Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

KGW mogą już składać wnioski o dotacje

Magdalena Szymańska
Kategoria: Pieniądze i Prawo
KGW mogą już składać wnioski o dotacje
Pieniądze i Prawo Pieniądze
Data publikacji 18.04.2022r.

1 kwietnia ruszył już piąty nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonym przez ARiMR.

70 mnl zł dla Kół Gospodyń Wiejskich

W tym roku, podobnie jak w 2021, na wsparcie działalności statutowej zarezerwowano w budżecie państwa 70 mln zł. Jak wskazuje resort rolnictwa, w agencyjnym rejestrze widnieje 10 857 kół. Od momentu wejścia w życie ustawy o KGW, tj. od listopada 2018 roku, do kół trafiło 134 mln zł. Kwota dotacji jest uzależniona liczby członków koła. Od ubiegłego roku kwoty pomocy finansowej zwiększono o 2 tys. zł i wynoszą one dla KGW liczących:

 • r e k l a m a

  do 30 członków – 5 tys. zł,

 • od 31 do 75 członków – 6 tys. zł,

 • r e k l a m a

  ponad 75 członków – 7 tys. zł.

Kto pierwszy, ten lepszy

Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych na ten cel, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku. Co jednak ciekawe, jeśli porówna się kwoty przeznaczone na dotacje z tymi, jakie zostały kołom wypłacane, okazuje się, że w żadnym roku nie wykorzystano całej kwoty zarezerwowanej w budżecie państwa na ten cel. W pierwszych latach funkcjonowania tego wsparcia (2018–2020) na dotację działalności statutowej kół zarezerwowano 40 mln zł. W 2018 roku wypłacono z tej kwoty zaledwie 16,3 mln zł. W kolejnym roku było już znacznie lepiej i do kół trafiło prawie 29,7 mln zł, natomiast w 2020 roku wykorzystanie wzrosło do 32,9 mln zł. W ubiegłym roku pula na dotacje wzrosła do 70 mln zł. Wykorzystano z niej niecałe 55,9 mln zł. Wydawałoby się, że koła bardzo potrzebują tych pieniędzy, i tak zapewne jest, ale muszą się jeszcze nauczyć korzystania z programów wsparcia.

Na co można wydać pieniądze?

Przypomnijmy, iż ta pomoc finansowa musi być przeznaczona na realizację celów statutowych, do których należą:

 • prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich,

 • Ten produkt może Ciebie zainteresować

  Tygodnik Poradnik Rolniczy – dwuletnia prenumerata

  Tygodnik Poradnik Rolniczy – dwuletnia prenumerata

  Płacisz tylko

  539,00 zł SPRAWDŹ

  prowadzenie działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich,

 • wsparcie rozwoju przedsiębiorczości kobiet,

 • inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi,

 • upowszechnianie i rozwijanie form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych,

 • reprezentowanie interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej,

 • rozwijanie kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

Ustawa z 9 listopada 2018 roku o kołach gospodyń wiejskich zagwarantowała tym organizacjom uzyskanie osobowości prawnej. Mogą one prowadzić działalność gospodarczą oraz ubiegać się także o inne wsparcie finansowe niż opisywana dotacja. Koła są zwolnione z podatku dochodowego oraz VAT, mają też możliwość prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów oraz nie muszą posiadać kasy fiskalnej.

Magdalena Szymańska
fot. arch. red.

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a