Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

Czy KOWR zawsze musi organizować przetargi na dzierżawę ziemi?

Michał Czubak
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Czy KOWR zawsze musi organizować przetargi na dzierżawę ziemi?
Pieniądze i Prawo porady prawne
Data publikacji 25.05.2020r.

Dzierżawiłem od KOWR grunty, które teraz zostały wystawione do dzierżawy w przetargu nieograniczonym. Zastanawia mnie, dlaczego nie został zorganizowany przetarg ofert pisemnych. Jakie są zasady przeprowadzania takiego przetargu?

r e k l a m a

Przetarg na grunty KOWR - w jakim trybie?

Umowę dzierżawy nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa zawiera się, co do zasady, po przeprowadzeniu przetargu ofert pisemnych lub publicznego przetargu ustnego. W niektórych sytuacjach możliwy jest tryb bezprzetargowy. Przepisy art. 29 ust. 3–3g oraz 6–14 ustawy z 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa dotyczące przetargów na sprzedaż nieruchomości rolnych stosuje się odpowiednio do dzierżawy. W pierwszej kolejności KOWR korzysta z trybu przetargu ograniczonego (mającego formę licytacyjną lub oferty pisemnej).

KOWR może, ale nie musi przeprowadzać przetargu w formie ofert pisemnych

Zgodnie z ustawą, KOWR może przeprowadzić przetarg ofert pisemnych (konkurs ofert) na sprzedaż czy dzierżawę nieruchomości rolnych, ale nie musi. Przetargi ofertowe są organizowane przez KOWR na wniosek Rady Społecznej działającej przy oddziale terenowym izby rolniczej oraz co najmniej dwóch rolników. Tak wynika z Zarządzenia Nr 74/2019/Z w sprawie wydzierżawiania nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Kto może uczestniczyć w przetargu?

W takim przetargu mogą uczestniczyć wyłącznie podmioty, o których mowa w ust. 3b. Wymienia się tutaj rolników indywidualnych zamierzających powiększyć gospodarstwo rodzinne, jeżeli mają oni miejsce zamieszkania w gminie, w której położona jest nieruchomość wystawiana do przetargu lub w gminie graniczącej z tą gminą. Są nimi także osoby posiadające kwalifikacje rolnicze określone w przepisach o kształtowaniu ustroju rolnego lub pracownicy zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej zamierzający utworzyć gospodarstwo rodzinne. W przypadku sprzedaży nieruchomość rolna jest nabywana za cenę w wysokości wartości tej nieruchomości, określonej przy zastosowaniu sposobów jej ustalania przewidzianych w przepisach o gospodarce nieruchomościami, powiększoną o koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży. Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty mogą być w szczególności:
  • odległość gospodarstwa rolnego oferenta od zbywanej nieruchomości Zasobu,
  • powierzchnia nieruchomości rolnych nabytych lub wydzierżawionych z Zasobu,
  • intensywność produkcji zwierzęcej w gospodarstwie oferenta.

Jak ustala się wysokość czynszu dzierżawy i ile wynosi?

Czynsz dzierżawny w przetargach ofertowych jest ustalany według rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 1 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach dzierżawy nieruchomości ZWRSP. Wynosi równowartość pieniężną ilości pszenicy określonej w tabelach stawek czynszu dzierżawnego od użytków rolnych, stanowiących załącznik do rozporządzenia w zależności od rodzaju i klasy gruntów oraz miejsca ich położenia.

W przetargu ustnym nadal jednak uczestnicy przedstawiają wysokość czynszu, który nie może być niższy niż 1% czynszu wywoławczego. Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa wskazuje także, że KOWR może organizować przetargi, w których oprócz rolników indywidualnych może uczestniczyć osoba, która nie spełnia jedynie wymogu dotyczącego 5-letniego okresu osobistego prowadzenia gospodarstwa. Dotyczy to jednak tylko osób, które w dniu ogłoszenia wykazu mają nie więcej niż 40 lat lub realizują warunki określone w decyzji o przyznaniu pomocy dla młodych rolników z PROW.

Kto jest wykluczony w uczestnictwa w przetargach?

r e k l a m a

Poza tym w przetargach ograniczonych ofertowych nie może uczestniczyć podmiot, który kiedykolwiek nabył z Zasobu nieruchomości o powierzchni łącznej co najmniej 300 ha użytków rolnych, przy czym do powierzchni tej wlicza się powierzchnię użytków rolnych, które zostały nabyte z Zasobu, a następnie zbyte.

W przetargach nie mogą brać udziału podmioty, które władają lub władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania KOWR nie opuściły tych nieruchomości.

prof. UAM dr hab. Aneta Suchoń
fot. Pixabay

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody