Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Rolnicy czekają na 215 tys. zł za wybite świnie. Jak wygląda walka z ASF w Polsce?

Rolnicy czekają na 215 tys. zł za wybite świnie. Jak wygląda walka z ASF w Polsce?
Hodowla Zwierząt
Data publikacji 29.09.2022r.

W zeszłym roku zanotowaliśmy w Polsce 124 ogniska afrykańskiego pomoru świń, w tym roku tylko 14. Ministerstwo rolnictwa ma nadzieję na całkowite wyeliminowanie ASF ze świńskich ferm. Jak obecnie wygląda bilans walki z wirusem? Ilu rolników jeszcze nie dostało odszkodowań za wybite zwierzęta?

Przedstawiciele MRiRW oraz Głównego Inspektoratu Weterynarii przedstawili informację na temat aktualnego stanu zwalczania wirusa ASF w Polsce.

r e k l a m a

- Realizowane w sposób ciągły działania, wprowadzone ograniczenia, wykonywane przez Inspekcje Weterynaryjną kontrole w gospodarstwach, zwiększanie świadomości społecznej oraz położenie dużego nacisku na zwalczanie choroby w środowisku dzików przynosi wymierne efekty i przekłada się na ograniczenie występowania nowych ognisk ASF – powiedział wiceminister rolnictwa Lech Kołakowski.


 

Z ostatnich danych na dzień 26.09.2022 w tym roku na terytorium Polski stwierdzono 14 ognisk ASF u świń (3064 sztuk świń) w 5 województwach oraz 1354 ogniska ASF u dzików w 12 województwach. Tymczasem przez cały 2021 r. IW odnotowała 174 ogniska u świń (31 tys. szt. świń).

r e k l a m a

Ile ognisk ASF w Polsce w 2022 r. ?

Źródło danych: GIW

Liczba świń we wszystkich 14 ogniskach w gospodarstwach wynosiła 3 064 sztuk, przy czym padło 212 świń, a 2 852 sztuk zostało poddanych zabiciu. Zwłoki świń padłych i zabitych poddano unieszkodliwieniu w zakładach sektora utylizacyjnego. Ponadto, wdrożone prewencyjne uśmiercanie świń w obszarach objętych ograniczeniami lub w gospodarstwach kontaktowych – uśmiercono prewencyjnie 420 świń w 5 gospodarstwach.

Nie wszyscy rolnicy otrzymali odszkodowania

Powiatowi lekarze weterynarii wypłacili odszkodowania za zabite zwierzęta w 11 gospodarstwach na kwotę 1 910 359,27 zł. W 5 gospodarstwach PLW wydali decyzje administracyjne o odmowie wypłaty odszkodowań. W 3 gospodarstwach procedura wypłaty odszkodowań nie została jeszcze zakończona. Do wypłaty pozostaje kwota 215 669,4 zł.

Trwają kontrole bioasekuracyjne 

W okresie styczeń – sierpień 2022 r. Inspekcja Weterynaryjna skontrolowała 58 968 gospodarstw. W przypadku 20 749 gospodarstw stwierdzone zostały uchybienia. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w odniesieniu do 3 065 gospodarstw właściwi powiatowi lekarze weterynarii wydali decyzje administracyjne w sprawie usunięcia uchybień. Natomiast w przypadku 315 gospodarstw zostały wydane decyzje administracyjne o nakazie zabicia lub uboju świń i czasowego zakazu ich utrzymywania.

Jak przebiega znoszenie stref ASF?

Na podstawie wniosków składanych przez Główny Inspektorat Weterynarii do KE, w bieżącym roku dokonano zmian w regionalizacji, które skutkowały złagodzeniem restrykcji w związku z przeniesieniem z obszaru objętego ograniczeniami III do II lub I:

  • 89 gminy w 29 powiatach w 7 województwach przeniesiono z obszaru objętego ograniczeniami III do II,
  • 28 gmin w 9 powiatach w 4 województwach przeniesiono z obszaru objętego ograniczeniami III do I,
  • 7 gmin w 4 powiatach w 2 województwach przeniesiono z obszaru objętego ograniczeniami II do I.

W związku z działaniami podejmowanymi w Głównym Inspektoracie Weterynarii zmiany regionalizacji dotyczyły 9 województw, a tym samym na zmienionych obszarach złagodzone zostały restrykcje w przemieszczaniu świń i produktów wieprzowych.

- Chciałbym, aby kolejne podjęte działania spowodowały, że w 2023 r. nie zanotujemy żadnego przypadku ASF u świń w obiektach inwentarskich co w świetle przepisów unijnych zniosłoby strefy w Polsce - podsumował swoje wystąpienie wiceminister L. Kołakowski.

wk

Widziałeś już nasze video "Spadki cen warzyw i jabłek dobijają rolników. "Mam prawo jazdy kat. C, pójdę do pracy""?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a