r e k l a m a

Partner serwisu

Partner

Jakie są ograniczenia w zbywaniu nieruchomości leśnych?

Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 18.03.2018r.

Chciałbym sprzedać 0,8 ha, z tego 0,62 ha to działka leśna, a 0,18 ha rolna. Mimo wystawienia ogłoszenia w lokalnej gazecie nie znalazł się żaden zainteresowany zakupem rolnik. Mam kupców zamieszkujących tę samą gminę, lecz nie są oni rolnikami. Co w tej sytuacji mogę zrobić? Czy mam zwrócić się do dyrektora KOWR o zgodę na sprzedaż innej osobie niż rolnik indywidualny, składając oświadczenie, że nie było możliwości nabycia nieruchomości przez uprawnione podmioty? Gdzie mogę znaleźć wzór takiego oświadczenia?

r e k l a m a

Oświadczenie, o które Pan pyta, jest zawarte w treści wniosku zbywcy o wyrażenie zgody na sprzedaż gruntu osobie niebędącej rolnikiem indywidualnym. Wniosek zaś jest dostępny na stronie internetowej KOWR pod adresem: http://www.kowr.gov.pl/ukur/wzory-dokumentow.

Jednak w tym przypadku nie musi Pan występować o tę zgodę, gdyż ograniczenia w obrocie gruntami rolnymi wynikające z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego dotyczą jedynie działek rolnych o powierzchni 30 arów i więcej. Pana zaś działka rolna ma powierzchnię 18 arów, a to oznacza, że może być zbyta dowolnemu nabywcy. Jej powierzchni nie sumuje się z powierzchnią działki leśnej.

Zgodnie z Ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, pod pojęciem nieruchomości rolnej należy rozumieć nieruchomość rolną w rozumieniu Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cele inne niż rolne.

W myśl zaś art. 46[1] k.c., nieruchomościami rolnymi (gruntami rolnymi) są nieruchomości, które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej. Pod uwagę bierze się tutaj również produkcję ogrodniczą, sadowniczą i rybną.

Z kolei w myśl art. 37a Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, w przypadku sprzedaży gruntu oznaczonego jako las w ewidencji gruntów i budynków, Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Państwowe, przysługuje z mocy prawa prawo pierwokupu tego gruntu.

O treści umowy sprzedaży notariusz niezwłocznie zawiadamia nadleśniczego właściwego ze względu na miejsce położenia gruntu. Prawo pierwokupu może być wykonane w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez nadleśniczego odpowiednio zawiadomienia o treści umowy.

Jeżeli natomiast nabycie nieruchomości leśnej następuje w wyniku zawarcia umowy innej niż umowa sprzedaży lub jednostronnej czynności prawnej, Lasy Państwowe mogą złożyć oświadczenie o nabyciu tego gruntu za zapłatą równowartości pieniężnej. Odpowiada ona kwocie zawartej w treści czynności prawnej, a gdy kwota ta nie została podana, wartość nieruchomości leśnej określają rzeczoznawcy. Właściciel, który się nie zgodzi na tę wycenę, może wystąpić do sądu o ustalenie wartości działki.    

Ograniczenia w obrocie działkami leśnymi nie mają zastosowania, m.in. wówczas, gdy nabywcami są:
  • małżonek zbywcy,
  • krewni lub powinowaci zbywcy w linii prostej bez ograniczenia stopnia oraz w linii bocznej do trzeciego stopnia,
  • osoba związana ze zbywcą z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

Nie obowiązują one również w przypadku dziedziczenia.

Przygotowany został projekt zmiany Ustawy o lasach łagodzący nieco ograniczenia w obrocie działkami leśnymi. Przewiduje on, że prawo pierwokupu w stosunku do gruntów leśnych ma zostać zastąpione możliwością wyrażenia sprzeciwu na zbycie gruntu przez nadleśniczego.

Alicja Moroz
prawnik redakcyjny

r e k l a m a

Widziałeś już nasze video "Jak rozwijać KGW i stowarzyszenia na wsi – zapraszamy na webinarium"?

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody