Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Rozpoczęły się ubezpieczenia upraw na zimę. Kto i co oferuje?

Magdalena Szymańska
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Rozpoczęły się ubezpieczenia upraw na zimę. Kto i co oferuje?
Pieniądze i Prawo Pieniądze
Data publikacji 28.09.2020r.

Ubezpieczyciele ruszyli ze sprzedażą polis chroniących oziminy. Rolnicy, którzy zdecydują się na wykup polisy, nie powinni zwlekać. Warto przejrzeć oferty różnych ubezpieczycieli i dopasować je do swoich potrzeb.

Spore zainteresowanie ubezpieczeniami

Ubezpieczyciele alarmują, iż w tym roku w jesiennej kampanii, jeśli zainteresowanie rolników zakupem ubezpieczenia będzie podobne, jak w ubiegłym, może być poważny problem z funduszami. Na dopłaty do składek ubezpieczeń upraw w 2020 r. w budżecie państwa  przeznaczono 400 mln złotych. W ubiegłym roku było to o 150 mln zł więcej, z czego wykorzystano ok. 500 mln zł. Kwota ta pozwoliła na objęcie ubezpieczeniem ok. 4 mln ha upraw rolnych. Arkadiusz Wiśniewski, członek Zarządu Concordii, zwraca uwagę na znaczący wzrost ubezpieczonego areału wiosną tego roku, stąd ocenia, iż w 2020 r. zabraknie funduszy na dopłaty do składek ubezpieczeniowych nawet dla 800 tys. ha.

Z uwagi na ograniczoną w tym roku pulę pieniędzy przeznaczonych na dopłaty do składek spodziewamy się, że jesienny sezon ubezpieczeń będzie dynamiczny – ocenia  Andrzej Janc, dyrektor sprzedaży VH Polska.

r e k l a m a

Z kim ministerstwo rolnictwa zawarło umowy?

Zakłady ubezpieczeń mogą oferować ubezpieczenia dotowane (rolnicy płacą wtedy jedynie 35% składki) jedynie w ramach limitów określonych w umowach zawartych z ministerstwem rolnictwa, a w tym roku również z KOWR. Po osiągnięciu limitu, sprzedają polisy na zasadach komercyjnych. W takiej sytuacji kwota składki opłacana przez producenta rolnego może wzrosnąć trzykrotnie.

W tym roku minister rolnictwa zawarł umowy w sprawie stosowania dopłat ze środków budżetu państwa do składek ubezpieczenia upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich z siedmioma zakładami ubezpieczeń, tj. z:

 • Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń,
 • Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”,
 • Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych,
 • Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych,
 • InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group,
 • TUZ Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych,
 • Vereinigte Hagelversicherung VVaG, Oddział VH VVaG TUW w Polsce (VH Polska).

r e k l a m a

Rzepak tylko ze zbożami

W Concordii Polska Grupa Generali polisy rolnicy mogą ubezpieczać uprawy od 21 września. Ubezpieczenie rzepaku ozimego i zbóż ozimych dostępne jest w następujących pakietach:

 • grad;
 • grad, ujemne skutki przezimowania;
 • grad, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania;
 • grad, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, deszcz nawalny, huragan.

Ubezpieczenie ujemnych skutków przezimowania w wymienionych pakietach oferowane jest z ryczałtem wypłaty odszkodowania na poziome 15% sumy ubezpieczenia z możliwością rozszerzenia do 25% w ramach specjalnej klauzuli.

Z kolei ubezpieczenie rzepaku ozimego na danej polisie będzie uwarunkowane jednoczesnym ubezpieczeniem zbóż ozimych. Łączna powierzchnia zbóż ozimych nie powinna być mniejsza niż 30% powierzchni upraw rzepaku ozimego na polisie.

Rolnicy, którzy ubezpieczą w tym towarzystwie jesienią zboża mogą ochronić swoje uprawy od ryzyka suszy. Ubezpieczenie ryzyka suszy będzie dostępne wyłącznie dla polis, na których przynajmniej jedno pole jest nie mniejsze niż 5 ha, a działki są oznaczone w Geoportalu. Będzie można je wykupić w lutym lub w marca 2021 r. Suma ubezpieczenia w ryzyku suszy będzie tożsama z sumą ubezpieczenia w pakiecie jesiennym.

Wydłużenie odpowiedzialności w ryzyku przymrozków wiosennych

W tym roku ubezpieczyciele, w tym Concordia, decydują się na wydłużenie odpowiedzialności w ryzyku przymrozków wiosennych. Przypomnijmy, iż wg Ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, przymrozki wiosenne oznaczają szkody spowodowane przez obniżenie się temperatury poniżej 0oC, w okresie od 15 kwietnia do 30 czerwca,

Concordia przyjmuje odpowiedzialność w ryzyku przymrozków wiosennych od momentu zasiewu lub wysadzenia rozsady, jednak nie wcześniej niż od 21 marca, a kończy nie później niż 30 czerwca w roku zbiorów. W przypadku szkód całkowitych, które wystąpiły przed 15 kwietnia, wysokość szkody określana będzie w tym towarzystwie w sposób ryczałtowy w wysokości 15% sumy ubezpieczenia zakwalifikowanego do zaorania areału danego pola.

Natomiast VH Polska w pakietach zawierających ryzyko przymrozków wiosennych po wybraniu specjalnej klauzuli, która jest bezpłatna, odpowiada za przymrozki od 21 marca, pod warunkiem osiągnięcia przez rośliny określonych faz rozwojowych zależnych od rodzaju uprawy.

W tym towarzystwie Ubezpieczyć można zboża ozime oraz rzepak ozimy, dobierając ochronę z linii Secufarm® Zima, która zawiera ochronę od ujemnych skutków przezimowania, gradu, przymrozków wiosennych, deszczu nawalnego i huraganu. Niezmiennie, w takich ryzykach jak grad, deszcz nawalny i huragan, VH Polska odpowiada za szkody do 100% sumy ubezpieczenia, nie stosuje również udziałów własnych.

Na losowo wybranych polach lub na życzenie rolnika, po zawarciu umowy ubezpieczenia ten ubezpieczyciel będzie przeprowadzać jesienne oględziny upraw. Jak wskazuje Michael Lösche, dyrektor zarządzający VH Polska, eksperci już teraz weryfikują zasiewy rzepaku ozimego a następnie przystąpią do oceny stanu zasiewów zbóż. Będzie to służyć wytypowaniu regionów, w których oględziny powinny zostać przeprowadzone na szerszą skalę – w momencie, kiedy rośliny będą wchodziły w stan spoczynku.

Czy drzewa i krzewy objęte są ubezpieczeniem?

W placówkach Poczty Polskiej, gdzie polisy sprzedaje Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, rolnicy mogą ubezpieczyć: zboża ozime, rzepak i rzepik oraz wykę ozimą. Dodatkowo, za zgodą Towarzystwa istnieje możliwość ubezpieczenia nasadzeń drzew i krzewów owocowych, mieszanek zbożowych, mieszanek zbożowo-strączkowych, grochu ozimego. Rolnik może wybrać jeden z trzech wariantów:

 • Pakiet Zima Podstawowy (grad, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne),
 • Pakiet Zima (grad, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, deszcz nawalny, lawina, obsunięcie się ziemi, huragan, piorun),
 • Pakiet Klimat Zima (grad, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, deszcz nawalny, lawina, obsunięcie się ziemi, huragan, piorun, powódź, susza).

Wszystkie dostępne warianty można uzupełnić o dodatkowe ubezpieczenie dobrowolne upraw od pożaru (dotyczy tylko upraw: zbóż, rzepaku, rzepiku, roślin strączkowych).

Magdalena Szymańska
fot. M. Szymańska

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a