Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Czy orzeczenie o niepełnosprawności jest przedłużane automatycznie czy wygasa?

Alicja Moroz
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Czy orzeczenie o niepełnosprawności jest przedłużane automatycznie czy wygasa?
Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 10.07.2022r.

Nasza córka ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, którego ważność upływa w lipcu br. Wiem, że do tej pory ważność takich orzeczeń była automatycznie przedłużona w związku z epidemią koronawirusa. Jednak stan epidemii został odwołany. Czy wobec tego termin ważności orzeczenia upłynie z datą w nim okreś­loną?

Czy orzeczenie o niepełnosprawności nie przedłuży się automatycznie?

Tak się nie stanie. Nadal bowiem obowiązuje art. 15h ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Zgodnie z pkt 2 tego przepisu, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony, którego ważność upłynęła lub upłynie po dniu wejścia w życie wyżej wymienionej ustawy (czyli po 8 marca 2020 r.), zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

r e k l a m a

Odwołano stan epidemii, a nie stan zagrożenia epidemicznego

Od 16 maja 2022 r. obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego, a stan epidemii został odwołany. Orzeczenie Państwa córki pozostanie zatem ważne, a straci ważność dopiero po upływie 60 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.

Alicja Moroz
fot.

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a