Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

500 tys. zł na dotacje na rozwój usług rolniczych 2022. Na co można je wydać?

Magdalena Szymańska
Kategoria: Pieniądze i Prawo
500 tys. zł na dotacje na rozwój usług rolniczych 2022. Na co można je wydać?
Pieniądze i Prawo
Data publikacji 27.07.2022r.

ARiMR prowadzi nabór wniosków na dotacje na rozwój usług rolniczych. Rolnicy i właściciele firm mogą wnioskować nawet o 500 tys. złotych wsparcia. Na co można przeznaczyć dofinansowanie? Kto może otrzymać dotacje z PROW?

Od 7 lipca 2022 roku można składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o wsparcie na rozwój usług rolniczych z PROW. Ostatni dzień na złożenie dokumentów przypada na piątek 19 sierpnia. 

r e k l a m a

Kto może ubiegać się o dofinansowanie na usługi rolnicze?

W przypadku usług związanych z rolnictwem i leśnictwem działalność musi być prowadzona przez co najmniej 24 miesiące poprzedzające dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Wykonanie tych usług dokumentuje się fakturami VAT lub wydrukami paragonów fiskalnych na kwotę nie niższą niż po 10 tys. zł brutto w każdym z 12-miesięcznych okresów poprzedzających dzień złożenia wniosku.

r e k l a m a

Od tego roku dofinansowanie dotyczy także działalności usługowej:

  • związanej z rolnictwem w zakresie zabezpieczania lub utrzymania urządzeń wodnych,
  • związanej z rolnictwem i leśnictwem w zakresie mycia i dezynfekcji,
  • związanej z rolnictwem w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych.

Wnioskujący musi zarejestrować taką działalność nie później niż do dnia złożenia pierwszego wniosku o płatność i zacząć działać nie później niż do dnia złożenia wnios­ku o płatność końcową.

Do 500 tys. złotych wsparcia na usługi rolnicze

Maksymalna kwota wsparcia wynosi 500 tys. zł na jednego beneficjenta. Refundacji podlega 50% kosztów inwestycji. Natomiast w przypadku działalności związanej z zabezpieczaniem lub utrzymaniem urządzeń wodnych i tej z wykorzystaniem technologii cyfrowych – 65%.

Ubiegający się o pomoc mogą skorzystać z zaliczek. Wtedy jednak Agencja zażąda dodatkowego zabezpieczenia, w postaci np. gwarancji bankowej lub równoważnej gwarancji (np. ubezpieczeniowej), odpowiadającej 100% kwoty zaliczki.

Katalog kosztów, jakie kwalifikują się do wsparcia, jest szeroki i zależy od specyfiki wykonywanej przez składającego wniosek o pomoc usługi. Można otrzymać pomoc na zakup lub leasing tylko nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń.

Na co można przeznaczyć dotacje na rozwój usług rolniczych?

W przypadku dofinansowania usług związanych z rolnictwem w grę wchodzi sprzęt do szeroko rozumianej produkcji rolnej, czyli przeznaczony do zabiegów agrotechnicznych, przygotowywania do sprzedaży, przygotowywania i zbioru pasz, do chowu i hodowli zwierząt gospodarskich (w tym urządzeń do korekty racic).

W przypadku usług związanych z leśnictwem chodzi o maszyny, narzędzia i urządzenia do sadzenia oraz pielęgnacji lasu oraz pozyskiwania i zbioru biomasy leśnej na cele energetyczne. W obu rodzajach usług można wnioskować o pomoc na ciągniki, pod warunkiem że ich wartość nie przekroczy 50% pozostałych kosztów kwalifikowalnych.

Jeśli wsparcie ma dotyczyć usług związanych z rolnictwem w zakresie zabezpieczenia lub utrzymania urządzeń wodnych, dofinansowaniu podlega sprzęt do regeneracyjnego kształtowania cieków wodnych i obszarów wodno-błotnych, układania drenażu, kopania stawów oraz zbiorników oraz utrzymania urządzeń melioracji.

W przypadku prowadzenia usług związanych z rolnictwem i leś­nictwem w zakresie mycia i dezynfekcji dofinansowanie można wziąć nie tylko na sprzęt do mycia i dezynfekcji, ale także na budynki produkcyjne, gospodarcze oraz inwentarsko-składowe, a ponadto na rolnicze i leśne urządzenia, maszyny i pojazdy.

Zajmujący się usługami związanymi z rolnictwem w zakresie wykorzystywania technologii cyfrowych mogą rozwinąć działalność poprzez zakup stacji bazowych służących do przesyłania danych, sensorów, urządzeń i czujników pomiarowych (do badania wilgotności i zasolenia gleby, temperatury, jakości powietrza i wody), urządzeń sterujących, pedometrów i akcelerometrów, dronów, stacji meteo.

Jakie jeszcze koszty można rozliczyć z dotacji?

Ponadto w każdym z wymienionych rodzajów usług wsparcie obejmuje również instalację i transport aparatury pomiarowej i kontrolnej, sprzętu komputerowego lub oprogramowania, wdrożenie systemu zarządzania jakością potwierdzonego certyfikatem, opłaty za patenty i licencje oraz koszty ogólne, które nie mogą przekroczyć 10% pozostałych kosztów.

O kolejności przysługiwania pomocy decydować będzie suma uzyskanych punktów przyznanych podczas weryfikacji wnios­ku. Agencja nie przyznaje pomocy, jeżeli wnioskodawcy przyznano mniej niż 3 punkty.

Magdalena Szymańska

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a