Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

Kiedy można składać uwagi do procedury przetargowej?

Michał Czubak
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Kiedy można składać uwagi do procedury przetargowej?
Pieniądze i Prawo porady prawne
Data publikacji 01.06.2020r.

Uważam, że KOWR popełnił błędy na etapie oceny przesłanek osób, które mogą brać udział w przetargu. Co mogę zrobić w takiej sytuacji? Czy można po zakończeniu procedury przetargowej zgłosić do niej uwagi?

Kto może wnieść zastrzeżenia w sprawie przetargu?

Ustawa z 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa określa, że osoba, która zgłosiła zamiar uczestniczenia w przetargu, może wnieść do dyrektora oddziału terenowego KOWR pisemne zastrzeżenia w sprawie niedopuszczenia jej do przetargu lub dopuszczenia osoby nieuprawnionej do uczestniczenia w tym przetargu.

Jak złożyć zastrzeżenia dotyczące przetargu?

r e k l a m a

Można to zrobić w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej KOWR osób dopuszczonych do udziału w przetargu. Ogłoszenie zamieszcza się na co najmniej 3 dni przed dniem rozpoczęcia przetargu.

Terminy, terminy, terminy. Kiedy należy składać do KOWR zażalenia dotyczące przetargu?

Uczestnik przetargu może wnieść do dyrektora oddziału terenowego KOWR pisemne zastrzeżenia na czynności przetargowe w terminie 7 dni od dnia dokonania tych czynności. Dyrektor oddziału rozpatruje je w terminie 7 dni od dnia ich wniesienia. Rozstrzygnięcie doręcza się osobie, która wniosła zastrzeżenia, i zamieszcza się je na stronie BIP KOWR. Dyrektor może:
  • powtórzyć czynności przetargowe albo unieważnia przetarg – w przypadku uwzględnienia choćby jednego z zastrzeżeń,
  • oddalić zastrzeżenia – w przypadku ich nieuwzględnienia,
  • pozostawić zastrzeżenia bez rozpoznania – w przypadku ich wniesienia po terminie albo przez osobę inną niż uczestnik przetargu.

Prawo wniesienia zastrzeżeń

r e k l a m a

Wnosi się je do Dyrektora Generalnego KOWR, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń Dyrektor Generalny utrzymuje w mocy rozstrzygnięcie dyrektora oddziału terenowego KOWR, zarządza powtórzenie czynności przetargowych albo unieważnia przetarg. Może też pozostawić zastrzeżenia bez rozpoznania.

prof. UAM dr hab. Aneta Suchoń
fot. Pixabay

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a