Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Ile wynosi zasiłek dla rolnika na kwarantannie?

Michał Czubak
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Ile wynosi zasiłek dla rolnika na kwarantannie?
Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 15.06.2020r.

Od prawie 2 miesięcy jestem na zwolnieniu lekarskim z powodu poważnych problemów zdrowotnych. Obecnie zostałem objęty obowiązkową kwarantanną z powodu kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem. Słyszałem, że w takiej sytuacji rolnikowi przysługuje dość wysoki zasiłek. Czy mi się on również należy, skoro pobieram już chorobowe z KRUS?

Rolnik na kwarantannie - w jakiej wysokości zasiłek mu przysługuje?

Zgodnie z art. 31 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w brzmieniu obowiązującym od 14 maja br., ubezpieczonemu rolnikowi i domownikowi w sytuacji objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19 przysługuje zasiłek w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Świadczenie to przysługuje za okres przypadający nie wcześniej niż przed 18 kwietnia 2020 r.

r e k l a m a

Zasiłek jest finansowany z budżetu państwa za pośrednictwem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Od 1 stycznia 2020 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2600 zł. W związku z tym wysokość zasiłku wynosi 1300 zł. Zasiłek z tytułu objęcia kwarantanną nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

r e k l a m a

Albo chorobowe albo zasiłek w związku kwarantanną związaną z koronawirusem

W razie zbiegu prawa do zasiłku z prawem do zasiłku chorobowego przysługującym na podstawie przepisów ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, uprawnionemu wypłaca się jedno świadczenie – wyższe albo wybrane przez uprawnionego.

Ile wynosi zasiłek chorobowy?

Zasiłek chorobowy za każdy dzień niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wynosi 10,00 zł. Za 14 dni mógłby Pan otrzymać 140 zł zasiłku chorobowego z KRUS, czyli znacznie mniej, niż wynosi kwota zasiłku z tytułu objęcia kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją z powodu COVID-19. Wybór tego świadczenia będzie więc dla Pana z pewnością korzystniejszy.

Zasiłek z tytułu objęcia ubezpieczonego rolnika i domownika obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19 następuje na wniosek ubezpieczonego złożony do KRUS. Do wniosku należy dołączyć decyzję państwowego inspektora sanitarnego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego o zakażeniu koronawirusem lub izolacji osoby przebywającej na terytorium RP, w przypadku jej posiadania.

Alicja Moroz
fot. Pixabay

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a