r e k l a m a

Partner serwisu

Partner

Ubezpiecznie rolnika w ograniczonym zakresie – na czym polega?

Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 26.08.2019r.

Jestem właścicielką gospodarstwa rolno-hodowlanego, ale pracuję dodatkowo na umowę o pracę i jestem ubezpieczona w ZUS. Poza pracą na etacie pracuję również w gospodarstwie. Czy w razie wypadku przy pracy w gospodarstwie, np. złamania ręki przy dojeniu krów, mogę liczyć na odszkodowanie? OC gospodarstwa nie jest opłacane. Co zrobić, aby za ewentualny wypadek w gospodarstwie otrzymać odszkodowanie?

r e k l a m a

Może Pani złożyć wniosek w KRUS o objęcie Pani ubezpieczeniem wypadkowym, co w razie, gdyby uległa Pani wypadkowi w gospodarstwie rolnym zapewni Pani prawo do jednorazowego odszkodowania.

Co do zasady, w myśl art. 7 Ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim może być objęta osoba, która nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu niż rolnicze. Jednak zgodnie ust. 3 tego artykuł, rolnik podlegający innemu ubezpieczeniu społecznemu albo mający ustalone prawo do emerytury lub renty obejmuje się ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim na wniosek, w zakresie ograniczonym do świadczeń przysługujących z tytułu wypadku przy pracy. 

Świadczeniem tym, zgodnie z art. 9 pkt 1) ww. ustawy, jest jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej.

Jednorazowe odszkodowanie ustala się proporcjonalnie do określonego procentowo stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Obecnie wynosi ono 809 zł za każdy procent tego uszczerbku.

Na zakończenie należy dodać, że zgodnie z art. 4 pkt 2) ustawy z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych (…) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego jest obowiązkowe. Spełnienie obowiązku ubezpieczenia następuje przez zawarcie umowy z wybranym zakładem ubezpieczeń. Zobowiązany do zawarcia umowy jest rolnik. W myśl ww. ustawy, rolnikiem jest osoba fizyczna, w której posiadaniu lub współposiadaniu jest gospodarstwo rolne. 

Pod pojęciem gospodarstwo rolne rozumie się natomiast obszar użytków rolnych, gruntów pod stawami oraz sklasyfikowanych jako użytki rolne gruntów pod zabudowaniami, przekraczający łącznie powierzchnię 1,0 ha, jeżeli podlega on w całości lub części opodatkowaniu podatkiem rolnym. Jest nim także obszar takich użytków i gruntów, niezależnie od jego powierzchni, jeżeli jest na nim prowadzony dział specjalny produkcji rolnej.

Spełnienie obowiązku zawarcia umowy podlega kontroli. Do jej przeprowadzania jest zobowiązany wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia gospodarstwa rolnego lub miejsce zamieszkania rolnika. Mogą też ją przeprowadzić  starosta i Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Osoba, która nie spełniła obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, jest obowiązana wnieść opłatę odpowiadającą równowartości jednej dziesiątej minimalnego wynagrodzenia za pracę.


Na pytania prenumeratorów Tygodnika Poradnika Rolniczego odpowiada Alicja Moroz, prawnik redakcyjny. 
fot. Pixabay

r e k l a m a

Widziałeś już nasze video "Wywiad z Michałem Kołodziejczakiem o sieciach handlowych"?

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody