Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

Ruszają wnioski o wsparcie, aby zwiększyć potencjał produkcji rolnej - w hodowli i melioracji

Dorota Kolasińska
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Ruszają wnioski o wsparcie, aby zwiększyć potencjał produkcji rolnej - w hodowli i melioracji
Pieniądze i Prawo dotacje PROW
Data publikacji 01.07.2022r.

7 lipca w ARIMR rozpocznie się nabór wniosków na wsparcie Inwestycji zapobiegających zniszczeniu potencjału produkcji rolnej w ramach PROW 2014-2020. Komu należy się wsparcie i na jakich zasadach?

Niedługo rusza kolejny nabór „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” (7 lipca br., który potrwa do 2 wrześnie br. O pomoc mogą się ubiegać dwie grupy beneficjentów – rolnicy utrzymujący trzodę chlewną i spółki wodne lub związki.

r e k l a m a

W ramach jakich działań hodowca świń może wnioskować o wsparcie?

O pomoc może się ubiegać rolnik, który jest właścicielem nieruchomości, posiada co najmniej 50 szt. trzody lub zrealizował zobowiązanie 7.4. „Zachowanie lokalnych ras świń” i planuje ochronę stada poprzez zapobieganie rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń.

r e k l a m a

Rolnik może ogrodzić chlewnię i teren, wybudować lub zmodernizować zadaszoną nieckę do dezynfekcji, kupić urządzenia przeznaczone do dezynfekcji. Pieniądze może przeznaczyć także na:

  • przebudowę/ remont pomieszczeń w celu utrzymywania świń w gospodarstwie rolnym w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach lub
  • przebudowę/ rozbudowę/ remont chlewni lub budynku gospodarskiego funkcjonalnie powiązanego z chlewnią, tak aby w ich wyniku w chlewni lub budynku gospodarskim funkcjonalnie powiązanym z chlewnią było możliwe zdezynfekowanie się osób, które zajmują się obsługą świń, lub
  • budowę/ przebudowę magazynu do przechowywania słomy dla świń lub zakup i wykonanie robót związanych z posadowieniem silosu na paszę gotową do bezpośredniego spożycia przez świnie.
Wsparcie na melioracje w gospodarstwach dla spółek wodnych

Spółki wodne mogą przeznaczyć fundusze na zaopatrzenie w sprzęt do utrzymywania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny.

W ramach środków z PROW można wykonać prace melioracyjne, by zabezpieczyć gospodarstwa rolne przed skutkami suszy, zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem, spowodowanymi przez powódź lub deszcz nawalny. W ramach tego działania można wykonać prace, które polegają na:

  • przebudowie lub remoncie rowu melioracyjnego, w tym darniowania skarpy i dna rowu melioracyjnego,
  • wykonywanie na nim umocnień lub budowie, przebudowie lub remoncie przepustu, progu piętrzącego, zastawki lub przepustu z piętrzeniem,
  • oczyszczeniu rurociągu drenarskiego, przebudowie sieci drenarskiej, przełożeniu rurociągu drenarskiego, przebudowie lub remoncie studzienki drenarskiej, przebudowie lub remoncie wylotu drenarskiego, przystosowaniu studzienki drenarskiej lub wylotu drenarskiego do funkcji retencyjnej.

Wsparcie w ramach refundacji - jaka wysokość?

Ten produkt może Ciebie zainteresować

top agrar Polska – dwuletnia prenumerata

top agrar Polska – dwuletnia prenumerata

Płacisz tylko

395,00 zł SPRAWDŹ

Agencja podaje, że pomoc wypłacana jest formie refundacji do 80% proc. kosztów poniesionych na konkretne inwestycje. Natomiast wysokość wpłaconego wsparcia zależy od tego, kto się o nie ubiega.

Jeżeli jest to rolnik, który chce chronić swoje gospodarstwo przed ASF, to maksymalne dofinansowanie wynosi 100 tys. zł. W przypadku gdy o pomoc ubiega się spółka wodna lub związek spółek wodnych, wsparcie może sięgnąć nawet 1 mln zł.

Kryteria wyboru, kolejność przysługiwania wsparcia oraz szczegóły dotyczące pomocy znajdują się TUTAJ

oprac. dkol na podst. ARiMR

Fot. pixabay oraz arch.red (D.Stancelewska)

Widziałeś już nasze video ""Nie będziemy umierać w ciszy". Rolnicy będą protestować w w całej Polsce"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a