Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Dotacje do lasów prywatnych 2022: dla kogo i do kiedy?

Dotacje do lasów prywatnych 2022: dla kogo i do kiedy?
Pieniądze i Prawo
Data publikacji 27.07.2022r.

W ramach dotacji do lasów prywatnych można otrzymać nawet ponad 14 tys. złotych do ha. Jednak wysokość wsparcia na  Inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych zależą od rodzaju inwestycji i wieku lasu. Kto może otrzymać dotacje i na co? Do kiedy trzeba złożyć wniosek? 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że w piątek 29 lipca 2022 r. mija termin składania wniosków o przyznanie pomocy na Inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska. Dotychczas ARiMR zarejestrowała 103 wnioski.

r e k l a m a

Dotacje do lasów prywatnych  – dla kogo?

O dotacje do lasów prywatnych i zwiększanie ich odporności mogą ubiegać się właściciele takich lasów. Rozpatrzenie wniosku jest uzależnione od przedstawienia przez wnioskodawcę zobowiązania do wykonania planowanego przedsięwzięcia. Zobowiązanie to musi być zgodne z wymogami planu inwestycji zwiększającego odporność ekosystemów leśnych i ich wartości dla środowiska. Plan inwestycji jest sporządzany przez nadleśniczego.

Na jakiego rodzaju lasy można otrzymać dotację?

Dofinansowanie inwestycji w ekosystemy jest przyznawane do powierzchni lasu, w którym prowadzone są konkretne działania.

Wsparcie dotyczy lasów:

 • w wieku 11-60 lat,
 • o powierzchni od 0,1 ha do 40 ha,
 • nieobjętych premią pielęgnacyjną PROW,
 • z opracowanym Uproszczonym Planem Urządzania Lasu,
 • z zadaniami z zakresu gospodarki określanymi przez decyzję starosty wydaną na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji lasu,
 • których tereny wykazane są w ewidencji gruntów i budynków jako las,
 • położonych poza strefą objętą szczególną ochroną np. poza obszarami czy rezerwatami NATURA 2000 - wyjątek stanowi sytuacja, w której planowane wykonanie inwestycji nie jest sprzeczne z celami ochrony tych terenów.

r e k l a m a

Jaka jest wysokość dofinansowania na inwestycji w ekosystemy leśne?

Wysokość kwoty wsparcia jest zróżnicowana. Oscyluje w granicach od 8,82 zł/ha do 14 213 zł/ha i jest uzależniona od:

 • rodzaju inwestycji,
 • warunków, w jakich ma być realizowana.

W jaki sposób można złożyć w ARiMR wniosek o dofinansowanie do lasów prywatnych?

ARiMR w przypadku składania wniosków o dofinansowanie Inwestycji w ekosystemy leśne ponownie przedstawia cztery opcje:

 1. złożenie wniosku osobiście w biurze powiatowym ARiMR,
 2. wysłanie wniosku przez platformę ePUAP,
 3. wysłanie wniosku rejestrowaną przesyłką pocztową,
 4. przekazanie wniosku poprzez aplikację eWniosekPlus.

Nabór wniosków o wsparcie na inwestycje w drzewostanie rozpoczął się 20 czerwca 2022 r. i jest działaniem finansowanym z budżetu PROW na lata 2014 – 2020.

Justyna Czupryniak

Widziałeś już nasze video ""Nie będziemy umierać w ciszy". Rolnicy będą protestować w w całej Polsce"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a