i Pomorskim oraz na Pobrzeżu Słowińskim od –160 do –179 mm. Na obszarze Pojezierza Mazurskiego, Przedgórza Sudeckiego, na Wyżynie Śląskiej i Krakowsko-Częstochowskie niedobory wody były już mniejsze od 0 do –119 mm – czytamy.

KBW za okres do 30 czerwca 2022

IUNG: susza rolnicza obniżająca plon o ponad 20% występuje w 12 uprawach rolniczych

Jak podkreślają autorzy dokumentu, w tegorocznym okresie wegetacyjnym od 21 marca do 30 czerwca opracowano pięć raportów dotyczących monitoringu suszy rolniczej. W tym okresie stwierdzono niedobory wody powodujące obniżenie plonów przynajmniej o 20% w stosunku do plonów uzyskiwanych w średnich warunkach pogodowych dla upraw:

 • zbóż jarych
 • rzepaku i rzepiku
 • krzewów owocowych
 • zbóż ozimych
 • roślin strączkowych
 • kukurydzy na ziarno
 • kukurydzy na kiszonkę
 • truskawek
 • tytoniu
 • warzyw gruntowych
 • drzew owocowych
 • chmielu

Lp.

uprawa

liczba gmin z suszą

% gmin z suszą

% gruntów z suszą

1.

Zboża jare

2096

84,62

38,15

2.

Zboża ozime

1909

77,07

25,15

3.

Truskawki

1718

69,36

22,14

4.

Rzepak i rzepik

1680

67,82

19,74

5.

Krzewy owocowe

1618

65,32

19,29

6.

Rośliny strączkowe

1023

41,30

9,98

7.

Kukurydza na ziarno

1014

40,94

7,95

8.

Kukurydza na kiszonkę

1014

40,94

7,95

9.

Tytoń

431

17,40

3,22

10.

Drzewa owocowe

430

17,36

2,42

11.

Warzywa gruntowe

427

17,24

2,68

12.

Chmiel

5

0,20

0,00

Najbardziej susza rolnicza dotyka zboża jare oraz rzepak

Jak wynika z raportu, największy zasięg suszy rolniczej występował wśród upraw zbóż jarych. Notowano ją aż w 1680 gminach, na obszarze 23,47% gruntów ornych kraju. Najwięcej gmin, w których wystąpiła susza rolnicza w zbożach jarych jest w woj. lubelskim (53,5%), wielkopolskim (38,9%) i podkarpackim (25,8%).

W przypadku rzepaku i rzepiku suszę odnotowano w 1678 gminach, na obszarze 19,71% gruntów ornych. Najwięcej gmin, w których wystąpiła susza rolnicza w rzepaku jest w woj. lubelskim (40,7%), wielkopolskim (33,5%) i podkarpackim (25,4%).

Susza dotyka także zboża ozime. W tych uprawach suszę potwierdzono w 1279 gminach na obszarze 13,10% gruntów ornych naszego kraju. Najwięcej w woj. lubelskim (37,8%), podkarpackim (23,4%) i świętokrzyskim (20,1%).

W przypadku roślin strączkowych, susza wystąpiła na obszarze 9,93% gruntów ornych kraju, w 1022 gminach. Najwięcej gmin, w których te uprawy są dotknięte niedoborem wody odnotowano w woj. lubelskim (35,1%), podkarpackim (22,3%) i świętokrzyskim (18,1%).

Suszę w kukurydza stwierdzono w ponad tysiącu gmin

Na obszarze 7,93% gruntów ornych, w 1014 gminach wystąpiła susza w uprawach kukurydzy na ziarno i kiszonkę. A najwięcej gmin z suszą w kukurydzy zarówno na ziarno, jak i na kiszonkę mamy w woj. lubelskim (27,5%), podkarpackim (18,8%) oraz świętokrzyskim (14,1% gmin).

W przypadku warzyw gruntowych suszę notowano w 427 gminach na obszarze 2,66% gruntów ornych. W woj. lubelskim 13,9% gmin boryka się z suszą w warzywach, na Podkarpaciu to 12,9% samorządów, a w świętokrzyskim 5,9% gmin.

W niemal 1,5 tys. gmin susza dotyka krzewy owocowe

Jeśli chodzi o krzewy owocowe, suszę notowano w 1467 gminach, na obszarze 17,76% gruntów ornych kraju. A najwięcej gmin z suszą w krzewach owocowych odnotowano w woj. lubelskim (44,8%), podkarpackim (28,6%) i wielkopolskim (27,8%) .

Z kolei w uprawach truskawek suszę notowano w 977 na obszarze 9,86% gruntów ornych. Najwięcej w woj. lubelskim (35,9% gmin), podkarpackim (22,5%) oraz świętokrzyskim (18,2%).

W uprawach drzew owocowych susza wystąpiła w 427 gminach, na obszarze 2,40% gruntów ornych kraju. W tym przypadku 12,65 gmin w woj. lubelskim boryka się z suszą w drzewach owocowych. Na Podkarpaciu jest to 11,4% gmin, a w woj. świętokrzyskim 5,3%. 

Suszę rolniczą w tym okresie odnotowano również w uprawach tytoniu w 431 gminach. Tu również najwięcej na Lubelszczyźnie (17,6% gmin), Podkarpaciu (15,4%) oraz Ziemi Świętokrzyskiej (6,9%).

Karol Pomeranek

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a