Pozbycie się nadwyżek zboża i tańszy prąd. To można pogodzićWIR
StoryEditorRynek zbóż

Pozbycie się nadwyżek zboża i tańszy prąd. To można pogodzić

30.04.2024., 10:00h
Rolnicy z Wielkopolski mają pomysł na wykorzystanie nadwyżki zbóż zalegającej na polskim rynku. Wystarczy zacząć produkować prąd z etanolu. Jak to możliwe?

Jak informuje Wielkopolska Izba Rolnicza, 18 kwietnia br. w trakcie spotkania zorganizowanego z inicjatywy wicewojewody wielkopolskiego Jarosława Maciejewskiego, w związku z postulatami zgłaszanymi podczas protestów przez rolników z Wielkopolski, zostały omówione kwestie dotyczące nadwyżki zboża zalegającego na polskim rynku i ewentualnych kierunków jej wykorzystania. W rozmowach uczestniczył prof. Piotr Kwiatkiewicz z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Prognozowany wzrost upraw zbóż i spadek cen

Z informacji podsumowującej wydarzenie opublikowanej przez WIR wynika, że zgodnie z danymi zgromadzonymi przez prof. Kwiatkiewicza w prezentowanej podczas spotkania analizie, w przyszłości zmiany klimatyczne przełożą się na przyrost uprawy zbóż, które najbardziej powiększą się na obszarze Rosji i Syberii, choć do tej pory było to niemożliwe. Z powyższym stwierdzeniem należy łączyć zapasy gazu znajdujące się w Rosji, przeznaczone do produkcji nawozów, co przekłada się na zwiększenie upraw zbóż i spadek ich cen na rynku światowym.

Spadek produkcji zwierzęcej w Polsce

Jak przypominają członkowie izby, ostatnie lata upłynęły w Polsce na ograniczaniu hodowli trzody chlewnej i zwiększaniu produkcji zbóż i kukurydzy. Taki bilans przełożył się na eksport, ponieważ teraz znajduje się on na poziomie 12 mln t, czyli trzy razy wyższym, niż kilka lat temu. Jest to problem dla producentów roślin zbożowych wymagający natychmiastowego rozwiązania.

Produkcja prądu z etanolu

Zdaniem prof. Kwiatkiewicza, nadwyżkę zbóż z polskiego rynku można byłoby zdjąć poprzez produkcję energii elektrycznej z etanolu.

Jak powiedział prof. Kwiatkiewicz, „rozwiązanie to ma wiele praktycznych zalet, co znajduje potwierdzenie w realiach Ameryki Południowej, gdzie wykorzystanie go jako nośnika energii jest powszechne. Zwykle są to urządzenia stosunkowo niewielkie proste technicznie i łatwe w obsłudze i eksploatacji, nie brak także dużych elektrowni o mocy przekraczającej 80 MW zasilające 150 000 miasta. Trudnym do przecenienia walorem tego paliwa jest łatwość jego produkcji, która przekłada się też na dostępność. Wyeksponować można także wysoka kulturę pracy oraz dużą niezależność od zewnętrznych warunków temperaturowych, co pozwala m.in. na pracę w ekstremalnie chłodnym otoczeniu zewnętrznym. Na rzecz etanolu przemawia także wyższa liczba oktanowa niż benzyn, czyli odporność na niekontrolowane spontaniczne spalanie paliwa. Posiada on też szersze granice palności oraz większe prędkości płomienia. Charakteryzuje się także wyższym ciepłem parowania, co nie pozostaje bez wpływu na osiągi napędzanego nim silnika”.

WIR od miesięcy apeluje o działanie do rządu

WIR jest szczególnie zaangażowana w działania na rzecz rolników ze swojego obszaru. Jej członkowie wielokrotnie pisali apele, w których przedstawiali trudną sytuację rynkową popartą rzetelnymi danymi zgromadzonymi w toku analizy transakcji rolniczych. Jak przypominają rolnicy, wśród ich propozycji na zdjęcie nadwyżki zbóż z polskiego rynku znalazł się program odbudowy trzody chlewnej, budowy biogazowni i instalacji do przetwarzania zbóż, kukurydzy oraz rzepaku na energię i ciepło. Ponadto uważają, że to rolnicy lub grupy producenckie powinni być końcowymi udziałowcami takich spółek celowych, które na zasadzie kapitału początkowego mogłyby być zakładane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa lub Krajową Grupę Spożywczą.

Efektem spotkania było złożenie propozycji przez wicewojewodę dotyczącej budowy spółdzielni energetycznych w każdej gminie na terenie województwa Wielkopolskiego. Dzięki wdrożeniu takiego programu możliwe byłoby łączenie wielu celów związanych z ochroną dochodów rolników oraz ochroną klimatu i środowiska. Kolejne spotkanie zostało zaplanowane na czerwiec br.

Oprac. Justyna Czupryniak

Źródło: WIR

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
15. czerwiec 2024 06:11