Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Szczepionka na ASF. Trwają prace w Puławach

wk
Kategoria: Hodowla Zwierząt
Szczepionka na ASF. Trwają prace w Puławach
Hodowla Zwierząt wiadomości z branży
Data publikacji 14.02.2021r.

W Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach trwają prace nad szczepionką na afrykański pomór świń. Do tej pory wydano na ten cel ponad 730 tys. zł.

Polskie badania nad szczepionką przeciwko ASF w PIW w Puławach

Badania nad szczepionką przeciwko ASF są prowadzone w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – PIB od 2017 r. w związku z realizacją grantu pt.: „Konstrukcja rekombinowanego szczepu wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV) przy użyciu techniki CRISPR/Cas9 oraz określenie jego właściwości biologicznych in vitro na modelu świń”.

Badania w tym zakresie prowadzone są w oparciu o następujące źródła finansowania:

  • grant Narodowe Centrum Nauki – całkowita kwota finansowania: 597 tys. zł;
  • subwencja z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w kwocie 700 tys. zł.

Pierwszy grant został już wykorzystany w całości, a z ministerialnej subwencji wydatkowano do tej pory 134 tys. zł.

r e k l a m a

Szczepionka przeciwko ASF powinna "obudzić" dwie drogi odpowiedzi układu odpornościowego po wniknięciu wirusa

Badania nad szczepionką przeciwko ASF są prowadzone przez PIWet-PIB w Zakładzie Chorób Świń, pod nadzorem kierownika tego Zakładu, w gronie 5 pracowników naukowych.

- W trakcie badań klinicznych, które zostały przeprowadzone w ramach projektu uzyskano cenny materiał od świń-ozdrowieńców, który podlegał m. in. analizie pod kątem odpowiedzi immunologicznej zachodzącej w przebiegu choroby. Na podstawie przeprowadzonych badań dotyczących odpowiedzi immunologicznej w ASF, wnioskuje się z dużym prawdopodobieństwem, że do efektywnego zwalczania choroby niezbędna jest odpowiedź składająca się z dwóch komponent układu immunologicznego tj. odpowiedzi immunologicznej humoralnej (wys. miana przeciwciał) i odpowiedzi immunologicznej komórkowej (wzrost odsetka limfocytów T) – napisał w odpowiedzi na interpelację posłów Doroty Niedzieli oraz Kazimierza Plocke wiceminister rolnictwa Szymon Giżyński.

Badania nad szczepionką będą kontynuowane w tym roku. Schemat dalszego postępowania ustalono w grudniu 2020 roku, a tok postępowania uzależniono od zidentyfikowania ciągłych linii komórkowych umożliwiających namnażanie się wirusa ASF.

Witold Katner
Zdjęcie: Pixabay

 

Widziałeś już nasze video "Rolnikowi za sprzedaż krowy po wycieleniu grożą 3 lata więzienia. Co jeszcze w nowym TPR?"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a