Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Dotacje na zalesienie 2021 – ile na ha i jakie warunki?

Magdalena Szymańska
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Dotacje na zalesienie 2021 – ile na ha i jakie warunki?
Pieniądze i Prawo
Data publikacji 28.05.2021r.

Od początku czerwca rolnicy będą mogli składać do ARiMR wnioski o wsparcie na zalesienie gruntów rolnych. Wysokość dotacji będzie uzależniona m.in. od rodzaju drzew i gruntu, na którym zasadzimy las. Na jakie dotacje mogą liczyć rolnicy i na jakich warunkach są przyznawane dotacje na zalesienie?

Wsparcie na zalesienie 2021 – na jakich gruntach można posadzić las z dotacją z ARiMR?

Od 1 czerwca do 2 sierpnia 2021 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski na zalesienie.
To oferta dla rolników gospodarujących na gruntach o słabszej jakości, które np. nie nadają się pod dzierżawę na budowę farmy fotowoltaicznej, a w których występują często szkody łowieckie. Las można zasadzić na gruntach przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku tego planu – gdy zalesianie tych gruntów nie jest sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Natomiast w sytuacji braku planu oraz studium – gdy grunty te zostały przeznaczone do zalesienia w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

r e k l a m a

Jaka jest wysokość dotacji na zalesienie 2021?

Wsparcie na zalesienie ma charakter jednorazowej, zryczałtowanej płatności, która ma zrekompensować koszty wykonania zalesienia oraz jego ochrony.
Wysokość pomocy uzależniona jest m.in. od tego, czy sadzone będą drzewa liściaste, czy iglaste, od rodzaju gruntów, nachylenia terenu oraz wyboru sposobu zabezpieczenia uprawy leśnej. Waha się ono od 8307 zł do 12 707 zł/ha.

Ponadto w kolejnych latach do zalesionych gruntów rolnik może otrzymać dodatkową pomoc:

  • przez 5 lat – premię pielęgnacyjną w wysokości od 794 zł do 1628 zł/ha;
  • przez 12 lat – premię zalesieniową, która jest rekompensatą za wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej, w wysokości 1215 zł/ha.

Jakie warunki musi spełnić rolnik, żeby otrzymać wsparcie na zalesienie w 2021 roku?

r e k l a m a

Działka, którą rolnik chce zalesić, musi mieć co najmniej 0,1 ha i minimum 20 m szerokości, chyba że graniczy z lasem – wtedy szerokość gruntu nie ma znaczenia. W 2021 r. powierzchnię maksymalną, do której można ubiegać się o pomoc, zwiększono z 20 do 40 ha. Bardzo ważnym dokumentem, który trzeba posiadać, aby posadzić las, jest plan zalesienia sporządzony przez nadleśniczego Lasów Państwowych. Jego kopię, z potwierdzeniem za zgodność z oryginałem, należy bezwzględnie dołączyć do wniosku o przyznanie wsparcia. Plan zalesienia powinien być sporządzony przy uwzględnieniu stanu faktycznego gruntu przeznaczonego do zalesienia lub gruntu z sukcesją naturalną, którego granice są oznakowane w terenie.
Powinien też uwzględniać zalesienie składające się z mieszanki gatunków drzew, która obejmuje:

  • przynajmniej 10% drzew liściastych na obszar lub
  • minimalnie trzy gatunki lub odmiany drzew, z których najrzadsze pokrywają przynajmniej 10% obszaru.

Grunty przeznaczone do zalesienia powinny być położone poza obszarami Natura 2000, rezerwatów przyrody, parków narodowych czy krajobrazowych lub ich otulin.

Magdalena Szymańska
fot. Pixabay

Dzięki, że przeczytałeś cały artykuł i że jesteś z nami.
Jeśli chcesz dostawać najciekawsze wiadomości rolnicze zapisz się na newsletter TPR już teraz!


Widziałeś już nasze video "Pękanie łodyg groźne dla rzepaku. Jak pomóc roślinom?"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a