Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Pszczelarze mogą składać wnioski o dotacje na zakup pszczół i sprzętu pszczelarskiego

Natalia Marciniak-Musiał
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Pszczelarze mogą składać wnioski o dotacje na zakup pszczół i sprzętu pszczelarskiego
Pieniądze i Prawo Dotacje
Data publikacji 13.08.2022r.

To dosłownie ostatnia chwila, aby złożyć wniosek o refundację środków poniesionych przez pszczelarzy lub organizacje pszczelarskie na zakup pszczół lub sprzętu pszczelarskiego. Warunkiem jest podpisanie aneksu z KOWR. Jakie są zasady uzyskania takiej dotacji?

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa poinformował, że pszczelarze i organizacje pszczelarskie mogą składać wnioski o refundację w ramach działań: „Zakup pszczół” oraz „Zakup sprzętu pszczelarskiego” w roku pszczelarskim 2022 w ramach mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich” w nieprzekraczalnym terminie do 15 sierpnia 2022 roku. Okres refundacji obejmuje wydatki poniesione na ww. działania do dnia 31 lipca 2022 roku.

r e k l a m a

Jakie są warunki do uzyskania refundacji?

Wydłużenie terminu wymaga zawarcia aneksu do podpisanej z KOWR umowy, a więc należy dołączyć dwa egzemplarze stosownego wzoru aneksu: ANEKS_WYDŁUŻENIE TERMINU Zakup pszczół lub ANEKS_WYDŁUŻENIE TERMINU Zakup sprzętu pszczelarskiego. Po uzupełnieniu i podpisaniu dokumentów, oba arkusze aneksu należy przesłać do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa lub dostarczyć osobiście, najpóźniej w dniu składania wniosku o płatność, nie później jednak niż do dnia 15 sierpnia 2022 r.

Nowy katalog chorób pszczelich

Zmienił się katalog chorób - Badanie kliniczne wszystkich pni pszczelich przeznaczonych do produkcji matek, pakietów lub odkładów powinno zostać wykonane w szczególności w kierunku warrozy, nosemozy, zgnilca amerykańskiego i europejskiego, chorób wirusowych oraz grzybicy wapiennej.

Oprac. Natalia Marciniak-Musiał
Na podstawie ARiMR, KOWR.
Fot. Pixabay

 

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a