Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Dotacje dla KGW 2022: już ponad 10 tys. kół złożyło wnioski do ARiMR o wsparcie

Natalia Marciniak-Musiał
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Dotacje dla KGW 2022: już ponad 10 tys. kół złożyło wnioski do ARiMR o wsparcie
Pieniądze i Prawo Dotacje
Data publikacji 14.09.2022r.

30 września 2022 r. w ARiMR kończy się nabór wniosków o dotację dla kół gospodyń wiejskich na realizację zadań związanych z działalnością statutową. Jak podaje Agencja - wnioski złożyło ponad 10,2 tys. KGW. Jaka jest kwota dotacji dla KGW w tym roku?

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabór wniosków na dofinansowanie działalności Kół Gospodyń Wiejskich od początku września. Tegoroczny nabór rozpoczął się 1 kwietnia 2022 roku i kończy się 30 września 2022 r. Pula programu wynosi 70 mln zł.

Jak podaje ARiMR, w 2018 r. do kół gospodyń wiejskich trafiło ponad 16 mln zł, w 2019 r. – powyżej 29 mln zł, w 2020 r. – blisko 33 mln zł, zaś w 2021 r. – niemal 56 mln zł.

Gospodynie - złóżcie wnioski o dotację w ARIMR!

O wsparcie mają prawo ubiegać się koła wpisane do rejestru prowadzonego przez Agencję Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich. Baza obejmuje niemal 11,4 tys. tego typu organizacji.

Przyznaną dotację koła muszą wykorzystać do 31 grudnia 2022 r. oraz rozliczyć – przez złożenie sprawozdania – do 31 stycznia 2023 r.

r e k l a m a

Na jaką dotacje mogą liczyć zrzeszone gospodynie?

Wysokość dofinansowania pozostaje uzależniona od liczby członków koła i wynosi:

  • 5 tys. zł – dla tych liczących nie więcej niż 30 osób,
  • 6 tys. zł – jeśli ich liczba mieści się w przedziale 31-75 osób,
  • 7 tys. zł – w przypadku kół składających się z >75 osób

Liczba członków podanych na wniosku musi zgadzać się z liczbą podaną w rejestrze. Jeżeli zaszły jakieś zmiany, dane te należy uaktualnić, m.in. w biurze powiatowym Agencji. Dlatego decyzja o przyznaniu pomocy jest wydawana na podstawie danych znajdujących się w rejestrze prowadzonym przez ARiMR.

Na co koła mogą przeznaczyć otrzymane wsparcie?

Zrzeszone gospodynie wiejskie mogą przeznaczyć otrzymane fundusze na:

  1. aktywność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną
  2. działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich,
  3. rozwój przedsiębiorczości kobiet,
  4. inicjatywy na rzecz poprawy warunków ich życia i pracy na wsi,
  5. przedsięwzięcia nastawione na rozwój kultury ludowe,
  6. upowszechniające współdziałanie i racjonalne metody gospodarowania.

W poprzednim 2021 roku, koła gospodyń wiejskich dotację na działalność statutową przeznaczały głownie na: zakup: biletów na wyjazdy kulturalne, sportowe i szkoleniowe; wyposażenia wiejskich świetlic, sprzętu AGD oraz naczyń czy strojów na imprezy okolicznościowe

Oprac. nmm
Fot. arch.red. (KGW Herbaciarki)

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a